Anykščių dekanatas Alanta   •   Andrioniškis   •   Anykščiai   •   Burbiškis   •   Dabužiai   •   Debeikiai   •   Inkūnai   •   Raguvėlė   •   Skiemonys   •   Surdegis   •   Svėdasai   •   Traupis   •   Troškūnai   •   Viešintos
Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapija
Inkūnai
Andrioniškio pšt.
LT–29152 Anykščių r.

Dvasininkai

Adm. Virginijus TAUČKĖLA (Andrioniškis)

Pamaldos

Sekmadieniais: 14 val. (kartą ar du kartus per mėnesį)

Atlaidai ir šventės

Šv. Anelės – gegužės 26 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)
Šv. Vincento – liepos 21 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)
Švč. M. Marijos Motinystės – spalio 13 d. (keliama į sekmadienį po 13 d.)

Apie bažnyčią

Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia yra Anykščių rajone, Inkūnų kaime, 15 km į šiaurę nuo Anykščių. Medinė. Pastatyta 1942 m.

Vyskupui leidus, Angelės Stukaitės – Šukienės namuose įrengtoje koplyčioje 1939 m. pradėtos laikyti pamaldos. Kunigo Jono Uoginto (1911–1988) rūpesčiu pagal inžinieriaus Prano Markūno (1873–1964) projektą pastatytą bažnyčią 1941–1942 m. pašventino vyskupas Kazimieras Paltarokas. 1943 m. pastatyta klebonija. Po Antrojo pasaulinio karo kunigas Antanas Gružauskas (1920–1992) suremontavo bažnyčią, išplėtė kapines. 1956–1966 m. klebonavo Eduardas Vaišnoras (1906–1982), Karagandos kalinys.

Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė, su žemesne apside ir zakristija. Bažnyčia vienanavė, turi vieną altorių. Šventoriaus tvora metalinė, su stulpiniais vartais.