Pasvalio dekanatas Daujėnai   •   Grūžiai   •   Gulbinėnai   •   Joniškėlis   •   Kyburiai   •   Krikliniai   •   Krinčinas   •   Pasvalys   •   Pumpėnai   •   Pušalotas   •   Saločiai   •   Skrebotiškis   •   Vaškai
Pušaloto Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
Savanorių g. 19, Pušalotas
LT–39258 Pasvalio r.
Tel.: (451) 4 66 10

Dvasininkai

Adm. Virgilijus LIUIMA (Joniškėlis)

Alt. jubil. Albinas PIPIRAS
1925 01 01 * 1949 09 25 * 2006 08 01
Dičiūnų g. 2, Pušalotas, LT-39259 Pasvalio r.
Tel. (451) 4 68 33, mob. tel.: (654) 3 62 58

Koplyčia: Pazukuose

Pamaldos

Sekmadieniais: 12 val.
Šeštadieniais pagal susitarimą

Atlaidai ir šventės

Šv. apašt. Petro ir Povilo – birželio 29 d. (keliama į sekmadienį po 29 d.)
Šv. Roko – rugpjūčio 16 d. (keliama į sekmadienį po 16 d)
Šv. Mykolo – rugsėjo 29 d. (keliama į sekmadienį po 29 d.)

Apie bažnyčią

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia yra Pasvalio rajone, Pušaloto miestelyje, Dičiunų g. 2, 6 km į vakarus nuo Pumpėnų. Medinė. Pastatyta 1853 m. Liaudies architektūros formų.

Bažnyčiai 1639 m. paskirta 18 valakų žemės, apie 100 dešimtinių miško. Kunigo Mykolo Baukevičiaus rūpesčiu 1708 m. perstatyta. 1820 m. jai priklausė 10 valakų žemės su Ožkyčių ir Pazukų kaimais. Dvarininko Pranciškaus Karpio ir parapijiečių lėšomis 1853 m. bažnyčia padidinta. Ilgametis Pušaloto klebonas Feliksas Vereika (apie 1822-1882) palaidotas šventoriuje) apmūrijo kapines, 1879 m. paaukštino bažnyčią, pristatė dvi šonines koplyčias, 1882 m. įrengė vargonus. XIX a. viduryje veikė parapinė mokykla. 1855-1862 m. Pušalote klebonavo Antanas Juška (1819-1880). Jis ne tik atnaujino bažnyčią, 1857 m. pastatė kleboniją, bet ir rinko tautosaką. 1896-1912 m. klebonas Jonas Jaskevičius rėmė draudžiamos spaudos platinimą, organizavo slaptas lietuviškas mokyklas, 1898 m. pastatė prieglaudą su parapijos sale.

Bažnyčia liaudies architektūros formų, lotyniško kryžiaus plano (31,5x11,5 m), su trisiene apside, bokšteliu. Yra 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi mūrinė varpinė.