Panevėžio dekanatas Geležiai   •   Karsakiškis   •   Miežiškiai   •   Paįstrys   •   Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo   •   Panevėžio Marijos Nekaltojo Prasidėjimo   •   Raguva   •   Smilgiai   •   Spirakiai   •   Šilai   •   Velykiai
Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapija
Lėvens g. 24a, Karsakiškis
LT–38462 Panevėžio r.
Tel. (45) 55 27 48, karsakiskioparapija@gmail.com

Dvasininkai

Adm. mgr. Jonas MORKVĖNAS
1977 06 24 * 2005 12 04 * 2012 07 16
Mob. tel. (610) 3 71 94
El. paštas:kun.jonas@gmail.com

Koplyčios: Bigailiuose, Naujikuose, Palaukiuose.

Pamaldos

Sekmadieniais: 10 val.
Šiokiadieniais: 9 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. Jėzaus Širdies –III penktadienį po Sekminių (keliama į artimesnį sekmadienį)
Rožinio Švč. M. Mergelės Marijos – spalio 7 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)
Šv. Mikalojaus – gruodžio 6 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)

Apie bažnyčią

Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia yra Panevėžio rajone, Karsakiškio kaime, prie Panevėžio-Kupiškio kelio, Lėvens dešiniajame krante. Mūrinė. Pastatyta 1888 m. Neoromaninė, istoristinė.

Karsakiškio dvaro savininkai Ivaškevičiai dvare laikydavo kunigus, dažniausiai altaristas. Čia 1793–1795 m. ir 1804–1806 m. gyveno poetas, kunigas Antanas Strazdas. Ivaškevičiai 1803 m. pastatė medinę bažnyčią ir kunigui išlaikyti skyrė 40 dešimtinių žemės. Bažnyčiai sudegus, 1831 m. dvarininkas Galiofas pastatė naują medinę bažnyčią. Į Karsakiškį atvykęs filialistas Leonas Skopas 1869 m. rado bažnyčią apleistą, kiauru stogu. 1884 m. bažnyčia sudegė. L. Skopo rūpesčiu, remiant Sirapavo dvaro savininkui Petkevičiui, 1887–1888 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Ją 1902–1905 m. įrengė kunigas Juozapas Remeikis. Pastatyti 8 registrų vargonai, nupirkti varpai (1915 m. išvežti į Rusiją). Klebono Povilo Svilo iniciatyva 1908–1909 m. bažnyčia nutinkuota ir išdažyta, apmūrytas šventorius. Klebonas savo lėšomis pastatė kleboniją, sutvarkė ūkinius trobesius. Vyskupas Pranciškus Karevičius bažnyčią 1914 m. konsekravo. 1924–1934 m. filijos reikalus tvarkė kunigas Vincentas Velžys. Nupirkti varpai, įsigyta naujų liturginių rūbų, indų, pastatyta suolų.

Bažnyčia neoromaninė, istoristinė, kryžminio plano (31,4x10,6 m), vienabokštė. Joje įrengti 5 altoriai. Šventoriaus tvora ažūrinė, plytų mūro.