Kupiškio dekanatas Adomynė   •   Alizava   •   Antašava   •   Kupiškis   •   Palėvenė   •   Palėvenėlė   •   Salamiestis   •   Skapiškis   •   Subačius (miestelis)   •   Subačius (stotis)   •   Šimonys
Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
Biržų g. 6, Subačius st.
LT–40405 Kupiškio r.
Tel. (459) 5 55 76
El. paštas: subaciausparapija@gmail.com

Dvasininkai

Kleb. bažn. t. lic. Vidmantas BLOŠKIS
1978 03 09 * 2006 07 01 * 2013 12 06
Mob. tel. (688) 42 861
El. paštas: vidasin@hotmail.com

Koplyčios: Lukoniuose, Miliūnuose, Stračniuose, Tiltagaliuose ir Žiliškiuose

Pamaldos

Sekmadieniais: 10.30 val.
Pirmadienias: 18 val.
Antradieniais, trečiadieniais: 9 val.
Penktadieniais: 18 val.
Šeštadieniais: 11 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d. (keliama į paskutinį gegužės sekmadienį)
Šv. Pranciškaus (titulo) – spalio 4 d. (keliama į I spalio sekmadienį)

Apie bažnyčią

Šv Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia yra Kupiškio rajone, Subačiaus gyvenvietėje, Biržų g. 4, 1 km į šiaurę nuo geležinkelio stoties, prie Viešintos ir jos dešiniojo intako Kumpono santakos. Medinė. Pastatyta 1940 m.

Iš Subačiaus miestelio parapijos kunigo Pr.Kazlausko palikimo bažnyčios statybai vyskupas paskyrė 10 000 litų. Nupirktas 2,5 ha žemės sklypas. 1940 m. pradžioje būsimos bažnyčios rektoriumi paskirtas kunigas Povilas Mikalajūnas (1943 m. palaidotas šventoriuje). Pastatyta medinė bažnyčia 1940 m. spalio 6 d. pašventinta. 1941 m. sausio 9 d. įsteigta parapija. Prie jos iš Subačiaus miestelio parapijos priskirtos 28 gyvenvietės. Po Antrojo pasaulinio karo nusavinta statybinė medžiaga ūkiniams pastatams.

Bažnyčia kryžminio plano, vienabokštė, 24 m ilgio, karkasinės konstrukcijos. Turi 3 altorius. Yra 2 zakristijos. Šventoriaus tvora medinių statinių.