Klausimai ir atsakymai

Vaida:  Sveiki. Noriu pakrikštyti savo dukrą kuriai 10m. Ar jai reikia kažko papildomai mokytis? Vienas iš krikšto tėvų turėjo bažnytinę santuoką, ji nenutraukta. Antra santuoka ne bažnytinė, ar galėtų jie būti vaiko krikšto tėvais? Ačiū!

Kun. Saulius Černiauskas:  Kadangi vaikui jau 10m., tad turėtų mokėti melstis ir pagal vaikų katekizmą žinoti ką reiškia būti krikščioniu. Kreipkitės į kleboną parapijos, kurioje ketinate krikštyti, jis paaiškins plačiau.
Bažnytinės santuokos niekas negali nutraukti, ji gali būti bažnytinio teismo paskelbta nuo pat jos sudarymo momento negaliojančia. Tol kol paskelbimo nėra, sudaryti kitos santuokos bažnyčioje neįmanoma. Krikštatėviai turi būti krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu, todėl Jūsų atveju reikia parinkti kitus.

vaclovas:  Prieš kelis metus gydžiausi Santariškių ligoninėje ir lankydavausi koplytėlėje, kur aukodavo šv. Mišias labai malonus kunigas. Šv. Misiu metu dalindamas Švenčiausiąjį, jis pamirkydavo Dievo Kūną Kraujyje, kas mus labai nustebino, nes mūsų kunigai taip nedaro.

Kun. Saulius Černiauskas:  2004 m. instrukcijoje Redemptionis sacramentum rašoma: Norint tikintiesiems geriau išryškinti ženklo pilnatvę eucharistinėje puotoje, liturginėse knygose minimais atvejais Komuniją abiem pavidalais leidžiama priimti ir Kristų tikintiems pasauliečiams, tačiau prieš tai turi būti atlikta ir toliau nuolatos tęsiama katechezė apie visuotinio Tridento Susirinkimo šiuo klausimu nustatytus dogminius principus (100). Visą šios instrukcijos tekstą galite rasti rasite čia

KRISTA:  Sveiki. norim krikštyti savo dukrytę Jūsų bažnyčioje. Kur reikia kreiptis dėl datos?

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į parapijos raštinę arba į zakristiją po šv. Mišių.

laura:  laba diena. norėčiau paklausi ar galima tuoktis šių metų gruodžio 19 dieną, per adventą?

Kun. Saulius Černiauskas:  Tradiciškai Advento ir Gavėnios laiku nebuvo tuokiama, kadangi šis laikas turi atgailos charakterį. Kiekvienas kunigas prieš sužadėtiniams pasirenkant santuokos datą turėtų apie tai įspėti.

Agnė:  Ruošiames tuoktis toje pačioje bažnyčioje, kurioje ir esame pakrikštyti, priėmę pirmąją komuniją ir sutvirtinimo sakramentą. Ar vis dėl yra reikalingos krikšto ir laisvo stovio pažymos?

Kun. Saulius Černiauskas:  Jeigu Jūsų krikštas yra užregistruotas parapijos Krikšto metrikų knygoje, klebonas tą įrašą ras pagal krikšto datą. Ten taip pat daromi Sutvirtinimo ir (kai įvyksta) Santuokos sakramentų įrašai, todėl minimų pažymų nereikia.

Eglė:  Sveiki. Norėčiau Jūsų paklausti dviejų klausimų. 1. Kas tai - prietarai ar posakiai, kad Kūčių naktį vanduo virsta vynu, ir kad Kūčių naktį kalba gyvuliai? 2. Vienoje grožinės literatūros knygoje, paremtoje tikrais pasakojimais šiek tiek paskaičiau, ką išbūrė, išpranašavo vienas žmogus kitam. Ar tai jau sunki nuodėmė?

Kun. Saulius Černiauskas:  1. Ne prietarai. Šitai priklauso mitologiniams pasakojimams, susijusiems su stebuklinga Kalėdų Naktimi. 2. Ne nuodėmė.

Violeta :  Garbė Jėzui Kristui.Norėčiau pasidomėti, ar Panevėžio m.yra Pranciškonų Pasauliečių ordinas(OFS).Būčiau dėkinga už informaciją.Pagarbiai-Violeta.

Kun. Saulius Černiauskas:  Panevėžio mieste veikia Pranciškonų Pasauliečių Ordino (OFS) brolija prie Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos.

Neringa:  Laba diena. Pandėlio Švč. M. Marijos vardo bažnyčioje esu priėjusi pirmos komunijos. Komunijos liudijimo esu netekusi, kaip galėčiau gauti naują komunijos liudijimą? Ar būtų galimybė jį gauti paštu ar būtina atvažiuoti ir atsiimti pačiai?

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į tos parapijos kleboną Kostą Balsį. Kontaktus rasite šioje svetainėje.

Audra:  Laba diena. Jau kuris laikas neduoda ramybės vienas klausimas. Vasarą planuojame tuoktis, tačiau aš esu tikinti, o būsimas vyras - ne (nekrikštytas ir netikintis). Ar mes galime tuoktis bažnyčioje? Ir ar ceremonija kažkuom išsiskirtų iš kitų (kai tuokiasi tikintieji)? Man santuoka bažnyčioje yra itin svarbi, ir vyras sutiktų perlipti per savo įsitikinimus, tačiau jam neramu, kaip į tokius dalykus žiūri Bažnyčia? Būčiau labai dėkinga už atsakymus...

Kun. Saulius Černiauskas:  Taip, Jūs galite tuoktis bažnyčioje. Kreipkitės laiku (mažiausiai 3 mėn. iki santuokos) į parapiją, kur ketinate tuoktis. Jums bus reikalinga dispensa (nes tuokiatės su nekrikštytu), kurią klebono prašymu teikia vyskupas. Santuokos apeigos niekuo neišsiskiria, tačiau jei numatytas Švč. Sakramento priėmimas, tuomet Jūsų sutuoktiniui jis nebus teikiamas. Jūsų sužadėtinis turi pripažinti santuokos esmines savybes: vienumą ir neišardomumą. Jūs pati turėsite patvirtinti, kad esate pasirengusi pašalinti pavojų prarasti tikėjimą ir nuoširdžiai padaryti viską, kas nuo Jūsų priklauso, kad visi vaikai būtų krikštijami ir auklėjami pagal Katalikų Bažnyčios mokymą (apie šį pažadą-įsipareigojimą turi žinoti Jūsų sužadėtinis).

Rima:  Laba diena. Norėjau paklausti ar mirimo metinių šv. Mišias reikia užsisakyti, kaip atskiras mišias ar galima prie bendrų sekmadienio mišių? Ir ar galiu užsakyti mišias telefonu, nes Mišias norėtume užsakyti Daujėnuose, tačiau patys ten negyvename. Ačiū už atsakymą. Geros dienos.

kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į Daujėnų parapiją aptarnaujantį administratorių, Pasvalio parapijos kleboną Albertą Kasperavičių, jo rekvizitus rasite mūsų vyskupijos tinklalapyje.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279