Pasvalio dekanatas Daujėnai   •   Grūžiai   •   Gulbinėnai   •   Joniškėlis   •   Kyburiai   •   Krikliniai   •   Krinčinas   •   Pasvalys   •   Pumpėnai   •   Pušalotas   •   Saločiai   •   Skrebotiškis   •   Vaškai
Grūžių Švč. M. Marijos parapija
Grūžiai, Tetervinų pšt.
LT–39362 Pasvalio r.

Dvasininkai

Adm. Algimantas PETKŪNAS (Vaškai)

Pamaldos

Sekmadieniais: 9 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos – birželio 24 d. (keliama į sekmadienį prieš 24 d.)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d.
Švč. Jėzaus Širdies – III penktadienį po Sekminių (keliama į artimesnį sekmadienį)

Apie sudegusią bažnyčią (medinė, pastatyta 1924 m.)

Kunigas Antanas Gelžinis gyvenamajame name įrengė altorių ir 1913 m. laikė pamaldas. Per Pirmąjį pasaulinį karą į Grūžius atvyko kunigas Mykolas Šeižys. Jo rūpesčiu paremontuotas buvusio dvaro svirnas ir jame laikytos pamaldos. Kunigo Juozapo Mazūro iniciatyva 1921–1924 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia (J. Skripkaus projektas). 1928-1932 m. įrengti altoriai. Parapijos administratoriaus kunigo Vincento Švagždžio rūpesčiu 1937 m. įrengtas didysis altorius (meistras Vladas Čižauskas), 1938 m. – nauji vargonai, pakabinti 2 varpai. Klebonas Alfonsas Kadžius 1949 m. rugsėjo 4 d. suimtas, kalintas Vorkutoje. Į Lietuvą grįžo 1957 m.

Bažnyčia turėjo neogotikos bruožų, stačiakampio plano, vienabokštė. Joje 3 altoriai. Ant kraigo - bokštelis. Šventoriaus tvora metalinė, ant mūrinių pamatų.

Ši bažnyčia buvo piktavališkai sudeginta 1996 m. rugpjūčio 25 d.

Dabartinė bažnyčia

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia yra Pasvalio rajone, Grūžių kaime, 9,5 km į šiaurę nuo Joniškėlio.

Pasiūlius Vaškų seniūnui Vladui Vitkauskui, vadovaujant kunigui klebonui Vytautui Butkui, įrengta nauja bažnyčia nebaigtuose statyti kolūkio kultūros namuose 200 kvadr. metrų ploto su metaliniu 30 metrų aukščio bokštu. Naująją bažnyčią suprojektavo architektas Algirdas Mikėnas. Pagrindiniame altoriuje kryžiaus formos vitražus sukūrė dailininkas Artūras Rimkevičius. 2001 m. rugpjūčio 12 d. ją pašventino Panevėžio vyskupas Juozapas Preikšas.