Utenos dekanatas Biliakiemis   •   Daugailiai   •   Daunoriai   •   Leliūnai   •   Pakalniai   •   Spitrėnai   •   Sudeikiai   •   Tauragnai   •   Utenos Dievo Apvaizdos   •   Utenos Kristaus Žengimo į dangų   •   Užpaliai   •   Vyžuonos
Užpalių Švč. Trejybės parapija
J. Basanavičiaus g. 4, Užpaliai
LT–28385 Utenos r.
Tel. (389) 3 13 09

Dvasininkai

Kleb. Jonas BUČELIS
1958 03 26 * 1985 04 14 * 2003 06 02
Mob. tel. (698) 3 65 76
 

Pamaldos

Sekmadieniais: 11 val.
Šeštadieniais pagal sutarimą.
Šiokiadieniais: gegužės, birželio ir spalio mėn. - 18 val., kitais mėnesiais sutartu laiku.

Atlaidai ir šventės

Švč. Trejybės – sekmadienis po Sekminių
Rožinio Švč. M. Marijos – spalio 7 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)

Apie bažnyčią

Švč. Trejybės bažnyčia yra Utenos rajone, Užpalių miestelyje, Basanavičiaus g.. 4, Šventosios kairiajame krame. Plytų mūro. Pastatyta 1898 m. Istoristinė, turi neogotikos ir neoromaninio stiliaus bruožų.

Užpalių bažnyčiai 1522 m. iš dvaro paskirta dešimtinė. Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras 1584 m. įsakė Užpalių savininkui laikyti kunigą ir nuo kiekvieno valako jam kasmet mokėti po grašį. Vėliau bažnyčiai dovanotas Germaniškio palivarkas. 1651 m. pastatyta nauja bažnyčia, 1653 m. pašventinta. Apie 1750 m. klebonas Petras Stasevičius pasenusią bažnyčią nugriovė ir jos vietoje pastatė naują, medinę, nupirko jai Krimblių (Armališkių) palivarką. Nuo 1782 m. veikė parapinė mokykla. Per miestelio gaisrą 1783 m. liepos mėn. bažnyčia sudegė. Apie 1787 m. klebonas Adomas Legovičius su parapijiečiais pastatė naują medinę, 1885 m. prašyta leisti statyti naują mūrinę bažnyčią. Tik 1888 m. leidimas gautas iš Vilniaus generalgubernatoriaus. Klebono Kazimiero Kozminskio (1872–1914) ir parapijiečių pastatytą dabartinę bažnyčią 1898 m. konsekravo vyskupas Gasparas Cirtautas. Įrengti 16 registrų vargonai. Apie 1908 m. įsteigtas „Saulės" draugijos skyrius ir lietuviška mokykla, įkurtas parapijos knygynėlis. 1914 m. įsteigtas Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Dekano Jono Jarašiūno rūpesčiu 1925 m. išdažytas bažnyčios vidus. Ilgametis Užpalių klebonas (Užpaliuose nuo 1929 m.} Antanas Paurys (1885–1968) suremontavo bažnyčią, pastatė altariją, rėmė Sibiro tremtinius.

Bažnyčia istoristinė, turi neogotikos ir neoromaninio stiliaus bruožų, stačiakampio plano, dvibokštė. Vidus 3 navų. Yra 5 altoriai. Šventorius apmūrytas ažūrine plytų tvora. Jame stovi klasicistinė mūrinė varpinė.