Rokiškio dekanatas Aleksandravėlė   •   Čedasai   •   Duokiškis   •   Juodupė   •   Jūžintai   •   Kamajai   •   Kazliškis   •   Kriaunos   •   Lukštai   •   Obeliai   •   Onuškis   •   Pandėlys   •   Panemunėlis   •   Panemunis   •   Rageliai   •   Rokiškis   •   Salos   •   Suvainiškis   •   Žiobiškis
Čedasų Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
Čedasai
LT–42431 Rokiškio r.

Dvasininkai

Kleb., teol. lic. Virginijus ŠIMUKĖNAS (Suvainiškis)

Pamaldos

Sekmadieniais: 12 val.
Šeštadieniais: 11.30 val.
Šiokiadieniais pagal susitarimą

Atlaidai ir šventės

Šv. apašt. Petro ir Povilo (titulo) – birželio 29 d. (keliama į sekmadienį po 29 d.)
Švč. M. Marijos Vardo – rugsėjo 12 d. (keliama į sekmadienį po 12 d.)
Dievo Apvaizdos – rugpjūčio IV sekmadienį

Apie bažnyčią

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia yra Rokiškio rajone, Čedasų miestelyje, prie Vyžuonos ir Miniaukos santakos. Akmenų mūro. Pastatyta 1913 m. Neogotikinė.

Gedeonas Rajeckis iki 1516 m. pastatė bažnyčią. Ji XVI a. pabaigoje atiteko evangelikams reformatams. XVII a. antrojoje pusėje sunyko. Žemaičių kaštelionienės Marijos Rachelės Gorskienės lėšomis 1742 m. pastatyta eglinių rąstų bažnyčia su 2 bokšteliais ir 2 zakristijomis. 1788 m. įkurta parapija, pradėtos rašyti metrikų knygos. 1843 m. bažnyčiai duota 40 dešimtinių žemės. Klebono Juozapo Kuzmicko rūpesčiu 190101913 m. pastatyta akmenų mūro bažnyčia. Iš senosios bažnyčios perkelti 8 registrų vargonai. J. Kuzmicko lėšomis pastatyta klebonija, ūkiniai trobesiai. 1915 m. į Rusiją išvežti 2 varpai. 1920 m. įsikūrė pavasarininkų kuopa. Bažnyčią 1922 m. konsekravo vyskupas Pranciškus Karevičius. Klebono Pr. Vainausko iniciatyva 1938 m. bažnyčia apdengta skarda. 1944 m. apgriauta. Klebono Kazio Čepulio rūpesčiu 1946 m. suremontuota. Bažnyčia neogotikinė, stačiakampio plano (35xl9m), su 2 aukštais bokštais. Vidus 3 navų. Įrengti 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Bažnyčios kriptoje palaidotas klebonas J. Kuzmickas (mirė 1925 m.).