Parapijų ir rektoratų abėcėlinis sąrašas
A • B • Č • D • Ė • G • I • J • K • L • M • N • O • P • R • S • Š • T • U • V • Z • Ž

Adomynės Švč. M. Marijos Vardo parapija Kupiškio dekanatas
Alantos Šv. apašt. Jokūbo parapija Anykščių dekanatas
Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo parapija Rokiškio dekanatas
Alizavos Šv. Jono Krikštytojo parapija Kupiškio dekanatas
Ančiškio Šv. apašt. evang. Mato parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Andrioniškio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija Anykščių dekanatas
Anykščių Šv. apašt. evang. Mato parapija Anykščių dekanatas
Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapija Zarasų dekanatas
Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) parapija Kupiškio dekanatas
Antazavės Dievo Apvaizdos parapija Zarasų dekanatas
Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija Zarasų dekanatas

Baltriškių Šv. Kazimiero rektoratas Zarasų dekanatas
Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Biliakiemio Švč. M. Marijos Vardo parapija Utenos dekanatas
Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija Biržų dekanatas
Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapija Anykščių dekanatas

Čedasų Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija Rokiškio dekanatas

Dabužių Kristaus Žengimo į dangų parapija Anykščių dekanatas
Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapija Utenos dekanatas
Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija Pasvalio dekanatas
Daunorių Švč. Jėzaus Širdies parapija Utenos dekanatas
Debeikių Šv. Jono Krikštytojo parapija Anykščių dekanatas
Degučių koplyčia Zarasų dekanatas
Duokiškio Šv. Onos parapija Rokiškio dekanatas
Dusetų Švč. Trejybės parapija Zarasų dekanatas

Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas

Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapija Biržų dekanatas
Geležių Šv. Juozapo parapija Panevėžio dekanatas
Grūžių Švč. M. Marijos parapija Pasvalio dekanatas
Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija Pasvalio dekanatas

Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapija Zarasų dekanatas
Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapija Anykščių dekanatas

Joniškėlio Švč. Trejybės parapija Pasvalio dekanatas
Juodupės Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapija Rokiškio dekanatas
Jūžintų Šv. arkang. Mykolo parapija Rokiškio dekanatas

Kamajų Šv. Kazimiero parapija Rokiškio dekanatas
Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapija Panevėžio dekanatas
Kazliškio Švč. M. Marijos parapija Rokiškio dekanatas
Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškosios parapija Pasvalio dekanatas
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Kriaunų Dievo Apvaizdos parapija Rokiškio dekanatas
Kriklinių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija Pasvalio dekanatas
Krinčino Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija Pasvalio dekanatas
Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapija Kupiškio dekanatas
Kupreliškio Šv. arkang. Mykolo parapija Biržų dekanatas
Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo parapija Biržų dekanatas

Leliūnų Šv. Juozapo parapija Utenos dekanatas
Lėno Šv. Antano Paduviečio parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Lukštų Šv. apašt. evang. Jono parapija Rokiškio dekanatas

Miežiškių Švč. M. Marijos parapija Panevėžio dekanatas

Naujamiesčio Šv. apašt. Mato parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos parapija Biržų dekanatas

Obelių Šv. Onos parapija Rokiškio dekanatas
Onuškio Šv. arkang. Mykolo parapija Rokiškio dekanatas

Pabiržės Švč. Trejybės parapija Biržų dekanatas
Paįstrio Švč. M. Marijos Globos parapija Panevėžio dekanatas
Pakalnių Švč. Trejybės parapija Utenos dekanatas
Palėvenėlės Švč. M. Marijos parapija Kupiškio dekanatas
Palėvenės Šv. Dominiko parapija Kupiškio dekanatas
Pandėlio Švč. M. Marijos Vardo parapija Rokiškio dekanatas
Panemunėlio Šv. Juozapo Globos parapija Rokiškio dekanatas
Panemunio Švč. Trejybės parapija Rokiškio dekanatas
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (marijonų) rektoratas Panevėžio dekanatas
Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija Panevėžio dekanatas
Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos parapija Biržų dekanatas
Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija Pasvalio dekanatas
Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija Pasvalio dekanatas
Pušaloto Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija Pasvalio dekanatas

Ragelių Švč. M. Marijos parapija Rokiškio dekanatas
Raguvėlės Šv. diak. Stepono parapija Anykščių dekanatas
Raguvos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija Panevėžio dekanatas
Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Rokiškio Šv. apašt. evang. Mato parapija Rokiškio dekanatas

Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios parapija Zarasų dekanatas
Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapija Kupiškio dekanatas
Saločių Šv. Juozapo parapija Pasvalio dekanatas
Salų Šv. Kryžiaus parapija Rokiškio dekanatas
Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapija Kupiškio dekanatas
Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo parapija Anykščių dekanatas
Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies parapija Pasvalio dekanatas
Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija Biržų dekanatas
Smilgių Šv. Jurgio parapija Panevėžio dekanatas
Spirakių Švč. Trejybės parapija Panevėžio dekanatas
Spitrėnų Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapija Utenos dekanatas
Subačiaus (miestelio) Švč. Trejybės parapija Kupiškio dekanatas
Subačiaus (stoties) Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija Kupiškio dekanatas
Sudeikių Švč. M. Marijos parapija Utenos dekanatas
Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija Biržų dekanatas
Surdegio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų Anykščių dekanatas
Suvainiškio Šv. apašt. Jokūbo parapija Rokiškio dekanatas
Svėdasų Šv. arkang. Mykolo parapija Anykščių dekanatas

Šilų Švč. Jėzaus Vardo parapija Panevėžio dekanatas
Šimonių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija Kupiškio dekanatas
Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo parapija Zarasų dekanatas

Tauragnų Šv. Jurgio parapija Utenos dekanatas
Traupio Šv. Onos parapija Anykščių dekanatas
Troškūnų Švč. Trejybės parapija Anykščių dekanatas
Truskavos Šventosios Dvasios parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas

Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Upytės Šv. Karolio Baromėjaus parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Utenos Dievo Apvaizdos parapija Utenos dekanatas
Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija Utenos dekanatas
Užpalių Švč. Trejybės parapija Utenos dekanatas

Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija Biržų dekanatas
Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo parapija Zarasų dekanatas
Vaškų Šv. Juozapo parapija Pasvalio dekanatas
Velykių Šv. apašt. Andriejaus parapija Panevėžio dekanatas
Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapija Panevėžio-Krekenavos dekanatas
Viešintų Šv. arkang. Mykolo parapija Anykščių dekanatas
Vyžuonų Šv. Jurgio parapija Utenos dekanatas

Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija Zarasų dekanatas

Žiobiškio Šv. arkang. Mykolo parapija Rokiškio dekanatas