Klausimai ir atsakymai

Vaida:  Laba diena. Rengiamės tuoktis bažnyčioje kitame mieste. Norėjau paklausti, ar reikia sutikimo tuoktis kitame mieste? taip pat reikės krikšto dokumentų, jų jau nebekurandu pas save. Gal dar kokių nors dokumentų reikia iš mano parapijos? Prieš kiek laiko galiu kreiptis dėl visų reikalingų dokumentų? Labai dėkoju už Jūsų laiką.

PVK:  Kreipkitės į kleboną parapijos, kurioje ketinate tuoktis ne vėliau kaip prieš 3 mėn. iki santuokos ir Jums bus viskas paaiškinta.

Antanas:  Sveiki.Mane truputi glumina tie pasauliečiai Šv.Komunijos dalintojai.Kunigas einantis aukoti mišių,plaunasi rankas,prie altoriaus laikosi santūriai taip pareikšdamas pagarbą.Pasauliečiai Šv.Komunijos dalintojai iš kažkur išlenda ir puola dalinti Šv.Komuniją neturėdami galimybių nusiplauti rankas.Kiek teko stebėti,kad jie mažai ten reikalingi,nes užtenka kunigų.Teko matyti vieną dalintoją,kuri visą mišių laiką pūtė nosį,o paskui pripuolė prie Šv.Komunijos dalinimo.Aš manyčiau,kad tai rodoma nepagarba Šv.Komunijai.

Panevėžio vyskupijos kurija:  Teisingi pastebėjimai ir apie tai buvo jau ne sykį kalbėta. Ekstraordinarinis Šv. Komunijos dalintojas negali "iš kažkur išlįsti ir pulti dalinti". Jis taip pat turi dalyvauti šv. Mišių liturgijoje, jei yra galimybės-turėti savo vietą presbiterijoje. Šiuos gluminimus reiktų perduoti parapijos klebonui.

Reda:  Norint tuoktis bažnyčioje ar butinai reikia būti priėjus sutvirtinimo sakramento kitaip dar vadinamos dermavonės?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Kanonų teisės kodeksas nurodo šitaip: Kan. 1065 KTK - Katalikai, dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, turi jį priimti prieš sudarydami santuoką, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo.
Čia būtina priminti, kad Santuokos sakramentas yra skirtas tikintiems katalikams, kurie atsakingai žiūri į savo tikėjimą, Atgailos ir Šv. Komunijos sakramentų praktikavimą, katalikišką vaikų auklėjimą. Tai nėra vienkartinė privati šventė po bažnyčios skliautais...

Sandra:  Laba diena. Išgirdau iš kunigo, jog nėra gerai, jei eini išpažinties nuodėmes susirašęs. Man taip geriau susikaupti ir lengviau atlikti išpažintį. Ar galiu ir toliau taip elgtis, ar turėčiau eiti išpažinties be užrašo?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Galima, tik saugokit, kad niekas to lapelio be Jūsų neskaitytų.

Irena:  Laba diena, 1980 metais savo parapijos bažnyčioje krikštijome sūnų. Tą dieną buvo dvejos krikštynos. Tais laikas jokio dokumento neišduodavo, tik darydavo įrašą bažnytinėjė knygoje. Šiuo metu minėtam vaikinui reikalingas krikšto pažymėjimas, nes ruošiasi priimti santuokos sakramentą. Bėda ta, kad knygoje klebonas nerado įrašo apie šio asmens krikštą. Noriu sužinoti kaip išspręsti šią problemą. Ar krikšto tėvų paliudijimu galima atstatyti krikšto faktą. Pagarbiai, Lauksiu atsakymo

Panevėžio vyskupijos kurija:  Taip, dalyvavusių krikšte paliudijimu, klebonas turi sudaryti krikšto fakto dokumentą, padaryti įrašą Krikštų metrikų knygoje ir Jums išduoti pažymą.

Edita:  Laba diena,kokios sąlygos yra krikstijant 9m.vaiką?Kodėl kunigai atsisako?Kokios problemos?Ar norint priimti krikšto sakramentą yra amžiaus ribojimas?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Tokio amžiaus vaikas jau turėtų būti šiek tiek paruoštas, žinoti maldas, suprasti kas yra Krikšto sakramentas. Paprastai kunigas negali atsisakyti krikštyti, o tik atidėti krikštą jeigu tam yra svarbios priežastys ir tą įvardinti bei paaiškinti.

Loreta:  Sveiki, norėjau pasiteirauti ar įmanoma iš bažnyčios gauti dokumentą patvirtinantį sutvirtinimo sakramento priėmimą, jei nežinai tikslios datos ir turint tik nuotrauką su vyskupu?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Taip, pagal viską krikštų metrikuose turėtų būti padarytas įrašas apie Sutvirtinimo priėmimą. Kreipkitės į tą parapiją, kurioje buvote krikštyta.

Odeta Kudreviciene:  Ar galima užsakyti šv. Mišias už mirusius kitoje parapijoje. Krikštyti vaiką kitoje parapijoje.

Panevėžio vyskupijos kurija:  Galima. Kan 857 2 par. KTK: Įprasta, kad suaugęs žmogus turi būti krikštijamas savo parapinėje bažnyčioje, o kūdikis savo tėvų parapinėje bažnyčioje, nebent dėl pateisinamos priežasties reikėtų kitaip.

Aušra:  Norime užsakyti mišias tėvelio 3m. mirties metinėms.Šiais metai mirimo diena yra sekmadienis.Ar galima užsakyti mišias sekmadienį?Ar turi būti kita savaites diena? Ačiū už atsakymą.

Panevėžio vyskupijos kurija:  Galima.

RASA:  Sveiki, neturiu jokių sakramentų. Ar dar galėčiau registruotis parapijoje sakramentams gauti? Norėčiau Velyknakty, Ar dar ne per vėlu?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Deja pasirengimas vyksta jau nuo rudens ir įkrikščioninimo sakramentai teikiami Velyknakčio pamaldų metu. Registruokitės rugsėjį.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294