Kupiškio dekanatas Adomynė   •   Alizava   •   Antašava   •   Kupiškis   •   Palėvenė   •   Palėvenėlė   •   Salamiestis   •   Skapiškis   •   Subačius (miestelis)   •   Subačius (stotis)   •   Šimonys
Palėvenėlės Švč. M. Marijos parapija
Palėvenėlė
LT–40046 Kupiškio r.

Dvasininkai

Adm. kun. mgr. Mindaugas KUČINSKAS (Kupiškis)

Pamaldos

Sekmadieniais: 13 val.
Kitomis dienomis: pagal sutarimą

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (titulo) – gruodžio 8 d. (keliama į artimesnį šeštadienį)
Švč. M. Marijos Paguodos – rugpjūčio paskutinį mėn. sekm.
Šv. Mykolo arkangelo – rugsėjo 29 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)

Apie bažnyčią

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia yra Kupiškio rajone, Palėvenėlės kaime, Lėvens dešiniajame krante, prie kelio į Alizavą. Mūrinė. Pastatyta 1803 m. Klasicistinė, su baroko elementais.

1769 m. pastatyta medinė koplyčia. Jai sudegus, dvaro savininkas Kazimieras Moigis 1803 m. pastatė mūrinę bažnyčią. 1851 m. pradėtos rašyti metrikų knygos. 1864–1904 m. Palėvenėlėje kunigavo Domininkas Šafranas, 1917–1920 m. – teologijos ir filosofijos mokslų daktaras Simonas Šultė (abu palaidoti šventoriuje). 1910 m. bažnyčia suremontuota, primūryta zakristija. Per Pirmąjį pasaulinį karą apdaužyta. Po karo suremontuota, pristatyta zakristija.

Iki 1926 m. Palėvenėlė buvo Kupiškio parapijos fllija. 1923–1926 m.filialistas Stanislovas Baltrimas atnaujino bažnyčią, perdengė stogą, baigė statyti ūkinius trobesius, išrūpino Palėvenėlei parapijos teises. Pirmasis klebonas Antanas Pauliukonis 1926–1929 m. išdažė bažnyčią, perdengė varpinę. Klebonas Kazimieras Pukenis 1932–1935 m. įsigijo bažnytinio inventoriaus, išmūrijo tvartą, klojimą. 1941–1947 m. klebonavo Bronius Jareckas. Jis atstatė per karą nuverstus bokštelius, 3 altorius, apdengė klebonijos stogą.

Bažnyčia klasicistinė, su baroko elementais, halinė (18,8x10,3 m), vienanavė, su 2 bokšteliais. Įrengti 3 altoriai. Šventorius akmens mūro, tvoros vartuose stovi originali varpinė, pastatyta 1803 m.