Panevėžio-Krekenavos dekanatas Anciškis   •   Berčiūnai   •   Ėriškiai   •   Krekenava   •   Lėnas   •   Naujamiestis   •   Panevėžio katedra   •   Panevėžio Švč. Trejybės   •   Ramygala   •   Truskava   •   Uliūnai   •   Upytė   •   Vadokliai   •   Vadaktėliai   •   Velžys
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapija
Vadaktėliai
LT–38338 Panevėžio r.

Dvasininkai

Adm. dr. Gediminas JANKŪNAS (Krekenava)

Pamaldos

Sekmadieniais: 14 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Jono Nepamuko – gegužės 16 d.
Šv. Izabelės – rugpjūčio 31 d.

Apie bažnyčią

Šv. Jono Nepomuko bažnyčia yra Panevėžio rajone, Vadaktėlių kaime, 7 km į pietus nuo Naujamiesčio, Nevėžio dešiniajame krante. Medinė. Pastatyta 1910 m., turi neogotikos ir liaudies architektūros bruožų.

Dokumentuose minima 1773 m. remontuota Vadaktėlių koplyčia. Manoma, jog jos fundatorius buvo Petras Bironas. Dvaro savininkai Izabelė ir Ivonas Kopanskiai koplyčią 1880 m. suremontavo. Ją 1881 m. gegužės 17 d. konsekravo pavyskupis Aleksandras Beresnevičius. Izabele Kopanskienė bažnyčiai dovanojo 8,5 dešimtinės žemės, skyrė 160 rublių per metus, prievolių. 1902–1905 m. Vadaktėlių kuratorius buvo kunigas Juozas Tumas–Vaižgantas. Kunigo Aleksandro Garnevičiaus rūpesčiu 1910 m. bažnyčiai pristatyti bokštai, ji suremontuota. 1930 m. įsteigta parapija. Po Antrojo pasaulinio karo klebonas Gediminas Ignas Blynas (1917–1981) suremontavo bažnyčią, subūrė parapijos chorą, rūpinosi vaikų katekizacija. 1956 m. iš Sibiro grįžęs klebonas Alfonsas Kadžius pats išdažė bažnyčią.

Ji turi neogotikos ir liaudies architektūros bruožų, stačiakampio plano, su trisiene apside, dvibokštė, su bokšteliu. Vienanavė. Šventorius apsodintas gyvatvore. Jame yra kapinės.