Panevėžio dekanatas Geležiai   •   Karsakiškis   •   Miežiškiai   •   Paįstrys   •   Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo   •   Panevėžio Marijos Nekaltojo Prasidėjimo   •   Raguva   •   Smilgiai   •   Spirakiai   •   Šilai   •   Velykiai
Spirakių Švč. Trejybės parapija
Spirakiai
LT–38358 Panevėžio r.

Dvasininkai

Adm. g. kan. jubil. Pranciškus B. TAMULIONIS (Paįstrys)

Pamaldos

Sekmadieniais: 9 val.
Šiokiadieniais: sutartu laiku

Atlaidai ir šventės

Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Bažnyčios pašventinimo minėjimas – rugpjūčio 15 d. (keliama į sekmadienį po 15 d.)

Apie bažnyčią

Švč. Trejybės bažnyčia yra Panevėžio rajone, Spirakių kaime, 12 km į šiaurės vakarus nuo Panevėžio, Lokupės (Sanžilės kairiojo intako) kairiajame krante. Akmenų mūro. Pastatyta 1840 m.

Spirakių dvaro savininkas Antanas Dutikas 1790 m. pastatė koplyčią. Kitas savininkas Antanas Rimkevičius 1840 m. pastatė dabartinę akmenų mūro bažnyčią. Ją 1860 m. konsekravo vyskupas Motiejus Valančius. 1880 m. pastatyta nauja klebonija. 1926 m. bažnyčia gavo 8 ha žemes. Kunigo Petro Ulecko rūpesčiu 1936 m. išdažytas bažnyčios vidus.

Bažnyčia stačiakampio plano (17x9 m), vienabokštė, su bokšteliu. Įrengti 2 altoriai. Šventoriuje yra kapinės, stovi medinė 3 tarpsnių varpinė ir koplyčia (dabar sandėlis). Šventoriaus tvora akmenų mūro.