Anykščių dekanatas Alanta   •   Andrioniškis   •   Anykščiai   •   Burbiškis   •   Dabužiai   •   Debeikiai   •   Inkūnai   •   Raguvėlė   •   Skiemonys   •   Surdegis   •   Svėdasai   •   Traupis   •   Troškūnai   •   Viešintos
Dabužių Kristaus Žengimo į dangų parapija
Dabužiai
LT–29024 Anykščių r.

Dvasininkai

Adm. kan. Petras BANIULIS (Anykščiai)

Pamaldos

Sekmadieniais: 13 val.
Šiokiadieniais: pagal pageidavimus

Atlaidai ir šventės


Kristaus Žengimo į dangų (Šešinės)
M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinė) – rugpjūčio 15 d., 13 val.
Šv. Luko – sekmadienis po spalio 18 d., 13 val.

Apie bažnyčią

Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia yra Anykščių rajone, Dabužių kaime, 10 km į vakarus nuo Anykščių. Mūrinė. Pastatyta 1935 m., turi neogotikos bruožų.

Dabužiuose 1800 m. buvo medinė, šiaudais dengta koplyčia. Joje 1913 m. pradėtos laikyti gegužinės pamaldos. Vyskupas 1915 m. įsakė Anykščių klebonui koplyčioje laikyti pamaldas kartą per mėnesį. 1916–1920 m. buvo nuolatinis kunigas Jonas Baltušis. Prie koplyčios jis pristatė zakristiją. Kunigo Mykolo Rusecko rūpesčiu 1922 m. pastatyta klebonija, plytinė, įsteigtos kapinės. Kunigo Igno Bernotavičiaus ir Bronislovo Masioko, Dabužiuose klebonavusio 1934–1940 m., rūpesčiu 1926–1935 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia (vadovavo techn. Antanas Banionis, prižiūrėjo inž. Pranas Markūnas). Konsekruota 1940 m. Iš Pienionių dvaro koplyčios gauta liturginio inventoriaus.

Bažnyčia turi neogotikos bruožų, vienabokštė, stačiakampio plano. Vidus 3 navų. Yra 3 altoriai (įrengė Antanas Leviška). Šventorius aptvertas.