Klausimai ir atsakymai

Laura:  Laba diena, noriu pasiteirauti ar akademiko Jurgio Brėdikio mintys (knygose "Kitokiu žvilgsniu" - žmogus kaip Visatos dalis, energija, žmogaus-Visatos informacinis laukas ir t.t) neprieštarauja krikščioniškoms nuostatoms? Ačiū

Panevėžio vyskupijos kurija:  Galbūt knygoje nėra pateiktos prieštaros ar protestai krikščioniškam mokymui, taičiau gal galima teigti, kad knygoje išdėstytas požiūris (su faktais ar be faktų, su moksliniais įrodymais ar be) tiesiog neatitinka krikščioniškos minties?

Petras. :  Garbė Jėzui Kristui. Esu patarnautojas, ar galiu nusipirkti už savo pinigus albą ? Ir turėti, bei pasiimti ją važiuojant kitur patarnauti ?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Galite. Įsigijus paprašykite kunigo, kad pašventintų.

Akvilė:  Laba diena, turiu nesantuokinį vaiką. Vaiko tėvas palikęs seniai. Kad ir kaip bebūtų gyvenime, norėčiau savo vaiką pakrikštyti. Ar yra tokia galimybė šiuo atveju?

Kun. Saulius Černiauskas:  Galite krikštyti savo vaikelį. Tam galioja bendri nuostatai liečiantys įsipareigojimą auklėti krikščioniškai ir tinkamų krikštatėvių parinkimas.

Laima:  Nuo keliu metu galima tapti krikšto mama?

Kun. Saulius Černiauskas:  Nuo 16 metų, išpildžius ir kitus reikalavimus krikštatėviams, apie kuriuos jau ne vieną sykį buvo rašyta.

Jolita:  Laba diena, norėjau pasiteirauti ar yra galima bažnytinė santuoka (katalikų bažnyčioje) tarp sentikio ir katalikės? Ačiū.

Panevėžio vyskupijos kurija:  Taip, galima, jeigu nėra kitų kliūčių.

Jonas:  Ar paprastas žmogus gali nešioti ant kaklo didelį kaip vyskupo kryžių ?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Gali.

Genadijus:  Ar galima nešioti škaplerį ?

Kun. Saulius Černiauskas:  Taip.

LINAS:  Laba diena Noriu pasidalinti mintimis. Per šv. Mišias kunigai kartais skelbia aktualią informaciją. Gal būtų gerai su parapijiečiais pasikalbėti apie kapinių priežiūrą. Norėtųsi, kad mažėtų šiukšlių už kapinių, ypač kaimo vietovėse. Dėkoju.

Panevėžio vyskupijos kurija:  Paprastai tokius skelbimus kunigai skelbia vieną kartą metuose - prieš Vėlines. Kapinių priežiūrą organizuoja savivaldybės arba seniūnijos, todėl reiktų bendradarbiauti ne tik su parapija bet ir su tomis institucijomis.

Pilgrimas3:  Garbė Jėzui Kristui, kur rasti informaciją apie Mišias birželio mėn.prie IIlgio ežero? Dėkojame. Sudiev

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į facebook paskyros administratorių: facebook

Agnė:  Laba diena, su vyru esame sudarę santuoką metrikacijos skyriuje ( ateityje bus ir bažnyčioje santuoka palaiminta).Norime būti krikšto tėvais, bet mano vyras neturi, dėl mums patiems nesuprantamų priežasčių, priėmęs sutvirtinimo sakramento. Ar jis gali būti krikštatėviu?

Kun. Saulius Černiauskas:  Krikštatėviai turi būti tikėjimo pavyzdys pakrikštytajam, todėl turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą (jei pora gyvena kartu) ir Sutvirtinimą. (Žiūrėkite ankstesnius atsakymus apie reikalavimus krikštatėviams)

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-282