Pasvalio dekanatas Daujėnai   •   Grūžiai   •   Gulbinėnai   •   Joniškėlis   •   Kyburiai   •   Krikliniai   •   Krinčinas   •   Pasvalys   •   Pumpėnai   •   Pušalotas   •   Saločiai   •   Skrebotiškis   •   Vaškai
Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija
Vytauto a. 5
LT–39149 Pasvalys
Tel. (451) 54448
El. paštas: pasvalioparapija@gmail.com

Dvasininkai

Kleb. dek. teol. lic. Henrikas KALPOKAS
1972 12 01 * 1996 12 26 * 2017 07 04
Vytauto a. 4, LT–39149 Pasvalys
Mob. tel. (699) 4 54 93

Vik. mgr. Nerijus PAPIRTIS
1982 12 09 * 2008 08 10 * 2017 07 04
Vytauto a. 4, LT–39149 Pasvalys
Mob. tel.: (679) 361 33
El. paštas:npapirtis@gmail.com

Alt. mons. Povilas MIŠKINIS
1933 01 28 * 1963 04 10 * 2017 07 04
Mob. tel.: (680) 3 06 82
El. paštas: miskinis87@gmail.com

Koplyčios: Pasvalio ligoninėje ir Pasvalio r. Paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems.

Pamaldos

Sekmadieniais: 9.00, 11.00, 18.00 val.
Šeštadieniais: 8, 18.00 val. bei pagal susitarimą
Šiokiadieniais: 8, 18.00 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Jono Krikštytojo (titulo) – birželio 24 d. (keliama į sekmadienį po 24 d.)
Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į sekmadienį po 26 d.)
Rožinio Švč. M. Marijos – spalio 7 d. (keliama į sekmadienį po 7 d.)

Apie bažnyčią

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 5, prie Lėvens ir Svalios santakos. Mūrinė. Pastatyta 1787 m., turi baroko bruožų.

Didysis Lietuvos kunigaikšis Aleksandras Jogailaitis 1497 m. dovanojo kunigo Jono Groto pradėtai statyti bažnyčiai žemes ir leido kurti miestą. 1498 m. J.Grotas paskirtas pirmuoju Pasvalio klebonu. 1580 m. dvaro valdos skirtos Vilniaus kapitulai. Bažnyčia turėjo jurisdiką miestelyje ir 2 kaimus. Vilniaus kapitula bažnyčią perstatė. Jai 1775 m. priklausė Karkliškių ir Šlamų kaimai. Nuo 1773 m. veikė parapinė mokykla.

1776 m. sudegus medinei, 1779-1787 m. pastatyta nauja mūrinė bažnyčia. Ji buvo stačiakampio plano (34x17 m), be bokštų. 1851 m. bažnyčią konsekravo vyskupas Motiejus Valančius. Klebono prelato Vlado Dambrausko rūpesčiu 1885-1887 m. bažnyčia padidinta, pristatyti bokštai. Buvusi bažnyčia paversta vidurine nava su presbiterija. 1902 m. įsigyta naujų Kryžiaus kelio stočių, paveikslų. 1904 m. klebono J. Banevičiaus iniciatyva išmūryta prieglauda. 1906 m. tarp bažnyčios ir klebonijos nutiestas tiltas per Lėvenį.

1907 m. pastatyta mūrinė varpinė (joje 3 varpai), įsteigta parapijos bibliotekėlė. 1911-1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Jam valdžia 1911 m. neleido įsteigti bibliotekos-skaityklos. 1926-1929 m. ištiesinta, paaukštinta šventoriaus tvora. Po 1933 m. gaisro bažnyčia suremontuota. 1933 m. įsteigta altarija. 1954-1976 m. Pasvalyje kaip altarista gyveno ir čia mirė iš Vladimiro kalėjimo grįžęs visuomenės veikėjas, filosofijos daktaras kunigas Juozapas Čepėnas (1880-1976). Nuo 1981 m. klebonavo Alfonsas Jančys (1921-1992; palaidotas šventoriuje).

Bažnyčia turi baroko ir istoristinių bruožų, stačiakampio plano (40x30 m), su 5 priestatais, dvibokštė. Vidus 3 navų, atskirtų pilioriais. Yra 3 altoriai. Šventoriaus tvora tinkuoto mūro.