Zarasų dekanatas Dusetos   •   Degučių koplyčia   •   Baltriškės   •   Antalieptė   •   Antazavė   •   Aviliai   •   Imbradas   •   Salakas   •   Švedriškė   •   Vajasiškis   •   Zarasai
Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapija
Imbradas
LT–32025 Zarasų r.

Dvasininkai

Adm. mgr. Vytautas DAGELIS (Antazavė)

Koplyčia: Suvieke (Šv. Mišios II ir IV mėnesio sekmadieniais bei švenčių metu – 14 val.), Stelmužėje, Kvintiškėse.

Pamaldos

Sekmadieniais: 13.30 val.
Velykos ir Kalėdos – 10.30 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Dvasios atsiuntimo (Sekminės)
Švč. M. Marijos Škaplierinės – liepos 16 d. (keliama į sekmadienį po 16 d.)

Koplyčia: Suvieke Šv. Onos - aptarnauja kun. Remigijus Kavaliauskas (Zarasai) (pamaldos II ir VI mėnesio sekmadienį 14.00 val.; Kalėdose ir Velykose 10.00 val.).

Apie bažnyčią

Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia yra Zarasų rajone, Imbrado kaime, 9,5 km į šiaurės vakarus nuo Zarasų, prie kelio į Antazavę. Medinė. Pastatyta 1891 m. Klasicistinė, turi liaudies architektūros bruožų.

Bažnyčią 1786–1787 m. pastatė Pranciškus Molis. Jono ir Pranciškaus Prūsokų lėšomis ji 1891 m. atnaujinta, pristatyta zakristija. Tarpukariu bažnyčia suremontuota ir perdirbta. Iki 1920 m. pamaldos (be lotynų k.) laikytos tik lenkų, nuo 1940 m. – tik lietuvių kalba.

Ilgametis parapijos klebonas Vytautas Antanas Šamšonas (1912–1961), į Imbradą paskirtas prieš Antrąjį pasaulinį karą, kėlė parapijiečių religinį ir tautinį sąmoningumą. Buvo nužudytas, palaidotas šventoriuje.

Bažnyčia klasicistinė, turi liaudies architektūros bruožų, medinė, ilgo stačiakampio plano, su trisiene apside ir prie jos prišlieta zakristija. Ant kraigo – bokštelis. Vienanavė. Joje 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame yra medinė varpinė.