Panevėžio dekanatas Geležiai   •   Karsakiškis   •   Miežiškiai   •   Paįstrys   •   Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo   •   Panevėžio Marijos Nekaltojo Prasidėjimo   •   Raguva   •   Smilgiai   •   Spirakiai   •   Šilai   •   Velykiai
Miežiškių Švč. M. Marijos parapija
Tilto g. 8, Miežiškiai
LT–38113 Panevėžio r.

Dvasininkai

Koplyčios: Šv. Izidoriaus koplyčia Šilelio kapinėse

Pamaldos

Sekmadieniais: 12 val.
Šiokiadieniais: 9 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Apsilankymo (titulo) – gegužės 31 d. (keliama į sekmadienį po 31 d.)
Šv. apašt. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d. (keliama į sekmadienį po 24 d.)

Apie bažnyčią

Švč.Mergelės Marijos bažnyčia yra Panevėžio rajone, Miežiškių miestelyje, 0,3 km į pietus nuo Panevėžio-Ukmergės kelio, Nevėžio kairiajame krante. Plytų mūro. Pastatyta 1920 m. Neogotikinė.

Miežiškių koplyčia minima 1669 ir 1744 m. Dvaro savininkas Pšeciševskis 1782 m. pastatė naują medinę koplyčią. 1864 m. pastatyta klebonija. Gal tada koplyčia tapo Panevėžio parapijos filija. 1872 m. sumūryta šventoriaus tvora. Buvusi koplyčia 1883 m. perstatyta. 1885 m. pastatyta didesnė klebonija, 1891 m. – namai bažnyčios tarnams, vėliau ūkiniai pastatai.

1908 m. suprojektuota mūrinė bažnyčia (sąmatinė vertė 15 554 rb.). Valdžia neleido jos statyti, kol nebus surinkta bent pusė sąmatoje numatytų pinigų. 1909 m. įsteigta parapija. Kunigo T. Pranaševičiaus rūpesčiu 1911 m. pradėta statyti dabartinė bažnyčia. Darbus sutrukdė karas. 1916–1920 m. klebono Antano Paurio iniciatyva statyba baigta. Bažnyčią 1921 m. konsekravo vyskupas Pranciškus Karevičius. Panaudojus senosios bažnyčios medžiagas 1924 m. pastatytas parapijos namas su sale. 1942 m. bažnyčia išdažyta.

Bažnyčia neogotikinė, raudonų plytų mūro, kryžminio plano, vienabokštė, su bokšteliais. Šventoriaus tvora iš mūro ir metalinių virbų.