Suaugusiųjų evangelizacija ir katechezė

Šiuo metu Panevėžio vyskupijoje vykdomos dvi darbo su suaugusiais programos:

 • Alfa KURSAS

  Tai evangelizacinė programa suaugusiems.

 • BIBLINĖ SUAUGUSIŲJŲ KATECHEZĖ (pristatymas *.ppt; 2,6 Mb)

  Biblinė suaugusiųjų katechezė – tai Šventojo Rašto studijos, skirtos suaugusiems, bet tuo pačiu tai ir asmeninis kiekvieno užkalbinimas, kvietimas atsiverti susitikimo su Dievu slėpiniui. Šiose Šventojo Rašto studijose gilinamasi į “Dievo tautos” istorijos ir tikėjimo kelią, kuriame išryškėja tikėjimo brendimo kelias, tikėjimo etapai arba dar - tikėjimo “pakopos”.

  Ši katechezė taip pat siūlo keletą vienos ar kelių dienų rekolekcijų ar seminaro pobūdžio teminių susitikimų, skirti didžiųjų krikščionių švenčių slėpiniams ar didiesiems gyvenimo klausimams pamąstyti.

  Šios katechezės autorius – egzegezės profesorius kunigas Jacques Bernard (Prancūzija). 1980 m. prie Lille katalikų universiteto teologijos fakulteto buvo įkurtas Institutas, kuriame rengiami katechetai suaugusiems (IFAC: Institut de Formation d’Animateurs pour la Catéchèse d’adultes). Nuo 2004 m. šio Instituto vardas buvo patikslintas: Tarptautinis Tikėjimo, Meno ir Katechezės Institutas (IiFAC: Institut international Foi, Art et Catéchèse).

 • STUDIJOS, skirtos rengti katechetus darbui su suaugusiais parapijose

  2004/2005 mokslo metais Panevėžio vyskupijos Katechetikos centre pradėti ruošti katechetai suaugusiems pagal Lille Tarptautinio Tikėjimo, Meno ir Katechezės Instituto (IiFAC) programą. Studijų trukmė – 4 metai.