Ateitininkai

Panevėžio krašto ateitininkai

Valdyba

Marijonų g. 24
LT-35138 Panevėžys

2012 03 10 konferencijos metu išrinkta Panevėžio krašto ateitininkų valdyba (PKAV), kurią sudaro:

 • Dvasios Tėvas - Krekenavos Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bazilikos rektorius, kun.dr. Gediminas Jankūnas tel. (45) 593258; (677) 15 843
 • Pirmininkė - Irena Bikulčienė (Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos kun. J.Tilvyčio-Žalvarnio kuopos globėja) tel. (686) 16 694, i.bikulciene@gmail.com;
 • Iždininkė - Lina Žostautaitė (Panevėžio r. Velžio gimnazijos vysk. K.Paltaroko kuopos globėja) lina.zostaute0320@gmail.com;
 • Ryšiai su ASS nariais ir globėjomis -s. Kristina Mikalauskaitė (Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos kuopos globėja) tel. (616) 16 315 k.mikalauskaite@gmail.com;
 • Sekretorė - Aleksandra Kubiliūtė (MAS narė, Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos kun. J.Tilvyčio-Žalvarnio kuopos pirmininkė) tel. (642) 69 361 aleksandra.kubiliute1@gmail.com;
 • Atstovė spaudai - žurnalistė - Dovilė Bikulčiūtė (MAS narė, Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos kun. J.Tilvyčio-Žalvarnio kuopa) tel. (631) 60 466 dovile.bikulciute@gmail.com;
 • Apskritojo stalo atstovas Panevėžyje - Donatas Kubilius (SAS narys) tel. (682) 10 836, donatas.kubilius@gmail.com;
 • Apskritojo stalo atstovas Rokiškyje - Laurynas Tokarevas (MAS narys, Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos šv. Onos kuopa) tel. (621) 44 056 laurynas.tokarevas@gmail.com

PKA tinklapis, fotogalerija: www.pka.ateitis.lt

PKA kuopos:

 1. Pandėlio Šv. Onos ateitininkų kuopa
  Pandėlio gimnazija
  Panemunio g. 25, Pandėlys, LT-42365 Rokiškio r.
  Globėja: Eglė Glemžienė, tel. (615) 30 723
  Dvasios tėvas - kun. Kostas Balsys
 2. Panevėžio Šv. Kazimiero ateitininkų kuopa
  „Žemynos” progimnazija
  Ramygalos g. 99, LT–36220 Panevėžys
  El. p. zemynaateitis@omni.lt
  Globėja: Laimutė Stanevičienė, zemynaateitis@omni.lt, tel. (614) 52 292
 3. Panevėžio Šv. Kotrynos ateitininkų kuopa
  J. Miltinio gimnazija
  Aukštaičių g. 1, LT–36010 Panevėžys
  Globėja: Vilija Kiaunienė, tel. (696) 40 113
 4. Velžio Vysk. K. Paltaroko ateitininkų kuopa
  Velžio gimnazija
  Žemdirbių g. 15, Velžys, Panevėžio r.
  Globėja: Lina Žostautaitė, tel. (659) 13 901
 5. Smilgių Šv. Jurgio ateitininkų kuopa
  Smilgių vid. mokykla
  Panevėžio g. 1, Smilgiai, LT–38055 Panevėžio r.
  Globėja: Milda Švelnienė, tel. (614) 32 454
 6. . Panevėžio Dievo Tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopa
  M. Karkos pagrindinė mokykla
  Dariaus ir Girėno g. 26, LT–37005 Panevėžys
  Globėja: Dalia Kubilienė, tel. (692) 51478
  Dvasios tėvas – kun. Rimantas Kaunietis
 7. Panevėžio Šv. Bernadetos kuopa
  K. Paltaroko gimnazija
  K. Paltaroko g. 18, LT–35001 Panevėžys
  Globėja: Dalia Tabokienė, tel. (615) 75139
  Dvasios tėvas - Mindaugas Kučinskas
 8. Panevėžio kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopa
  Alfonso Lipniūno progimnazija
  Klaipėdos g. 138, LT-37368 Panevėžys
  Globėja: s.Kristina Mikalauskaitė, tel. (616) 16 315
 9. Panevėžio kun. J. Tilvyčio- Žalvarnio ateitininkų kuopa
  Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
  Respublikos g. 47, LT – 35070 Panevėžys
  Globėja: Irena Bikulčienė, i.bikulciene@gmail.com, tel. (686) 16 694
 10. Panevėžio J. ir A. Čingų ateitininkų kuopa
  Kristaus Karaliaus Katedros kripta
  LT – 35240 Panevėžys
  Globėja: Aliona Malinauskienė, tel. (614) 75 848
 11. Skapiškio šv. Lauryno ateitininkų kuopa
  Skapiškio vidurinė mokykla
  Mokyklos g. 5
  LT- 40464 Kupiškio r.
  Globėja: Žydra Andrijauskienė, andrizyga@gmail.com, tel. (615) 52 792
 12. Kupiškio ,,Vynmedžio šakelės“ ateitininkų kuopa
  Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
  Kapų g. 2
  LT- 40113 Kupiškis
  Globėja: Genė Daukaitė, tel. (618) 84 788
 13. Vabalninko kun. K. Vasiliausko ateitininkų kuopa
  Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla
  K.Šakėno g. 12
  Vabalninkas, LT- 41318 Biržų r.
  Globėja:Sigutė Sakalauskienė sigutsakalauskiene7@gmail.com,
  Tel. (611) 44 183