Anykščių dekanatas Alanta   •   Andrioniškis   •   Anykščiai   •   Burbiškis   •   Dabužiai   •   Debeikiai   •   Inkūnai   •   Raguvėlė   •   Skiemonys   •   Surdegis   •   Svėdasai   •   Traupis   •   Troškūnai   •   Viešintos
Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapija
Burbiškis
LT-29009 Anykščių r.

Dvasininkai

Adm. Stasys TAMULIONIS (Leliūnai)
Tel. (687) 1 37 94

Pamaldos

Sekmadieniais: 13 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. Jėzaus Širdies (titulo) – III penktadienį po Sekminių (keliama į artimesnį sekmadienį)
M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) – rugpjūčio 15 d.
Šv. Pranciškaus – spalio 4 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)

Apie bažnyčią

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia yra Anykščių rajone, Burbiškio kaime, 7 km į rytus nuo Anykščių, 1 km į pietus nuo Anykščių – Rubikių kelio. Medinė. Pastatyta 1955 m. savo forma primena gyvenamąjį namą.

Iš JAV 1932 m. grįžęs kunigas Pranciškus Zabiela (1876–1936) nusipirko Burbiškio dvaro rūmus (pastatyti 1857 m.). Suremontuoti rūmai 1933 m. pertvarkyti į bažnyčią. Įsteigta parapija. Klebonas P.Zabiela pastatė ūkinius trobesius. Klebonas Antanas Riauba pastatė 5x8,8 m presbiteriją, išdažė bažnyčią. Vlado Čižausko lėšomis 1942 m. pastatytas naujas altorius, presbiterijoje pakeistos grindys. Šventoriuje 1943 m. pastatyta Kristaus statula. 1943 m. įkurta Jaunimo ramovė. Klebonas Antanas Riauba (1902–1951) 1949 m. suimtas, žuvo Sibire. 1947 m. nusavinus bažnyčią, 1955 m. pastatyta maža medinė bažnytėlė. Ji savo forma primena gyvenamąjį namą, stačiakampio plano, su pristatytu prieangiu ir zakristija. Ant kraigo priekio – bokštelis. Šventoriaus tvora medinių statinių. Prie bažnyčios stovi medinė varpinė.