Panevėžio dekanatas Geležiai   •   Karsakiškis   •   Miežiškiai   •   Paįstrys   •   Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo   •   Panevėžio Marijos Nekaltojo Prasidėjimo   •   Raguva   •   Smilgiai   •   Spirakiai   •   Šilai   •   Velykiai
Paįstrio Švč. M. Marijos Globos parapija
Paįstrys, Gegužinės g. 38
LT–38432 Panevėžio r.
Tel.: (45) 55 43 56

Dvasininkai

Kleb. g. kan. jubil. Pranciškus Benediktas TAMULIONIS
1939 02 25 * 1965 04 14 * 1970 11 28
Mob. tel. (698) 0 55 03

Pamaldos

Sekmadieniais: 11 val.
Šiokiadieniais: žiemą 9 val., vasarą 19 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Jurgio – balandžio 23 d.
Šv. Onos – liepos 26 d.
Švč. M. Marijos Globos (titulo) – lapkričio II sekmadienį

Apie bažnyčią

Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia yra Panevėžio rajone, Paįstrio kaime, 12 km į šiaurę nuo Panevėžio, 1 km į vakarus nuo Pasvalio-Panevėžio kelio. Medinė. Pastatyta 1910 m. Neogotikinė.

Kaimo kapinėse 1781 m. pastatyta medinė koplyčia. Šv. Mišių laikyti kartais atvykdavo Pumpėnų kunigas. 1908 m. pabaigoje Paįstryje apsigyveno Pumpėnų parapijos vikaras, poetas Jurgis Tilvytis-Žalvarnis (1880–1931), šiai vietovei paskyręs du savo eilėraščių rinkinius – „Paįstriečiai“ (1910) ir „Palaimintas triūsas“ (1912). Pastatyta klebonija, 1910 m. – dabartinė medinė bažnyčia. Skulptorius Juozas Zikaras sukūrė bareljefines Kryžiaus kelio stotis, 3 šventųjų skulptūras. 1924 m. įsteigta parapija. Pirmojo klebono Stanislovo Dailidonio rūpesčiu bažnyčia 1930 m. išdažyta.

Bažnyčia neogotikinė, stačiakampio plano, dvibokštė. Įrengti 3 altoriai. Prie bažnyčios stovi medinė varpinė. Šventoriaus tvora – akmenų mūro.