Panevėžio-Krekenavos dekanatas Anciškis   •   Berčiūnai   •   Ėriškiai   •   Krekenava   •   Lėnas   •   Naujamiestis   •   Panevėžio katedra   •   Panevėžio Švč. Trejybės   •   Ramygala   •   Truskava   •   Uliūnai   •   Upytė   •   Vadokliai   •   Vadaktėliai   •   Velžys
Naujamiesčio Šv. apašt. Mato parapija
S. Nėries g. 1, Naujamiestis
LT–38335 Panevėžio r.

Dvasininkai

Adm. kun. Raimondas KAZLAUSKAS
1973 06 28 * 1998 05 17 * 2012 08 17
Mob. tel. (616) 5 88 96
El. paštas: raimondaskazlauskas49@gmail.com

Pamaldos

Sekmadieniais: 12 val.
Šeštadieniais: 12 val.
Šiokiadieniais 9 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)
Šv. apašt. Mato – rugsėjo 21 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)

Apie bažnyčią

Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia yra Panevėžio rajone, Naujamiesčio gyvenvietėje, J. Basanavičiaus g. 16, Nevėžio dešiniajame krante. Mūrinė. Pastatyta 1908 m. Istoristinė, su neogotikos elementais.

Eustachijus Valavičius 1583 m. Naujamiestyje pastatė evangelikų reformatų bažnyčią, įsteigė parapinę mokyklą. Bažnyčios ir mokyklos išlaikymui dovanotas Švaininkų kaimas. Trakų vaivada Marcijonas Oginskis 1688 m. įsteigė Naujamiesčio katalikų parapiją, 1689 m. įsakė pastatyti bažnyčią, kleboniją, prieglaudą. Jų išlaikymui skyrė 10 000 lenkiškų auksinų. Klebonas turėjo gauti 300 auksinų per metus ir maisto. 1725 m. bažnyčia sudegė. Kunigo Mato Banevičiaus rūpesčiu iki 1755 m. atstatyta; netrukus vėl sudegė. Klebono Antano Šliogerio iniciatyva 1785 m. pastatyta kryžminio plano bažnyčia turėjo 6 altorius. Po 1800 m. klebonas Domininkas Venckavičius bažnyčią išdažė, pastatė mūrinę varpinę. 1847 m. pastatyta klebonija ir ūkiniai trobesiai. 1860 m. išpuoštas bažnyčios vidus, 1874 m. sumūryta šventoriaus tvora. Dar 1889 m. prašyta leisti statyti naują mūrinę bažnyčią. Jos statybai Vilniaus kapitulos prelatas Juozapas Baukus-Baukevičius buvo palikęs 23 000 rublių. Valdžia statyti neleido. 1896 m. statyti leido konsistorija, kai valdžios leidimo jau nereikėjo. Pagal inžinieriaus Florijono Vyganovskio projektą dabartinė bažnyčia pastatyta 1899-1908 m. Tuo rūpinosi klebonas Romualdas Styravičius. Per Pirmąjį pasaulinį karą apgadinta, po karo suremontuota.

Klebono Juozapo Kirnos rūpesčiu 1934 m. dailininkas Vladas Čižauskas įrengė 2 šoninius altorius. 1936 m. pastatyti suolai. Dailininkas Vincas Dilka išdekoravo bažnyčios vidų, nutapė 4 paveikslus. 1944 m. rugpjūčio 24 d. sprogus lėktuvui, bažnyčia apgadinta. J. Kirnos iniciatyva suremontuota.

Bažnyčia istoristinė, su neogotikos elementais, dvibokštė, 1 stačiakampio plano (49x19,6 m), su trisiene apside ir žemomis zakristijomis. Vidus 3 navų, įrengti 3 ąžuoliniai altoriai.

2007 08 16 gaisras

2007m. rugpjūčio 16d. visą Lietuvą sukrėtė baisus Naujamiesčio bažnyčios gaisras. Netekome vienos gražiausių ir vienos didžiausių Panevėžio apskrities bažnyčių. Jos iš toli matomi aukšti ir grakštūs bokštai jau šimtą metų vyliojo maldininkus ir turistus... Sudegė ir nugriuvo bokštai, nukrito varpas, sugadintas neseniai uždengtas stogas, sudegė bene didžiausi Aukštaitijos vargonai... Ši bažnyčia atstatoma. Uždengtas laikinas stogas, kad vidaus nesugadintų lietus ir sniegas. Jaudina nepaprastas Lietuvos žmonių jautrumas. Bažnyčios atstatymui aukoja visa Lietuva. Panevėžio vyskupas per visų Lietuvos parapijų klebonus ir spaudoje dėkoja visiems žmonėms:

Brangieji, Sveikindami Jus su šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais 2008-siais Metais, norime pasidžiaugti, kokį nuostabų gerumą yra atnešęs Jėzaus Gimimas į Lietuvą ir į visą žemę! Todėl šiose šventėse ypač trokštame pasveikinti visus Lietuvos žmones ir visiems padėkoti. Nors baisus Naujamiesčio bažnyčios gaisras sukrėtė ne tik Naujamiesčio parapiją, Panevėžio vyskupiją ir visą Lietuvą, kartu pajutome, kokie nuostabiai jautrūs, kokios didžios dvasios Lietuvos žmonės. Sulaukėme nepaprastai daug jautrumo: maldų, užuojautos, dėmesio, paramos. Dėkojame Dievui už tą nuostabią lietuvių dvasios didybę. Nuolat meldžiamės už visus:

Didis Dieve, tu pasidarei mažu kūdikiu, kad mes visi taptume didžiais. Tu nepalieki mūsų vienų. Tu veiki mus savo didybe, savo galia ir artumu, kad visur neštume meilę ir ramybę. Dėkojame Tau, Dieve, už tą didįjį meilės stebuklą. Gerasis Dieve, leisk mums visada spindėti Tavo meile. Leisk visada jausti, koks didis Tavo meilės įkvėptas žmogus.

Dėkojame Dievui ir Jums, gerieji Žmonės!

Maldoje visada su Jumis, pagarbiai, visų tikinčiųjų vardu Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas

Aukoti galima pervedant auką: Panevėžio vyskupijos kurija, sąskaita LT62 7300 0101 0314 6703, kodas: 291256520, nurodant: Naujamiesčio bažnyčios atstatymui