Parapinė katechezė

Viena iš aktyviausių šios katechezės veiklos krypčių Panevėžio vyskupijoje yra vaikų rengimas Susitaikinimo bei Eucharistijos sakramentams ir paauglių rengimas Sutvirtinimo sakramentui.

Panevėžio vyskupijos Katechetikos centras yra parengęs vaikų rengimo Susitaikinimo ir Eucharistijos Sakramentams pedagoginių metodinių priemonių komplektą, kurį sudaro:

 • Programa

  Šios programos savitumas – ypatingas dėmesys vidinės vaiko maldos ugdymui bei jo parengimas sąmoningai priimti sakramentus. Programa parengta bendradarbiaujant su Notre Dame de Vie Institutu.

 • Auklėtojo knyga, Maguy Bagnol, „Noriu gyventi pas tave“

  „Ši knyga veda prie lobio. Lobis – tai pats Jėzus. Ši knyga veda pas bičiulį. Bičiulis – tai pats Jėzus...“ Dviejose šios knygos dalyse supažindinama su abiejų sakramentų bendrais bruožais ir toliau jie aiškinami atskiruose skyriuose. Skyriai atitinka auklėtojo-katecheto pokalbius su vaikais. Taip vaikai praktiškai ir gyvai susipažįsta su esminėmis Susitaikinimo bei Eucharistijos sąvokomis ir tikėjimu bei meile kviečiami atsiliepti į šiuos malonės šaltinius.

 • Užduočių knygelė vaikams „Noriu gyventi pas tave“
 • Vaizdinės priemonės, iliustruojančios vaikų katechezės temas:
  – siluetai, stoveliai (pristatymas *.ppt; 2 Mb)
  – nuotraukų-paveikslų rinkinys.
 • Garso kasetės:
  – „Tėvo atskleidimas vaikams“,
  – „Jėzaus vaikystė ir gyvenimas“,
  – „Ateik, Šventoji Dvasia“.

  Tai giesmių ir maldų garso kasetės, kurias auklėtojas-katechetas gali naudoti pamokėlių metu (ne tik klausytis giesmių, bet ir mokytis jas giedoti). Šios giesmės-maldos padės vaikams susikaupti, labiau įsigilinti į tikėjimo slėpinius, dėkoti Viešpačiui ir Jį šlovinti. Daugelis giesmelių atitinka auklėtojo-katecheto pokalbius su vaikais.

Paauglių ruošimui Sutvirtinimo sakramento priėmimui parengta medžiaga:

 • Programa-projektas

  Programos uždavinys - skleidžiantis Dievo malonei, gautai Krikšto Sakramentu, žadinti paauglio krikščioniško gyvenimo motyvaciją, padėti atsiverti ypatingai Šventosios Dvasios jėgai, kurią gaus Sutvirtinimo sakramente.

 • Knyga Guillaume de Menthière „Sutvirtinimas. Dovanos sakramentas“. 2000, Vilnius

  Knyga skirta auklėtojams krikščionims – kunigams ir katechetams, tėvams. Joje apžvelgiama Sutvirtinimo sakramento genezė, istorinė raida. Patariama, kaip pasirengti šiam sakramentui.

Visus šiuos leidinius bei priemones galima įsigyti Panevėžio vyskupijos Katechetikos centre.