Pasvalio dekanatas Daujėnai   •   Grūžiai   •   Gulbinėnai   •   Joniškėlis   •   Kyburiai   •   Krikliniai   •   Krinčinas   •   Pasvalys   •   Pumpėnai   •   Pušalotas   •   Saločiai   •   Skrebotiškis   •   Vaškai
Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai
LT–39235 Pasvalio r.
Tel. (451) 5 85 10

Dvasininkai

Kleb. Domingo AVELLANEDA IVE
1977 08 26 * 2003 08 29 * 2006 02 21
Mob. tel. (613) 4 83 38
El. paštas: domingoavellaneda@ive.org

Pamaldos

Sekmadieniais: 12 val.
Šiokiadieniais: 16 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Juozapo – kovo 19 d. (keliama į sekmadienį po 19 d.)
Švč. M. Marijos Škaplierinės – liepos 16 d. (keliama į sekmadienį po 16 d.)
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų – rugpjūčio 15 d.
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 8 d. (keliama į sekmadienį po 8 d.)

Apie bažnyčią

Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia yra Pasvalio rajone, Pumpėnų miestelyje, P.Cvirkos g. 10, pusė kilometro į rytus nuo Panevėžio-Pasvalio kelio, Įstros (Lėvens dešiniojo intako) kairiajame krante. Mūrinė. Pastatyta 1818 m. Vėlyvojo baroko stiliaus, turi ir klasicizmo bruožų.

Spėjama, kad pirmoji bažnyčia pastatyta iki 1638 m. (mat vienas į Rusiją 1915 m. išvežtas varpas buvo pažymėtas 1638 m. data). Pumpėnuose Jurgis ir Povilas Zavadskiai 1675 m. įkurdino karmelitus ir jiems pastatė medinę bažnyčią. Ji ir vienuolynas 1770 m. sudegė. Nuo 1782 m. veikė parapinė mokykla. Vienuoliams dovanotą palivarką su 16 kiemų iki 1784 m. atėmė Juozapas Šiška.

1784-1818 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. 1820 m. Pumpėnuose gyveno 5 vienuoliai karmelitai. Jie turėjo jurisdiką miestelyje. 1820-1832 m. bažnyčioje pastatyti 3 nauji altoriai. Rusijos valdžia 1832 m. vienuolyną uždarė, bet vienuolyno pastatas liko parapijai. 1880 m. gegužės 25 d. pavyskupis Aleksandras Beresnevičius bažnyčią konsekravo.

Iš kunigo Teodoro Strasevičiaus palikimo 1803 m. pastatytai senelių prieglauda. 1830 m. iš akmenų išmūryta varpinė, apmūrytas šventorius. 1853-1859 m. klebonavęs J. Ulasevičius perstatė prieglaudą, išlaikė parapinę mokyklą, remontavo bažnyčią. Klebonas Jonas Šimkevičius 1898 m. įrengė 20 registrų vargonus (pirmieji vargonai įrengti iki 1804 m.). 1900-1915 m. klebonavęs Juozapas Viksva atstatė ūkinius trobesius, atnaujino bažnyčią, šventoriaus tvorą (palaidotas šventoriuje). 1912 m. įsikūrė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius, 1913 m. įsteigęs arbatinę ir kepyklą.

Bažnyčia vėlyvojo baroko stiliaus, turi ir klasicizmo bruožų, stačiakampio plano (64x32,5 m), halinė, bebokštė, su pusapskrite apside, 3 priestatais. Vidus 3 navų, skliautuotas. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame yra senos kapinės, į tvorą įkomponuota akmenų skaldos mūro varpinė.