Panevėžio dekanatas Geležiai   •   Karsakiškis   •   Miežiškiai   •   Paįstrys   •   Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo   •   Panevėžio Marijos Nekaltojo Prasidėjimo   •   Raguva   •   Smilgiai   •   Spirakiai   •   Šilai   •   Velykiai
Šilų Švč. Jėzaus Vardo parapija
Šilai
LT-38172 Panevėžio r.
Sąskaita: Ab Swedbank
LT837300010121326550
Kodas 191264587

Dvasininkai

Adm. Ričardas BANYS (Vadokliai)

Pamaldos

Sekmadieniais: 11.30 val.
Šiokiadieniais: pagal susitarimą

Atlaidai ir šventės

Švč. Jėzaus Vardo (titulo) – sausio 1 d.
Šv. apašt. Petro ir Povilo – birželio 29 d. (sekmadienį po 29 d.)
Švč. M. Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d. (keliama į sekmadienį po 8 d.)

Apie bažnyčią

Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia yra Panevėžio rajone, Šilų miestelyje, 8 km nuo Raguvos. Plytų mūro. Pastatyta 1909 m., turi neoromaninės ir neogotikinės architektūros bruožų.

1779 m. Šilų dvaro savininkas Franckevičius (Pronskevičius) pastatė medinę bažnytėlę. 1906-1909 m. klebonas Juozapas Stonis, remiamas parapijiečių, pastatė mūrinę bažnyčią. Darbus prižiūrėjo inžinierius Nikolajus Andrejevas. Senoji bažnyčia nugriauta, iš jos medžiagos pastatyta prieglauda. Dvarininkai Kulviečiai dovanojo bažnyčiai 10 dešimtinių žemės. Vėliau Hiliarijonas Dilkevičius - 11 ha Šilagalio kaime. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą klebono J.Stonio rūpesčiu įkurtas Lietuvių katalikų draugijos blaivybės skyrius, skaitykla, mokykla. Joje 1912 m. pradėta mokyti lietuvių kalbos. 1914 m. Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius bažnyčią konsekravo. Per Pirmąjį pasaulinį karą iš Šilų išvežti 2 varpai, nuniokoti vargonai. Po karo klebono A. Žakevičiaus ir parapijiečių rūpesčiu vargonai sutaisyti. Bažnyčia suremontuota. 1924 m. pastatyta nauja medinė klebonija ir ūkiniai trobesiai. Čikagoje išeivių iš Šilų iniciatyva nuliedinti nauji varpai ir 1925 m. išsiųsti į Šilus. 1940 m. klebonas Antanas Mikonis su parapijiečiais išdekoravo bažnyčios vidų, įrengė naujas reljefines Kryžiaus kelio stotis, pastatė didįjį altorių (jo įrengimui 500 litų skyrė prezidentas Antanas Smetona).

Bažnyčia turi neoromaninės ir neogotikinės architektūros bruožų, stačiakampio plano, vienabokštė, su bokšteliu. Šventorius apsodintas gyvatvore. Jame yra medinė varpinė.