Caritas
Upytės g. 3
LT–35248 Panevėžys
Tel./faks. (45) 437371
El. paštas: paneveziocaritas@gmail.com
Į.k. 192069978

Sąsk. Nr. LT357300010002382134 Swedbankas

Pirmininkas – Panevėžio vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM

Direktorius – kun. Eugenijus STYRA

Direktoriaus pavaduotoja – Gražina KACEVIČIENĖ

Nuo 1989 m. atkurta Panevėžio vyskupijos Caritas organizacija vienija vyskupijos dekanatuose veikiančias Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Šiuo metu vyskupijos Caritas skyriai veikia 49-iose parapijose.

Panevėžio vyskupijos dekanatų ir parapijų Caritas grupės didžiausią dėmesį skiria šeimų, vaikų, jaunimo, vienišų senelių, kalinių globai. Taip pat rūpinasi stokojančiųjų maitinimu bei socialinėje atskirtyje esančiais asmenimis.

Kontaktai

Anykščių dekanato Caritas
Vedėja - savanorė Laima Viburytė, tel.860592393
Vilniaus g. 13, Anykščiai (antradieniais 10 – 13 val.)

Biržų dekanato Caritas
Vedėja - savanorė Sandra Stuinienė, tel.862209734
Rotušės a.4, Biržai (ketvirtadieniais 8 – 13 val.)

Kupiškio dekanatas
Vedėja – savanorė Jolita Grigienė, tel. 860614837
Gedimino g.1a, Kupiškis (šeštadieniais 10 – 11.30 val.)

Rokiškio dekanatas
Dangira Šatienė, tel. 861272308
Nepriklausomybės g. 1A – 1, Rokiškis
(antradieniais 7.30 – 12val., ketvirtadieniais 7.30 – 12val.,
šeštadieniais 9 - 12val.)

Pasvalio dekanato Caritas
Vedėja - savanorė Irena Cucėniene, tel. 868671736
Svalios g. 7A, Pasvalys (penktadieniais 10 – 12 val.)

Panevėžio - Krekenavos dekanato Caritas
Krekenava - Akvilina Pagužinskienė, tel. 861188035

Kristaus Karaliaus katedros parapijos Caritas - vedėja savanorė Birutė Kazlauskienė Katedros a. 7-2, tel. 845 502284 (antradieniais 14-17val.)

Utenos dekanato Caritas
Vedėja – savanorė Nijolė Sirvydytė
Bažnyčio g. 18, Utena, tel.:8 389 58704
( darbo dienomis 8 -17 val.)

Veikla

Vyskupijoje veikia treji parapijiniai senelių globos namai:

Biržų – Rdvilos g. 2A, tel.:8 – 4 50 33438;
Rokiškio – Vytauto g. 35, tel.: 8- 458 71253;
Utenos – Vytauto a.4 tel.: 8 – 389 58645 el.p.: globos.namai@takas.lt;

Vaikų dienos centrai: Pasvalyje, Krinčine, Panevėžio mieste

Padėkite mums padėti

Jūs galite paremti mūsų vykdomą veiklą
1. Pervesdami 2 proc. savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio,
2. pervesdami norimą sumą į mūsų atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT357300010002382134 Swedbanke

Vykdomi projektai Panevėžio mieste

Vaikų ir jaunuolių užimtumo centras. Veikia nuo 1997 m. Čia vaikai praleidžia popamokinį laiką ruošdami pamokas, dalyvaudami keramikos, dailės terapijos, šokių, dramos, dailiųjų darbelių, muzikos, sporto užsiėmimuose. Jiems organizuojami pokalbiai, diskusijos, šventės, ekskursijos, stovyklos. Vaikai ir jų šeimos individualiai konsultuojami specialistų, jie remiami materialiai.

Vaiko orumo išsaugojimas. Šeimos, vaikai individualiai konsultuojami soc. darbuotojo, teikiama informacija, padedame susitvarkyti dokumentus, tarpininkaujame. Šeimos lankomos namuose, esant būtinam reikalui remiamos materialiai (perkami medikamentai, maisto, higienos, mokyklinių prekių paketai).

Geri darbai. Individualiai konsultuojami, materialiai remiami vieniši, neturintys pajamų klientai. Esant reikalui jiems tarpininkaujama ir atstovaujama.

Savanorių slaugytojų grupės „Saulė“narės lanko pagyvenusius vienišus žmones

Ekskalinių globa ir reintegracija. Teikiamos individualios konsultacijos grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, jie informuojami, padedama sutvarkyti dokumentus, tarpininkaujama, esant reikalui - remiami materialiai (perkami medikamentai, maisto produktai, higienos priemonės). Soc. darbuotoja kartą savaitėje bendrauja su nuteistosiomis Panevėžio pataisos namuose.

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje (Panevėžio rajone ir Panevėžio mieste). Suteikiame galimybę neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymui, palaikymui, atkūrimui ir meninių gebėjimų lavinimui.

Be kitos veiklos Panevėžio vyskupijos Caritas organizuoja Adventinę akciją „Gerumas mus vienija“, kviečiant geros valios žmones padėti materialiai skurdžiai gyvenančioms šeimoms, vaikams, vienišiems (paaukojant finansinę dovaną).

Taip pat yra vykdoma akcija „Velykinis margutis stokojančiam“, kurios metu kviečiama visus ateinant į Prisikėlimo dienos šv. Mišias maldai, atsinešti margučių. Jie Mišių metu pašventinami ir išdalinami sunkiau gyvenantiems, gausioms šeimoms, vienišiems, bedarbiams, pataisos namų ir nakvynės namų gyventojams.

Teisingu taku - neigiamų socialinių veiksnių prevencinė veikla.

Drauge įveikime vienatvę - pagyvenusių žmonių užimtumo organizavimas, pagalba jiems.