Panevėžio-Krekenavos dekanatas Anciškis   •   Berčiūnai   •   Ėriškiai   •   Krekenava   •   Lėnas   •   Naujamiestis   •   Panevėžio katedra   •   Panevėžio Švč. Trejybės   •   Ramygala   •   Truskava   •   Uliūnai   •   Upytė   •   Vadokliai   •   Vadaktėliai   •   Velžys
Lėno Šv. Antano Paduviečio parapija
Lėnas
Užugirio pšt.
LT–20051 Ukmergės r.

Sąskaita: AB Swedbank
LT497300010081752811
Kodas 191264053

Dvasininkai

Adm. Ričardas BANYS (Vadokliai)

Pamaldos

Sekmadieniais: 13 val.
Šiokiadieniais : pagal susitarimą

Atlaidai ir šventės

Šv. Antano (titulo) – birželio 13 d.
Švč. Marijos Skausmingosios – rugsėjo 15 d.

Apie bažnyčią

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia yra Ukmergės rajone, Lėno kaime, Lėno ežero rytiniame krante, prie Ramygalos-Taujėnų kelio. Mūrinė. Pastatyta 1928 m., be aiškių stiliaus bruožų.

1919 m. Taujėnų dvaro savininkas kunigaikštis Konstantinas Radvila statomai Lėno bažnyčiai paskyrė miško medžiagos. 1921 m. pastatyta laikina medinė koplyčia. Netrukus pradėta statyti klebonija ir kiti parapijos ūkiniai trobesiai. Lėno gyventojams paaukojus 2 dešimtinių sklypą, kunigų Jurgio Kazakevičiaus ir Jono Laugalio iniciatyva 1923–1924 m. pastatyta akmenų mūro bažnyčia. 1925 m. kunigo J. Laugalio rūpesčiu bažnyčia nutinkuota iš lauko, 1927 m. įdėtos medinės lubos, 1928 m. atlikti kiti darbai. Laikinoji koplyčia pertvarkyta į prieglaudą. Vyskupas Kazimieras Paltarokas dovanojo bažnyčiai monstranciją ir taurę. Apolonija Doračiūnienė paskyrė 1000 litų varpui pirkti. Daugiausia bažnyčią parėmė prezidentas Antanas Smetona, kilęs iš šios apylinkės. Jo lėšomis buvo įrengtas didysis altorius, kuriame įmontuotas dailininko Burbos pieštas Šv. Antano paveikslas. Kunigas Domininkas Tumėnas Lėno bažnyčiai skyrė 35 ha žemės (16 km nuo Lėno). 1932 m, Juozas Kuliava dovanojo parapijai 8 ha. Sukeitus žemę arčiau bažnyčios ir 1934 m. kaimui skirstantis į vienkiemius, bažnyčiai liko 25 ha žemės. Lietuvos vyriausybei paskyrus pašalpą 1935 m. prie bažnyčios pristatytas aukštas mūrinis bokštas. Prieš Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia buvo Vadoklių filija. 1944 m. gerokai sužalota. Vėliau suremontuota.

Bažnyčia be aiškių stiliaus bruožų, stačiakampio plano (27x13 m), su žemesne apside, bokšteliu, vienabokštė. Vidus 3 navų. Šventoriaus tvora akmenų ir plytų mūro bei metalinė.