Zarasų dekanatas Dusetos   •   Degučių koplyčia   •   Baltriškės   •   Antalieptė   •   Antazavė   •   Aviliai   •   Imbradas   •   Salakas   •   Švedriškė   •   Vajasiškis   •   Zarasai
Baltriškių Šv. Kazimiero rektoratas
Baltriškės, Degučių pšt.
LT–32232 Zarasų r.
Tel. (385) 4 36 94
Interneto svetainė:
www.tiberiade.lt

Dvasininkai

Rektorius br. kun. Mišelis de Meulenaer
(Tiberiados bendruomenė)

1980 12 20 * 2014 06 29 * 2014 08 15

Pamaldos

Sekmadieniais: 11 val.
Šiokiadieniais: 17 val. (žiemą koplyčioje)

Atlaidai ir šventės

Apie bažnyčią

Šv. Kazimiero bažnyčia yra Zarasų rajone, Baltriškių kaime, 5,5 km į šiaurės vakarus nuo Degučių. Medinė. Pastatyta 1920 m. liaudies architektūros formų.

Adomas ir Elena Zavadskai dovanojo būsimai bažnyčiai valaką žemės. 1913 m. pastatyti laikini šiaudais dengti maldos namai. 1919 m. pastatyta klebonija, 1920 m. – medinė bažnyčia. Per Antrąjį pasaulinį karą artilerijos sviedinys pramušė lubas, išmušė dalį sienos, bet nesprogo. Po karo bažnyčia suremontuota.

Baltriškių klebonu 1936–1950 m. buvo Edvardas Vaišnoras (1906–1982). Jis baigė įrengti bažnyčios vidų, pastatė sakyklą, parūpino bažnytinių vėliavų. Apkaltintas bendradarbiavimu su partizanais, 1950–1956 m. ištremtas.

Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano (22x10 m), vienabokštė, su bokšteliu, turi 3 altorius. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi stulpinė varpinė.

Tiberiados bendruomenė Baltriškėse įsikūrė 2001 m. Laikui bėgant, kitame kaimo gale esančioje vienuolyno koplyčioje žiemą nebeužtekdavo vietos atvykstantiems piligrimams, o bažnyčią reikėjo renovuoti, nes bokštui grėsė griūtis.

2008 m. mes broliai su vyskupo palaiminimo pradėjome bažnyčios atnaujinimo projektą ir biokuro katilinės statybas.

Įvairių siurprizų sulaukėme pradėję bažnyčios pamatų sutvirtinimo darbus : bažnyčios kolonos nebesirėmė į pamatus, laikėsi tik ant grindinių lentų. Po zakristija buvo kripta, kurioje radome keturių asmenų palaikus. Tai sutuoktiniai Zavadskiai, jų sūnus ir giminaitis. Palaikai buvo sudėti į urną ir su specialiomis ceremonijomis, dalyvaujant kaimo gyventojams, perlaidoti naujosios apsidės pamatuose ir šią vietą žymi akmeninė lentelė.

Pagrindinis altorius yra valties formos, tai Bažnyčią reiškiantis ženklas, ir mūsų bendruomenės simbolis: Kristus yra tarp mūsų, jis ateina kiekvienos Eucharistijos metu. Nuo II amžiaus, kuomet buvo meldžiamasi prie kankinių kapų, Bažnyčioje paplito tradicija į altorius įdėti relikvijų. Mūsų altoriuje yra šv. Kazimiero, šv. Jono Pauliaus II ir dar keletas kituose altoriuose buvusių relikvijų. Apsidėje kabo didelis kryžius – tai šv. Damijono Kristus, vienuolio iš Sirijos XII amžiuje nutapytos ikonos reprodukcija. Šis kryžius kabojo šv. Damijono koplyčioje Asyžiuje, Italijoje. Dar būdamas jaunas Pranciškus Asyžietis meldėsi priešais šį atvaizdą ir išgirdo Nukryžiuotojo balsą: „Pranciškau, eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, virsta griuvėsiais.“ Šis kvietimas, anuomet skirtas šv. Pranciškui, aktualus šiandien ir mums bei visiems į Baltriškes atvykstantiems piligrimams.

Šiame kryžiuje Kristus vaizduojamas savo garbėje, jo atvaizdas kupinas prasmių. Altoriaus dešinėje stovi šv. Kazimiero statula. Vienoje rankoje jis laiko Evangeliją, ant kurios padėta jo karūna, o kita ranka rodo į tabernakulį.

Šoniniai altoriai buvo restauruoti. Marijos altorius turi ypatingą vertę. Sidabru padengtas, Aušros Vartų Marijos atvaizdas atkeliavo iš Vencavų bažnyčios, kurią XX amžiaus pradžioje uždarė Ortodoksų Bažnyčia. Kito šoninio altoriaus paveiksle vaizduojamas šv. Pranciškus, gaunantis stigmas.

Nauja varpinė

1956 m. darytoje nuotraukoje matome varpinę atstojusią iš keturių rąstų sukaltą stoginę. Vėliau buvo sumanyta pastatyti tvirtesnę varpinę ir dešinėje bažnyčios pusėje sumūryta akmeninė sienelė. Deja, sovietų režimas nedavė leidimo tęsti šių statybų. Todėl varpas buvo įkeltas į bažnyčios bokštą. Ten jam buvo ankštoka, todėl ant šių jau egzistavusių varpinės pamatų mes pastatėme 14 metrų aukščio varpinę. Moksleiviai iš Rūdiškių amatų mokyklos kartu su vienu pagalbininku statybininku sukonstravo trijų dalių medinį karkasą. 2010 m. jie atvyko visko sumontuoti.

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas 2012 kovo 31 d. pašventino du naujus Vokietijoje nulietus varpus. Vienas jų, sveriantis 150 kg, pavadintas Jonu Pauliumi II, o antras – Pjeru Giorgio Frasati, jis sveria 90 kg. Pirmą kartą brolis Vidas jais skambino per Velykų šventę. Pritvirtinome tris ilgas 17 metrų virves, kad galėtume varpais skambinti iš apačios.

2012 m. birželio 9 dieną Panevėžio vyskupas ir apaštalinis nuncijus konsekravo atnaujintą bažnyčią ir altorių.