Pasvalio dekanatas Daujėnai   •   Grūžiai   •   Gulbinėnai   •   Joniškėlis   •   Kyburiai   •   Krikliniai   •   Krinčinas   •   Pasvalys   •   Pumpėnai   •   Pušalotas   •   Saločiai   •   Skrebotiškis   •   Vaškai
Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija
Vienažindžio g. 11, Krinčinas
LT–39055 Pasvalio r.
Tel. (451) 4 41 05

Dvasininkai

Kleb., psichol. mgr. Saulius KERAS
1975 03 13 * 1999 04 25 * 2017 07 14
Mob. tel. (618) 2 76 23

Koplyčios: Kraštuose ir Raubonyse.

Pamaldos

Sekmadieniais: 11.30 val.
Šiokiadieniais: 19.30 (žiemą – 9) val.

Atlaidai ir šventės

Šv. apašt. Petro ir Povilo (titulo) – birželio 29 d. (keliama į sekmadienį po 29 d.)
Šv. Kryžiaus išaukštinimo – rugsėjo 14 d. (keliama į sekmadienį po 14 d.)
Šv. Stanislovo – gegužės 7 d. (keliama į sekmadienį po 7 d.)

Apie bažnyčią

Šv.apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia yra Pasvalio rajone, Krinčino miestelyje, 8 km į šiaurės rytus nuo Pasvalio, Jiešmens (Mūšos dešiniojo intako) kairiajame krante. Mūrinė. Pastatyta 1782 m. Vėlyvojo baroko stiliaus.

Pirmoji bažnyčia minima 1585 m. Antrąją bažnyčią 1611 m. pastatė Dimitrijus Kurbskis. Jai skyrė 7 valakus žemės su baudžiauninkais. 1611 m. įsteigta parapinė mokykla. 1643 m. pastatyta klebonija, mokykla. 1736 m. inventoriuje minima nauja bažnyčia. Per 1794 m. sukilimą pagrobta daug bažnyčios brangenybių. 1796 m. klebonijai priklausė 3 valakai žemės prie Krinčino ir Šniukštų kaimas (12 valakų).

Klebono kanauninko Jono Jeronimo Šarkevičiaus rūpesčiu 1777–1782 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Krinčine 6 m. vikaravo poetas Antanas Vienažindys (1841–1892). Klebonas M.Požėla 1908 m. pastatė plytų mūro varpinę. Meistras Antanas Krivickas bažnyčią 1939 m. naujai išdažė.

Bažnyčia vėlyvojo baroko stiliaus, stačiakampio plano, bazilikinė, dvibokštė. Vidus 3 navų (šoninės siauros ir žemos). Vidurinę navą dengia cilindriniai skliautai. Yra 5 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų ir skaldos mūro. Prie tvoros priglaustos Kryžiaus kelio stočių koplytėlės. Šventoriuje stovi istoristinių formų 3 tarpsnių plytinė varpinė. Jame palaidotas kunigas Zenonas Karečka (1890–1952), 1946 m. buvęs suimtas.