Vyrų pašvęstojo gyvenimo institutai

Dalintis patirtimi, palaikyti žmogiškus-broliškus santykius su visais – tai svarbiausias vyrų pašvęstųjų institutų bendruomenių tikslas. Jų Panevėžio vyskupijoje turime 2: Tiberiados broliai Baltriškėse (Zarasų r.) - 3 broliai ir Įsikūnijusio Žodžio kongregacija Pumpėnuose (Pasvalio r.) - 3 vienuoliai kunigai.

Paprastai vienuolynai turi savo vidaus taisykles-regulą, pagal kurią tvarkosi. Kiekvienas vienuolynas paprastai turi generalinį vyresnįjį, kuris valdo visus pasaulyje esančius tos brolijos vienuolius. Kurio nors krašto vienuolių bendrija sudaro vienuolyno provinciją. Provincija išrenka savo viršininką, vadinamą provinciolu. Vienuolių bendrija, kokioje nors vietovėje turinti savo namus, išsirenka namų vyresnįjį. Panevėžio vyskupijoje nė vienas vyrų vienuolynas neturi savo generalinių namų nei provincijos centro.