Klausimai ir atsakymai

Rasa:  Laba diena, gavau per gimtadienį raktų pakabuką su agato akmeniu. Ar galiu jį pasilikti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Tik kaip papuošalą.

Antanas:  Sveiki.Anksčiau, po keletą kunigų iš vyskupijų,būdavo skiriami kanauninkais,monsinjorais,prelatais.Dabar,jau kelinti metai tokių skyrimų nebėra,įdomu kodėl?Dėkoju

Panevėžio vyskupijos kurija:  Nėra tinkamų kandidatų.

linas:  Jeigu vaikas ruošėsi Sutvirtinimo sakramentui ir gavo reikalingą tam pažymą, bet jo parapijos bažnyčioje numatyta data netinka dėl pateisinamų rimtų priežasčių, ar gali priimti Sutvirtinimo sakramentą kitoje bažnyčioje kita data. Kur kreiptis tokiu atveju, jeigu galima? Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Galima. Su ta pažyma reikia prieš Sutvirtinimo teikimą (geriausia kuo anksčiau) prisistatyti klebonui tos parapijos, kur bus Sutvirtinimas, kad įtrauktų į sutvirtinamųjų sąrašą.

Klausimas:  Jei tėveliai nesusituokę bažnyčioje, ar jų kūdikis gali būti krikštijamas?

Kun. Saulius Černiauskas:  Krikštas gali būti atidėtas, jeigu abejojama kad tėvai kūdikį auklės katalikiškai. Viena iš tokių abejonių kyla, kai tėvai gyvena be santuokos sakramento, nors kliūčių jį priimti nėra.

Antanas:  Ar kunigą,kuris yra apaštalinis protonotaras, galima vadinti kunigu infulatu?Dėkoju

Kun. Saulius Černiauskas:  Iki 1968 birželio 21 d. apaštaliniai protonotarai turėjo teisę nešioti mitrą (mitra simplex) arba infulą, todėl būdavo vadinami infulatais. Minėtą datą popiežius Paulius VI motu proprio "Pontificalia insignia" nebeleido nešioti vyskupiškų insignijų neturintiems vyskupo šventimų dvasininkams, nebent atliekantiems kokias nors jurisdikcines funkcijas (pvz. vienuolyno abatas turi teisę nešioti infulą ir dabar).

Mandra:  Ar galima susituokti su skafandrais,po vandeniu,Ekrano marių dugne?

Kun. Saulius Černiauskas:  Žinoma!

ieva:  Sveiki. Norėčiau paklausti kada ir kokioje bažnyčioje atvažiuos 2017m vyskupas del sutvirtinimo. Ačiū

Kun. Saulius Černiauskas:  Žiūrėkite Naujienose!

Brigita:  Sveiki. Planuojame krikštyti savo vaiką ir būsima krikšto mama neturi Sutvirtinimo sakramento. Ar ji gali būti krikšto mama?

Atsakymas iš Kauno arkivyskupijos kurijos internetinio puslapio:  Iš tikrųjų Krikšto tėvams keliami didesni reikalavimai, nes tai yra susiję su tuo, kad krikštatėviai yra įpareigoti savo krikšto vaikui ne tik rodyti pavyzdį, bet ir tikėjime turėti reikalingą brandą. Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija ir Sutaikinimo sakramentas (atgaila) ne veltui yra vadinami įkrikščioninimo sakramentais, nes juos priėmęs tikintysis jau turi tai, kas leidžia pilnai naudotis Dievo malonėmis Bažnyčioje, ir gali savo patirtį perduoti, o tai ir yra svarbiausioji krikštatėvių pareiga. Ką gali pasakyti sutvirtinimo nepriėmęs krikštatėvis savo krikšto vaikui, kuris rengiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą: „Baik, tai visai nereikalinga, nes aš ir be to labai puikiai gyvenu“? Neatsitiktinai krikštatėviams keliami kiek aukštesni reikalavimai, nors ir tuokiantis yra nuostata, kad sutuoktiniai privalo priimti Sutvirtinimo sakramentą, jei tai įmanoma padaryti be didelių sunkumų. Aišku, kai nusprendžiama, kad svarbiausia atlikti formalumus, o nekreipiama dėmesio į malonę, tada kyla ir pasipiktinimas: „Kokia negera Bažnyčia: ji viena leidžia, o kito – ne.“ Iš tiesų krikštatėviais reikia kviesti tokius žmones, kurie iš tikrųjų gali būti tikėjimo pavyzdžiu pakrikštytajam, o ne tuos, kurių vienintelis privalumas yra tai, kad jie - šeimos draugai. Negi iš tiesų taip sunku potencialiam kandidatui į krikšto tėvus pasirengti Sutvirtinimo sakramentui ir jį priimti? O gal jam iš tiesų to nereikia? Tada, deja, jis tikrai netinkamas prisiimti krikšto tėvo pareigas.

Sandra:  Ar galima susituokti šalia bažnyčios, gamtoje?

Kun. Saulius Černiauskas:  Dažnai iškylantis klausimas dėl Santuokos vietos, nes norima susitkuokti gamtoje, prie ežero ar kokiam parke ar dvare ir pan. Pagal katalikišką mokymą Santuoka yra sakramentas. Sakramentai yra Bažnyčios gyvenimo šaltiniai ir viršūnė bei švenčiami konkrečioje bendruomenėje. Katalikiška santuoka nėra vien tik besituokiančios poros "privatus reikalas" ar šeimos šventė, bet pirmiausia visos bendruomenės (parapijos) šventimas. "Bažnyčia džiaugiasi, kad atvykote Dievo ir šios bendruomenės akivaizdoje vienas kitam prisiekti meilės bei ištikimybės..."- kaip byloja Santuokos sakramento liturgijos tekstai. Todėl savo parapijos bažnyčia Santuokai yra labiausiai tinkama vieta. Čia galimybę turi kiekvienas parapijietis, net jei ir neturintis svečio kvietimo, dalyvauti ir kartu melstis už besituokiančią porą. Ši pora yra regimas ženklas bendruomenės tikėjimo ištikimybės Dievu, kuris yra kiekvienos krikščioniškos santuokos pamatas.
Todėl ir Bažnyčios tesės kan. 1118 § 1 kalba apie Santuokos vietą - "parapinę bažnyčią". Nuotraukos ar filmai kuriuose matome besituokiančius prie jūros ar kalnuose dažniausiai nieko bendro su katalikiška Santuoka neturi.
Siūlyčiau kalbėti su parapijos klebonu kaip būtų galima gražiai ir tauriai suformuoti Santuokos sakramento apeigas, papuošti bažnyčios vidų, skaitant Dievo žodį, giedant giesmes, parenkant muziką...Visuose šiuose dalykuose galima atrasti ir save ir tikrąjį tikėjimą.

Danguolė:  Noriu pašventinti Marijos paveikslėlį,kuris bus skirtas dukrai.Ar galima jį pašventinti,ar yra tam skirtos dienos,ar užtenka paprašyti kunigo? Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Užtenka bet kada paprašyti.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-282