Įžymios vietos ir šventovės

Panevėžio vyskupija gali didžiuotis didelėmis mūrinėmis šventovėmis. Buvęs apaštalinis Nuncijus Peter Zurbriggen, pavažinėjęs po Panevėžio vyskupiją, nustebęs pasakė: „Sustojau prie daugelio didingų bažnyčių ir pirmas mano įspūdis buvo, kad čia atvažiavau į katedrą. Bet apsidairęs matau, kad čia tik nedidelis kaimas... Taip, pas Jus tiek daug didelių, viena už kitą gražesnių bažnyčių“. Nors visos bažnyčios yra gražios ir svarbios, bet kai kurios išsiskiria kaip šventos vietos, ir yra žmonių gausiau lankomos. Tokios yra Marijos šventovės su stebuklingais paveikslais: Krekenava (Panevėžio r.), Skiemonys (Anykščių r.), Šimonys (Kupiškio r.), Vabalninkas (Biržų r.), Adomynė (Kupiškio r.), Raguva (Panevėžio r.), Krikliniai (Pasvalio r.), Pumpėnai (Pasvalio r.), Pandėlys (Rokiškio r.), Zarasai.

Garsiausia Marijos šventovė Panevėžio vyskupijoje yra Krekenavos bažnyčia. Tai piligriminė šventovė gražioje vietovėje ant Nevėžio krantų. Jos įžymybė – stebuklingas Švč. M. Marijos paveikslas, kuris sutraukia daug maldininkų, ypač per Švč. M. Marijos į dangų Ėmimo – Žolinės (rugpjūčio 15 d.) atlaidus.

Kitos penkios šventovės – Stelmužės (Zarasų r.), Smilgių (Panevėžio r.), Rokiškio, Palėvenės (Kupiškio r.), Salako (Zarasų r.) – labiau išsiskiria savo architektūra (neogotika, baroku), statymo technika arba interjero detalėmis, pvz. altoriais.