Pasvalio dekanatas Daujėnai   •   Grūžiai   •   Gulbinėnai   •   Joniškėlis   •   Kyburiai   •   Krikliniai   •   Krinčinas   •   Pasvalys   •   Pumpėnai   •   Pušalotas   •   Saločiai   •   Skrebotiškis   •   Vaškai
Vaškų Šv. Juozapo parapija
Taikos g. 3, Vaškai
LT–39374 Pasvalio r.
Tel. (451) 4 12 21

Dvasininkai

Kleb. Algimantas PETKŪNAS
1959 02 12 * 1987 05 31 * 2017 07 04
Mob. tel. (622) 1 29 85
El. paštas: petkuno@gmail.com

Pamaldos

Sekmadieniais: 10.30 val.
Šiokiadieniais: 9 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d. (keliama į liepos I sekmadienį)
Šv. apašt. Simono ir Judo (Tado) – spalio 28 (keliama į paskutinį spalio sekmadienį)

Apie bažnyčią

Šv. Juozapo bažnyčia yra Pasvalio rajone, Vaškų miestelyje. Mūrinė. Pastatyta 1881 m. Istoristinė, turi romaninio ir klasicizmo stiliaus bruožų.

Pirmoji Vaškų medinė koplyčia pastatyta apie 1665 m. Retkarčiais į ją atvykdavo Saločių kunigas laikyti pamaldų. Karų su švedais ir maro metais buvo apleista; bažnytiniai reikmenys išgabenti į Saločius. 1766 m. Andriejus Staševskis pastatė naują medinę bažnyčią. Jam padėjo pirmasis bažnyčios rektorius kunigas Kristoforas Staševskis. 1766 m. Vaškuose apsigyveno kunigas, bažnyčiai suteiktos parapijos teises (iki tol buvo Saločių filija). Zvanagalos dvaro savininkai Staševskiai ir kiti dvarininkai skyrė bažnyčiai valaką žemės ir 13 000 auksinų. Jai susenus 1793 m. pastatyta nauja medinė kryžminio plano bažnyčia. Jos statybą parėmė Juozapas Lionginas ir Konstancija (Puzinaitė) Staševskiai. Prie bažnyčios pastatyta medinė varpinė. Joje buvo 3 varpai. 1835 m. įkurta parapinė mokykla.

1878 m. prašyta leisti statyti naują mūrinę bažnyčią, kurios sąmatinė vertė 28 235 rb. Statyti neleista, kol nebus surinkta daugiau kaip pusė sąmatoje numatytų pinigų. Surinkus 17 000 rb, statyti leista 1880 m. Klebono Broniaus Stasevičiaus rūpesčiu 1881 m. pabaigoje pastatyta dabartinė bažnyčia. Gružių ir kitų dvarų savininkas paaukojo statybinės medžiagos už 65 000 rb. Klebonas B. Stasevičius 1887 m. įrengė 25 registrų vargonus, 1888-1890 m. įrengti 5 altoriai, 1892 m. įsigytos Kryžiaus kelio stotys.