Pasvalio dekanatas Daujėnai   •   Grūžiai   •   Gulbinėnai   •   Joniškėlis   •   Kyburiai   •   Krikliniai   •   Krinčinas   •   Pasvalys   •   Pumpėnai   •   Pušalotas   •   Saločiai   •   Skrebotiškis   •   Vaškai
Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškosios parapija
Taikos g. 3, Kyburiai
Kiemėnų pšt., LT– 39412 Pasvalio r.

Dvasininkai

Adm. Jonas TAMOŠIŪNAS (Saločiai)

Pamaldos

Sekmadieniais: 13 val.

Atlaidai ir šventės

Porciunkulės – rugpjūčio 2 d. (keliama į sekmadienį po 2 d.)
Švč. M. Marijos Angeliškosios – rugpjūčio 22 d. (keliama į sekmadienį po 22 d.)
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės – spalio 1 d. (keliama į sekmadienį po 1 d.)

Apie bažnyčią

Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia yra Pasvalio rajone, Kyburių kaime, 7 km į šiaurę nuo Vaškų. Medinė. Pastatyta 1927 m.

1762 m. Kyburių dvare pastatyta medinė koplyčia. Kunigą išlaikė dvaras. Po 1831 m. dvaro savininkas ištremtas į Rusiją; žemė perėjo reformatų tikybos dvarininkui, kuris koplyčią nugriovė. Katalikai pasistatė kitą koplyčią Majėnų dvaro kapinėse, 3 km nuo Kyburių. Po 1863 m. Majėnų dvaras atiteko liuteronų tikybos dvarininkui. Koplyčia pervežta į Saločių kapines. Per Pirmąjį pasaulinį karą atvežta į Kyburių kapinaites. Nugriauta 1928 m.. Ją retkarčiais aptarnaudavo Saločių vikaras. 1926 m. kunigui Aleksandrui Štrombergui tarpininkaujant, gautas Žemaičių vyskupo leidimas statyti bažnyčią ir 8 ha žemės sklypas bei 0,5 ha žemės naujoms kapinėms. Statyba rūpinosi Saločių vikaras Juozapas Savukaitis. 1927 m. spalio 18 d. įsteigta parapija. Bažnyčia pastatyta pagal archit. Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą, gruodžio 4 d. pašventinta. 1934-1938 m. joje klebonavo Vladislovas Kupstas. Jis įrengė bažnyčios vidų – pastatė 3 altorius, sakyklą, suolus, klausyklas, nupirko varpą, apmūrijo šventorių, įsteigė antrąsias kapines, sutvarkė parapijos sodybą. Kunigas Steponas Pelešynas parūpino daugiau liturginių rūbų, remontavo bažnyčią.

Bažnyčia stačiakampio plano (22x12 m), su keliais priestatais, vienabokštė, su 4 bokšteliais ant bokšto ir ant priestatų. Yra 3 altoriai. Šventoriaus tvora iš akmens ir betono.