Panevėžio-Krekenavos dekanatas Anciškis   •   Berčiūnai   •   Ėriškiai   •   Krekenava   •   Lėnas   •   Naujamiestis   •   Panevėžio katedra   •   Panevėžio Švč. Trejybės   •   Ramygala   •   Truskava   •   Uliūnai   •   Upytė   •   Vadokliai   •   Vadaktėliai   •   Velžys
Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapija
Bažnyčios g. 6, Ramygala
LT–38261 Panevėžio r.
Tel. (45) 59 27 35

Dvasininkai

Kleb. g. kan. Edmundas RINKEVIČIUS
1950 01 20 * 1979 05 27 * 2003 06 02
Mob. tel. (686) 9 53 88, el. paštas:ningit@gmail.com

Koplyčios: Barklainiuose

Pamaldos

Sekmadieniais: 9.30, 11.30 val.

Kiekvieno mėnesio I sekmadienį po 9.30 val. Šv. Mišių vyksta vidinio išgydymo pamaldos.

Šiokiadieniais: 19 val.

Atlaidai ir šventės


Šv. Jono Krikštytojo – birželio 24 d.
Švč. M. Marijos Škaplierinės – liepos 16 d.
Šv. Mykolo arkangelo - rugsėjo 29 d.


Barklainių koplyčioje Švenčiausiosios Marijos vardo atlaidai - po rugsėjo 12 d. (pirmą sekmadienį)

Apie bažnyčią

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra Panevėžio rajone, Ramygaloje, Laisvės a. 14, Upytės (Nevėžio kairiojo intako) kairiajame krante. Plytų mūro. Pastatyta 1914 m. Neogotikinė.

Ramygalos pirmoji bažnyčia pastatyta tarp 1431 ir 1500 m. (1500 m. minimas Ramygalos altarista). Iki 1648 m. Vilniaus katedros šv. Kazimiero koplyčiai dovanotas Ramygalos dvaras. 1674-1677 m. minima sena, begriūvanti bažnyčia. XVIII a. viduryje bažnyčia sudegė. 1781 m. pastatyta nauja medinė, šiaudais dengta, turėjusi 5 altorius. Pradėjo veikti parapinė mokykla. 1784 m. be jurisdikos miestelyje bažnyčiai priklausė Jotainių ir Daubarų kaimai. 1841 m. lentelėmis perdengtas bažnyčios stogas. 1842 m. pastatyta varpinė. Už klieriko Bylinskio priglaudimą 1864 m. Ramygalos klebonas Juozapas Šarkauskas ištremtas i Tomsko guberniją (mirė 1881 m.). 1868 m. sumūryta šventoriaus tvora. Klebonas Julius Norgėla pagal architekto Karlo Edvardo Strandmano projektą 1897 m. pradėjo statyti dabartinę mūrinę bažnyčią. 1902-1907 m. klebono Juozo Genio (1858-1907) rūpesčiu ji pastatyta. Bažnyčią įrengė klebonas Cezaris Jačinauskas, 1914 m. spalio 28 d. konsekravo vyskupas Pranciškus Karevičius.

Klebonas J.Genys Ramygaloje įsteigė slaptą biblioteką ir draugiją parapijiečiams šviesti, organizavo slaptus lietuviškus vaidinimus. 1909 m. įkurtas Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Jis 1912 m. įsteigė arbatinę. „Saulės" draugijos skyrius 1919 m. įkūrė vidurinę mokyklą. 1944 m. sudegė bažnyčios bokštas (vienas varpas išsilydė, kitas nukrito ir skilo). Po 1954 m. bokštas atstatytas. Klebonas Antanas Juška (1906-1991) 1949 m. suimtas, nuteistas 25 m. kalėti (į Lietuvą grįžo 1956 m.).

Bažnyčia neogotikinė, kryžminio plano (48x24 m), vienabokštė. Vidus 3 navų, turi 3 altorius. Šventoriaus (110x70 m) tvora akmenų mūro. Jame stovi kryžius su skulptūromis, pastatytas 1947 m.