Kitos tarybos

Pastoracinė taryba

 • Stasė GOŠTAUTIENĖ,
 • Gintaras JANKAUSKAS,
 • Osvaldas DIRSĖ,
 • Paulius PETKEVIČIUS,
 • Leonardas ŠABLINSKAS,
 • Daiva KUPRIONIENĖ,
 • kun. Algirdas DAUKNYS,
 • Elona STASIŪNAITĖ,
 • kun. Saulius KUMELIS,
 • Milda NARMONTIENĖ,
 • kun. Alfredas PUŠKO,
 • kun. Kęstutis PALEPŠYS,
 • Nerijus RASTENIS,
 • kun. Vydas JUŠKĖNAS,
 • kun. Algis NEVERAUSKAS,
 • Zita Tručionienė,
 • Jūratė ŠAUMANIENĖ,
 • Andrius MEŠKAUSKAS,
 • ses. Jolita ŠARKAITĖ,
 • kun. Eugenijus STYRA,
 • kun. Saulius ČERNIAUSKAS.

Ekonominių reikalų taryba

 • kan. Petras BANIULIS,
 • kun., teol. lic. Eugenijus STYRA,
 • kun. dr. Gediminas JANKŪNAS,
 • kun. Remigijus KAVALIAUSKAS,
 • kun., bažn. t. dr. Romualdas ZDANYS.