Klausimai ir atsakymai

Laima:  Nuo keliu metu galima tapti krikšto mama?

Kun. Saulius Černiauskas:  Nuo 16 metų, išpildžius ir kitus reikalavimus krikštatėviams, apie kuriuos jau ne vieną sykį buvo rašyta.

Jolita:  Laba diena, norėjau pasiteirauti ar yra galima bažnytinė santuoka (katalikų bažnyčioje) tarp sentikio ir katalikės? Ačiū.

Panevėžio vyskupijos kurija:  Taip, galima, jeigu nėra kitų kliūčių.

Jonas:  Ar paprastas žmogus gali nešioti ant kaklo didelį kaip vyskupo kryžių ?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Gali.

Genadijus:  Ar galima nešioti škaplerį ?

Kun. Saulius Černiauskas:  Taip.

LINAS:  Laba diena Noriu pasidalinti mintimis. Per šv. Mišias kunigai kartais skelbia aktualią informaciją. Gal būtų gerai su parapijiečiais pasikalbėti apie kapinių priežiūrą. Norėtųsi, kad mažėtų šiukšlių už kapinių, ypač kaimo vietovėse. Dėkoju.

Panevėžio vyskupijos kurija:  Paprastai tokius skelbimus kunigai skelbia vieną kartą metuose - prieš Vėlines. Kapiniū priežiūrą organizuoja savivaldybės arba seniūnijos, todėl reiktų bendradarbiauti ne tik su parapija bet ir su tomis institucijomis.

Pilgrimas3:  Garbė Jėzui Kristui, kur rasti informaciją apie Mišias birželio mėn.prie IIlgio ežero? Dėkojame. Sudiev

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į facebook paskyros administratorių: https://www.facebook.com/Kvinti%C5%A1ki%C5%B3-%C5%A0v%C4%8D-Mergel%C4%97s-Marijos-koply%C4%8Dia-442940469179520/?fref=nf

Agnė:  Laba diena, su vyru esame sudarę santuoką metrikacijos skyriuje ( ateityje bus ir bažnyčioje santuoka palaiminta).Norime būti krikšto tėvais, bet mano vyras neturi, dėl mums patiems nesuprantamų priežasčių, priėmęs sutvirtinimo sakramento. Ar jis gali būti krikštatėviu?

Kun. Saulius Černiauskas:  Krikštatėviai turi būti tikėjimo pavyzdys pakrikštytajam, todėl turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą (jei pora gyvena kartu) ir Sutvirtinimą. (Žiūrėkite ankstesnius atsakymus apie reikalavimus krikštatėviams)

Rasa:  Laba diena, gavau per gimtadienį raktų pakabuką su agato akmeniu. Ar galiu jį pasilikti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Tik kaip papuošalą.

Antanas:  Sveiki.Anksčiau, po keletą kunigų iš vyskupijų,būdavo skiriami kanauninkais,monsinjorais,prelatais.Dabar,jau kelinti metai tokių skyrimų nebėra,įdomu kodėl?Dėkoju

Panevėžio vyskupijos kurija:  Nėra tinkamų kandidatų.

linas:  Jeigu vaikas ruošėsi Sutvirtinimo sakramentui ir gavo reikalingą tam pažymą, bet jo parapijos bažnyčioje numatyta data netinka dėl pateisinamų rimtų priežasčių, ar gali priimti Sutvirtinimo sakramentą kitoje bažnyčioje kita data. Kur kreiptis tokiu atveju, jeigu galima? Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Galima. Su ta pažyma reikia prieš Sutvirtinimo teikimą (geriausia kuo anksčiau) prisistatyti klebonui tos parapijos, kur bus Sutvirtinimas, kad įtrauktų į sutvirtinamųjų sąrašą.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279