Panevėžio dekanatas Geležiai   •   Karsakiškis   •   Miežiškiai   •   Paįstrys   •   Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo   •   Panevėžio Marijos Nekaltojo Prasidėjimo   •   Raguva   •   Smilgiai   •   Spirakiai   •   Šilai   •   Velykiai
Raguvos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Laisvės g. 28, Raguva
LT–38155 Panevėžio r.
Tel. (45) 58 85 43

Dvasininkai

Kleb. kan. Juozas JANULIS
1944 02 09 * 1973 04 17 * 2008 08 04
Mob. tel. (699) 9 70 08
El. paštas:dekanasster@gmail.com

Koplyčia: Raguvos kapinėse

Pamaldos

Sekmadieniais: 11.00 val.
Šeštadieniais: 10.00 val.
Šiokiadieniais:
19.00 val. (nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.)
18.00 val. (nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.)

Atlaidai ir šventės

Šv. Antano – birželio 13 d. (keliama į sekmadienį prieš 13 d.)
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinė) – rugpjūčio 15 d. (keliama į sekmadienį po 15 d.)
Rožinio Švč. M. Marijos – spalio 7 d. (keliama į sekmadienį po 7 d.)

Apie bažnyčią

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia yra Panevėžio rajone,Raguvos miestelyje, Laisvės g.31, Nevėžio kairiajame krante. Medinė. Pastatyta 1887 m. Liaudies architektūros, vyraujančių klasicizmo bruožų.

1610 m. minima medinė bažnyčia. Metrikų knygos rašytos nuo 1668 m. Antrąją medinę bažnyčią ir varpinę 1678 m. pastatė Trakų vaivada Martynas Oginskis. Statybai vadovavo kunigas Lukas Jonas Vaicekavičius. Tais pačiais metais ją konsekravo vyskupas Mikalojus Slupskis. M.Oginskis 1670 m. bažnyčiai dovanojo Alukėnų palivarką ir kaimą. 1674-1677 m. nurodyta, kad Raguvos bažnyčia yra viena didžiausių medinių bažnyčių Vilniaus vyskupijoje. 1745 m. minima supuvusi, kiauru bokštu bažnyčia, Klebono Mykolo Gulbinausko rūpesčiu suremontuota. 1749 m. pastatyta nauja klebonija. 1777-1863 m.veikė parapinė mokykla.

1798 m. bažnyčia sudegė. Klebono Jurgio Zubavičiaus iniciatyva 1816 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia, 1883 m. - mūrinė varpinė. 1887 m. bažnyčia padidinta, pristatytos šoninės koplyčios. Už lietuviškos spaudos platinimą Raguvos vikaras Kazimieras Domarkas (1869-1902) 18% ????m. pusei metų uždarytas į vienuolyną ir penkeriems metams ištremtas iš Lietuvos (mirė Raguvoje). 1915 m. į Rusiją išvežti 3 varpai. Dailininkas Jonas Mackevičius 1929 m. išdažė bažnyčios vidų. Prelato J. Maciejausko ir Čikagos raguvių rūpesčiu bei lėšomis 1931 m. įsigyti 3 bronziniai varpai. Per Antrąjį pasaulinį karą 2 mažesnieji dingo. 1944 m. liepos 23-25 d. bombarduojant miestelį, nukentėjo ir bažnyčia, be to, išvogta daug jos inventoriaus. Sudegė klojimas, senelių prieglauda. Dalį vertingesnių reikmenų išgelbėjo kunigai Rapolas Kvedarauskas (1913-1945), raudonarmiečių nužudytas) ir Steponas Ramanauskas.

Bažnyčia liaudies architektūros, vyraujančių klasicizmo bruožų, kryžminio plano (28x14 m), su 4 kolonų portiku, bokšteliu. Vienanavė, turi 5 altorius. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi 3 aukštų mūrinė varpinė.