Panevėžio-Krekenavos dekanatas Anciškis   •   Berčiūnai   •   Ėriškiai   •   Krekenava   •   Lėnas   •   Naujamiestis   •   Panevėžio katedra   •   Panevėžio Švč. Trejybės   •   Ramygala   •   Truskava   •   Uliūnai   •   Upytė   •   Vadokliai   •   Vadaktėliai   •   Velžys
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų mažoji bazilika ir parapija
Bažnyčios g. 18, Krekenava
LT–38306 Panevėžio r.
Mob. tel. (620) 2 09 89

Interneto svetainė: www.krekenavosbazilika.lt

DĖL PARAMOS

Dvasininkai

Kleb., teol. m. dr. Gediminas JANKŪNAS
1978 11 23 * 2003 08 23 * 2011 09 01
El. paštas:krekenavosbazilika@gmail.com

Koplyčios: Roduose, Žibartonyse ir Slaugos ligoninėje

Pamaldos

Sekmadieniais ir šeštadieniais: 12.00 val.
Antradieniais – ketvirtadieniais: 8 val.
Penktadieniais: 18 val. (su jaunimu)
Atlaidų dienomis: 10.00, 12.00 val.

Atlaidai ir šventės

Kiekvieno mėnesio 15 d.
Šv. Antano – birželio 13 d. (keliami į artimesnį sekmadienį)
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinė) – rugpjūčio 15 d.
Švč. M. Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d.

Apie bažnyčią

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia yra Panevėžio rajone, Krekenavos miestelyje, Bažnyčios g. 18, prie Nevėžio ir jo dešiniojo intako Lakausos santakos. Mūrinė. Pastatyta 1902 m. Istoristinė, su neogotikos elementais.

Rodų dvaro savininkai Aleksiejus ir Stanislovas Vizgirdai-Vizgirdavičiai 1484 m. pastatė medinę bažnyčią ir ją aprūpino. Žemaičių kapitulos arkidiakonui (vyskupo padėjėjui katedroje) Jurgiui Talaičiui 1527 m. dovanota Krekenavos klebonija su visu turtu. 1531 ir 1536 m. funduotos 2 altarijos. Vėliau jos sujungtos į vieną. 1533 m. įsteigta parapinė mokykla. XVIII a. pirmojoje pusėje bažnyčia sudegė. Arkidiakonas Antanas Valavičius 1736 m. bažnyčią atstatė. 1803 m. pakeisti sienojai. 1811 m. sudegusi altarija neatstatyta. Arkidiakonatui 1832 m. priklausė Krekenavos miestelis ir 6 kaimai. Paskutinis arkidiakonas Benediktas Smigelskis (apie 1784-1879; palaidotas Krekenavoje) paliko istoriografinių darbų, žinių apie lietuvių rašytojus. Rašė lenkų kalba. Dalis rankraščių išversta į lietuvių kalbą. 1886 m. į Krekenavą paskirtas klebonas Pranciškus Žukauskas ėmė rūpintis mūrinės bažnyčios statyba. Kauno gubernatorius 1894 m. leido statyti tik medinę. Sužinojęs, kad degamos plytos bažnyčiai, įsakė plytinę uždaryti, o kleboną F. Žukauską nubausti. Vidaus reikalų ministras gubernatoriaus veiksmus pripažino neteisėtais ir 1896 m. davė leidimą statyti.

Pagal architekto Ustino Golinevičiaus projektą dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1902 m. Ją 1907 m. konsekravo vyskupas Gasparas Girtautas. Nuo senų laikų Krekenava garsėjo Dievo Motinos paveikslu. Tikintieji manė jį esant stebuklingą. 1918 m. įsikūrė pavasarininkų kuopa.

Bažnyčia istoristinė, su neogotikos elementais, stačiakampio plano, dvibokštė, su siauresne ir žemesne apside. Vidus 3 navų.

WWW.LCN.LT apie Krekenavos šventovę >>>