Klausimai ir atsakymai

Danguolė:  Labas vakaras, priimdama Sutvirtinimo sakramentą pasirinkau Karolinos vardą, tačiau ar tai tikrai šventas vardas pradėjau abejoti, kadangi yra kelios nuomonės, interneto duomenimis žinoma, kad šventas tik Karolis apie Karoliną rašo, jog ji tik palaimintoji, norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę?

Kun. Saulius Černiauskas:  Sutvirtinamieji dažniausiai pasirenka vardą, kuris jiems yra gražus, tačiau esmė yra visiškai ne tame. Už šventojo vardo slypi tam tikra misija, šventumo kelias. Nežinant šventojo gyvenimo ir rinktis jį kaip globėją yra tas pats kas užsivilkti marškinėlius su užrašu kurio nesupranti. Šventųjų vardai turi gimines, tačiau atitinkamai pritaikius šventasis globėjas išlieka tas pats. Yra keletas šventųjų Karolio vardu. Žinomiausi - Karolis Didysis ir Karolis Boromiejus.

Mindaugas:  Laba diena, norėjau paklaust, esu žmogus su negalia ir noriu priimti Sutvirtinimo sakramentą, bet negaliu atvykti kai jis teikiamas ar galima Sutvirtinimą gauti atskirai, pvz. kitą kokią dieną jei taip, kur kreiptis.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į parapijos kleboną. Būna taip, kad ypatingais atvejais parapijos klebonas ar kitas parapijoje tarnaujantis kunigas gauna iš vyskupo leidimą teikti Sutvirtinimo sakramentą.

Eglė:  Ar tai sunki nuodėmė ir ar iš viso tai nuodėmė - žiūrėti iliuzionistų, fokusininkų ar magų pasirodymus?

Kun. Saulius Černiauskas:  Vertinti vienaprasmiškai sunku, viena yra žiūrėti tai kaip šou, o kita įsitraukti ir dalyvauti ar tikėti magų, ekstrasensų ar parapsichologų seansais. Šitai vadinasi tikėjimo gyvuoju Dievu išsižadėjimas.

Vaida:  Sveiki. Noriu pakrikštyti savo dukrą kuriai 10m. Ar jai reikia kažko papildomai mokytis? Vienas iš krikšto tėvų turėjo bažnytinę santuoką, ji nenutraukta. Antra santuoka ne bažnytinė, ar galėtų jie būti vaiko krikšto tėvais? Ačiū!

Kun. Saulius Černiauskas:  Kadangi vaikui jau 10m., tad turėtų mokėti melstis ir pagal vaikų katekizmą žinoti ką reiškia būti krikščioniu. Kreipkitės į kleboną parapijos, kurioje ketinate krikštyti, jis paaiškins plačiau.
Bažnytinės santuokos niekas negali nutraukti, ji gali būti bažnytinio teismo paskelbta nuo pat jos sudarymo momento negaliojančia. Tol kol paskelbimo nėra, sudaryti kitos santuokos bažnyčioje neįmanoma. Krikštatėviai turi būti krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu, todėl Jūsų atveju reikia parinkti kitus.

vaclovas:  Prieš kelis metus gydžiausi Santariškių ligoninėje ir lankydavausi koplytėlėje, kur aukodavo šv. Mišias labai malonus kunigas. Šv. Misiu metu dalindamas Švenčiausiąjį, jis pamirkydavo Dievo Kūną Kraujyje, kas mus labai nustebino, nes mūsų kunigai taip nedaro.

Kun. Saulius Černiauskas:  2004 m. instrukcijoje Redemptionis sacramentum rašoma: Norint tikintiesiems geriau išryškinti ženklo pilnatvę eucharistinėje puotoje, liturginėse knygose minimais atvejais Komuniją abiem pavidalais leidžiama priimti ir Kristų tikintiems pasauliečiams, tačiau prieš tai turi būti atlikta ir toliau nuolatos tęsiama katechezė apie visuotinio Tridento Susirinkimo šiuo klausimu nustatytus dogminius principus (100). Visą šios instrukcijos tekstą galite rasti rasite čia

KRISTA:  Sveiki. norim krikštyti savo dukrytę Jūsų bažnyčioje. Kur reikia kreiptis dėl datos?

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į parapijos raštinę arba į zakristiją po šv. Mišių.

laura:  laba diena. norėčiau paklausi ar galima tuoktis šių metų gruodžio 19 dieną, per adventą?

Kun. Saulius Černiauskas:  Tradiciškai Advento ir Gavėnios laiku nebuvo tuokiama, kadangi šis laikas turi atgailos charakterį. Kiekvienas kunigas prieš sužadėtiniams pasirenkant santuokos datą turėtų apie tai įspėti.

Agnė:  Ruošiames tuoktis toje pačioje bažnyčioje, kurioje ir esame pakrikštyti, priėmę pirmąją komuniją ir sutvirtinimo sakramentą. Ar vis dėl yra reikalingos krikšto ir laisvo stovio pažymos?

Kun. Saulius Černiauskas:  Jeigu Jūsų krikštas yra užregistruotas parapijos Krikšto metrikų knygoje, klebonas tą įrašą ras pagal krikšto datą. Ten taip pat daromi Sutvirtinimo ir (kai įvyksta) Santuokos sakramentų įrašai, todėl minimų pažymų nereikia.

Eglė:  Sveiki. Norėčiau Jūsų paklausti dviejų klausimų. 1. Kas tai - prietarai ar posakiai, kad Kūčių naktį vanduo virsta vynu, ir kad Kūčių naktį kalba gyvuliai? 2. Vienoje grožinės literatūros knygoje, paremtoje tikrais pasakojimais šiek tiek paskaičiau, ką išbūrė, išpranašavo vienas žmogus kitam. Ar tai jau sunki nuodėmė?

Kun. Saulius Černiauskas:  1. Ne prietarai. Šitai priklauso mitologiniams pasakojimams, susijusiems su stebuklinga Kalėdų Naktimi. 2. Ne nuodėmė.

Violeta :  Garbė Jėzui Kristui.Norėčiau pasidomėti, ar Panevėžio m.yra Pranciškonų Pasauliečių ordinas(OFS).Būčiau dėkinga už informaciją.Pagarbiai-Violeta.

Kun. Saulius Černiauskas:  Panevėžio mieste veikia Pranciškonų Pasauliečių Ordino (OFS) brolija prie Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-282