Panevėžio-Krekenavos dekanatas Anciškis   •   Berčiūnai   •   Ėriškiai   •   Krekenava   •   Lėnas   •   Naujamiestis   •   Panevėžio katedra   •   Panevėžio Švč. Trejybės   •   Ramygala   •   Truskava   •   Uliūnai   •   Upytė   •   Vadokliai   •   Vadaktėliai   •   Velžys
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapija
Katedros a. 1
LT-35240 Panevėžys
Tel. (45) 43 31 41 (zakristija)


Interneto svetainė: www.paneveziokatedra.lt


Raštinė:
Katedros a. 8
LT-35240 Panevėžys
Tel.: (45) 50 22 81
El. paštas: kristauskatedra@gmail.com

Dvasininkai

Adm. Eugenijus TROICKIS
1973 12 22 * 1998 01 11 * 2011 08 25
Katedros a. 8, LT–35240 Panevėžys
El. paštas: eugenijust@hotmail.com

Vik. mgr. Tomas PALIUKĖNAS
1986 01 15 * 2013 04 14 * 2015 06 08
Katedros a. 7-3, LT-35240 Panevėžys
Mob. tel.: (618) 8 49 11
El. paštas: tomas.paliukenas@gmail.com

Vik. kun. Rimantas KAUNIETIS
1964 06 17 * 1993 05 30 * 2017 11 06
Katedros a. 7-2, LT-35240 Panevėžys
Mob. tel. (612) 5 17 49
El. paštas: krk.t.pn@gmail.com

a.a. apašt. prot. Bronius ANTANAITIS

Rez. g. kan. Juozapas KUODIS
1961 11 22 * 1988 05 29 * 2012 09 03
Sodų g. 18 - 26, Panevėžys
Mob. tel. (686) 1 78 62
El. paštas: juozapas.kuodis@gmail.com


Koplyčios: Panevėžio infekcinėje ligoninėje, Panevėžio aklųjų centre ir Panevėžio Šv. Juozapo senelių globos namuose (aptarnauja Katedros kunigai), Panevėžio BR PD kolonijos moterų kalėjime (aptarnauja kun. Rimantas Kaunietis - Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas)

Pamaldos

Sekmadieniais: 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šeštadieniais: 8, 9, 10, 18 val.
Šiokiadieniais: 7, 8, 18 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. (keliama į sekmadienį po 4 d.)
Porciunkulės – rugpjūčio 2 d. (keliama į sekmadienį po 2 d.)
Kristaus Karaliaus (titulo) – paskutinį eilinį metų sekmadienį

Apie Katedrą

Kristaus Karaliaus katedra yra Panevėžyje, Katedros a. 12. Mūrinė. Pastatyta 1929 m. Istoristinė, turi klasicizmo ir baroko bruožų.

Panevėžyje XIX a. pradžioje buvo 3 bažnyčios: parapinė, pijorų ir kapų koplyčia. Pastaroji iki 1869 m. buvo mokinių bažnyčia. Nuo 1869 m. liko tik parapinė bažnyčia. 1902 m. inžinierius Nikolajus Andrejevas suprojektavo naują mūrinę bažnyčią, bet tik 1904 m. gautas valdžios leidimas ją statyti. Rusijos – Japonijos karas ir nederliaus metai statybą nutęsė. Ji pradėta 1908 m. Vėliau nutarta pirma pastatyti kleboniją ir įrengti laikiną koplyčią. Joje 1913 m. atlaikytos pirmosios pamaldos, paskirtas nuolatinis kunigas Jonas Maciejauskas. 1914 m. bažnyčios sienos išmūrytos iki langų. Per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai statybines medžiagas konfiskavo. Po karo toje pačioje parapijoje atgauta pijorų bažnyčia, todėl naujoji toliau nestatyta.

Panevėžiui 1926 m. tapus vyskupijos centru, nutarta vietoj pradėtos mūryti bažnyčios pastatyti katedrą. Ją suprojektavo architektas Rytis Steikūnas ir inžinierius Aleksandras Gordevičius. Vyskupas Kazimieras Paltarokas paaukojo 1000, vyskupijos kunigai – apie 60 000 litų. Statybai vadovavo dekanas kanauninkas J. Maciejauskas, nuo 1928 m. – prelatas Pranciškus Strakšas (paskirtas katedros administratoriumi). Katedrą 1930 m. kovo 4 d. pašventino prelatas Jonas Mačiulis-Maironis, šiai progai parašęs himną Kristui Karaliui (muziką sukūrė prelatas Teodoras Brazys). 1931 m. pašventinti 4 varpai, įrengti 25 registrų vargonai. 1933 m. birželio 30 d. dar ne visai įrengtą katedrą konsekravo Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. 1938–1939 m. dailininkas Povilas Puzinas su kitais išdekoravo katedros vidų. Vikaras Jonas Juodelis 1950 m. areštuotas, nuteistas kalėti (į Lietuvą grįžo 1956 m.).

Katedra istoristinė, turi klasicizmo ir baroko bruožų, halinė (55x27 m), vienabokštė, su bokšteliu. Vidus 3 navų, gelžbetoniniais cilindriniais skliautais. Šventoriaus tvora plytinių stulpų ir metalinių grotelių.

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra – vyskupijos bažnyčių motina. Plačiau skaitykite ...

Panevėžio katedros fotoalbumas ...