Panevėžio dekanatas Geležiai   •   Karsakiškis   •   Miežiškiai   •   Paįstrys   •   Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo   •   Panevėžio Marijos Nekaltojo Prasidėjimo   •   Raguva   •   Smilgiai   •   Spirakiai   •   Šilai   •   Velykiai
Smilgių Šv. Jurgio parapija
Panevėžio g. 18 a, Smilgiai
LT–38375 Panevėžio r.
El. paštas: smilgiuparapija@gmail.com

Dvasininkai

Kleb., g. kan. Vilnis Viktoras Cukuras
1946 03 23 * 1975 04 27 * 2013 10 02
Mob. tel.: (698) 71 106
El. paštas:kvvcuk@gmail.com

Pamaldos

Sekmadieniais: 10 val.
Šiokiadieniais: 8 val., gegužę ir birželį 18 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Jurgio (tituliniai) - balandžio 23 d. (švenčiama artimiausią sekmad.)
Šv. Dvasios atsiuntimo (Sekminės)
Rožinio Švč. M. Marijos Karalienės – spalio 7 d. (švenčiama artimiausią sekmad.)

Apie bažnyčią

Šv. Jurgio bažnyčia yra Panevėžio rajone, Smilgių miestelyje, prie Panevėžio-Pakruojo kelio. Medinė, barokinė, pastatyta 1858 m.

Šeduvos seniūnijos inventoriuje 1645 m. minima Smilgių bažnyčia ir 2 valakai klebonijos žemės. 1655 m. bažnyčiai dovanotas Gikonių kaimas su 17 valakų ir Čelkių kaimas su 6 valakais žemės. 1677 m. bažnyčiai dar priklausė Matarakų kaimas. Kunigo Jurgio Jakševičiaus rūpesčiu 1690 m. bažnyčia perstatyta. 1761 m. ji buvo sena ir netinkama naudoti. Klebonas Antanas Vaitelis, remiamas grafo Jono Jurgio Flemingo, 1764 m. pastatė naują bažnyčią. Joje 1768 m. buvo 6 altoriai. 1820 m. klebonija turėjo 33 valakus žemės.

1858 m. perstatytas fasadas ir bokštai. 1873 m. klebono prelato J. Rodavičiaus (Smilgiuose 1869-1885) rūpesčiu suveržtos bažnyčios sienos, perdažytas vidus, pertvarkyti altoriai, perlydyti varpai. Lietuviškos spaudos draudimo laikais kunigas M. Opulskis platino knygas, maldaknyges. Kunigas Domininkas Tuskenis-Tuskevičius 1896 m. įkūrė slaptą bibliotekėlę. 1919 m. ji perduota pavasarininkų kuopai. Kunigas dekanas Petras Kuzmickas po 1983 m. suremontavo bažnyčią, įvedė šildymą.

Bažnyčia barokinė, kryžminio plano (28x18 m), halinė, su trisiene apside, dvibokštė. Vidus 3 navų.