Panevėžio-Krekenavos dekanatas Anciškis   •   Berčiūnai   •   Ėriškiai   •   Krekenava   •   Lėnas   •   Naujamiestis   •   Panevėžio katedra   •   Panevėžio Švč. Trejybės   •   Ramygala   •   Truskava   •   Uliūnai   •   Upytė   •   Vadokliai   •   Vadaktėliai   •   Velžys
Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
Tulpių g. 1, Vadokliai
LT–38200 Panevėžio r.
Tel. (45) 55 66 38
Sąskaita: AB Swedbank
LT077300010083073640
Kodas 191264815

Dvasininkai

Kleb. Vidmantas KARECKAS
1962 01 29 * 1988 05 29 * 2003 06 02
Mob. tel. (687) 5 24 28

Pamaldos

Sekmadieniais: 9.30 val.
Šiokiadieniais: pagal susitarimą

Atlaidai ir šventės

Šv. Juozapo – kovo 19 d.
Švč. Jėzaus Širdies – III penktadienį po Sekminių (keliama į artimesnį sekmadienį)
Švč. M. Marijos Karalienės – rugpjūčio 22 d.
Šv. apašt. Simono ir Judo (Tado) – spalio 28 d.
Kalėdinis susikaupimas - III advento sekmadienį

Apie bažnyčią

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia yra Panevėžio rajono pietuose, Vadoklių miestelyje, Tulpių g. l, prie Ramygalos-Taujėnų kelio. Medinė. Pastatyta 1876 m., turi liaudies architektūros bruožų.

Manoma, kad Vadoklių dvare XVIII a. pradžioje buvo pastatyta koplyčia. Dvaro savininkas Anupras Belozaras 1781 m. pastatė medinę bažnyčią. 1875-1902 m. klebonavęs Jonas Balvočius (1842–1915) 1876 m. padidino bažnyčią, pristatė šonines koplyčias, parapijos ūkinius trobesius. Jis rūpinosi labdara, švietimu, blaivybe, garsėjo gražiais pamokslais. 1907 m. įsteigta „Saulės" draugijos mokykla (1910 m. pakeista valdiška).

Per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai išsivežė 3 varpus. Klebono Juozo Remeikos ir kunigo Petro Margevičiaus rūpesčiu 1932 m. įkurta altarija. Klebonas Mykolas Jusys 1934 m. atnaujino ir išdažė bažnyčią. Per Antrąjį pasaulinį karą ji buvo gerokai sužalota, 1947 m. stovėjo su pakrypusiu bokštu. Vėliau bažnyčia suremontuota, bokštas perstatytas.

Bažnyčia turi liaudies architektūros bruožų, kryžminio plano, vienabokštė, su 2 bokšteliais. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Stovi mūrinė varpinė.