Klausimai ir atsakymai

laura:  laba diena. norėčiau paklausi ar galima tuoktis šių metų gruodžio 19 dieną, per adventą?

Kun. Saulius Černiauskas:  Tradiciškai Advento ir Gavėnios laiku nebuvo tuokiama, kadangi šis laikas turi atgailos charakterį. Kiekvienas kunigas prieš sužadėtiniams pasirenkant santuokos datą turėtų apie tai įspėti.

Agnė:  Ruošiames tuoktis toje pačioje bažnyčioje, kurioje ir esame pakrikštyti, priėmę pirmąją komuniją ir sutvirtinimo sakramentą. Ar vis dėl yra reikalingos krikšto ir laisvo stovio pažymos?

Kun. Saulius Černiauskas:  Jeigu Jūsų krikštas yra užregistruotas parapijos Krikšto metrikų knygoje, klebonas tą įrašą ras pagal krikšto datą. Ten taip pat daromi Sutvirtinimo ir (kai įvyksta) Santuokos sakramentų įrašai, todėl minimų pažymų nereikia.

Eglė:  Sveiki. Norėčiau Jūsų paklausti dviejų klausimų. 1. Kas tai - prietarai ar posakiai, kad Kūčių naktį vanduo virsta vynu, ir kad Kūčių naktį kalba gyvuliai? 2. Vienoje grožinės literatūros knygoje, paremtoje tikrais pasakojimais šiek tiek paskaičiau, ką išbūrė, išpranašavo vienas žmogus kitam. Ar tai jau sunki nuodėmė?

Kun. Saulius Černiauskas:  1. Ne prietarai. Šitai priklauso mitologiniams pasakojimams, susijusiems su stebuklinga Kalėdų Naktimi. 2. Ne nuodėmė.

Violeta :  Garbė Jėzui Kristui.Norėčiau pasidomėti, ar Panevėžio m.yra Pranciškonų Pasauliečių ordinas(OFS).Būčiau dėkinga už informaciją.Pagarbiai-Violeta.

Kun. Saulius Černiauskas:  Panevėžio mieste veikia Pranciškonų Pasauliečių Ordino (OFS) brolija prie Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos.

Neringa:  Laba diena. Pandėlio Švč. M. Marijos vardo bažnyčioje esu priėjusi pirmos komunijos. Komunijos liudijimo esu netekusi, kaip galėčiau gauti naują komunijos liudijimą? Ar būtų galimybė jį gauti paštu ar būtina atvažiuoti ir atsiimti pačiai?

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į tos parapijos kleboną Kostą Balsį. Kontaktus rasite šioje svetainėje.

Audra:  Laba diena. Jau kuris laikas neduoda ramybės vienas klausimas. Vasarą planuojame tuoktis, tačiau aš esu tikinti, o būsimas vyras - ne (nekrikštytas ir netikintis). Ar mes galime tuoktis bažnyčioje? Ir ar ceremonija kažkuom išsiskirtų iš kitų (kai tuokiasi tikintieji)? Man santuoka bažnyčioje yra itin svarbi, ir vyras sutiktų perlipti per savo įsitikinimus, tačiau jam neramu, kaip į tokius dalykus žiūri Bažnyčia? Būčiau labai dėkinga už atsakymus...

Kun. Saulius Černiauskas:  Taip, Jūs galite tuoktis bažnyčioje. Kreipkitės laiku (mažiausiai 3 mėn. iki santuokos) į parapiją, kur ketinate tuoktis. Jums bus reikalinga dispensa (nes tuokiatės su nekrikštytu), kurią klebono prašymu teikia vyskupas. Santuokos apeigos niekuo neišsiskiria, tačiau jei numatytas Švč. Sakramento priėmimas, tuomet Jūsų sutuoktiniui jis nebus teikiamas. Jūsų sužadėtinis turi pripažinti santuokos esmines savybes: vienumą ir neišardomumą. Jūs pati turėsite patvirtinti, kad esate pasirengusi pašalinti pavojų prarasti tikėjimą ir nuoširdžiai padaryti viską, kas nuo Jūsų priklauso, kad visi vaikai būtų krikštijami ir auklėjami pagal Katalikų Bažnyčios mokymą (apie šį pažadą-įsipareigojimą turi žinoti Jūsų sužadėtinis).

Rima:  Laba diena. Norėjau paklausti ar mirimo metinių šv. Mišias reikia užsisakyti, kaip atskiras mišias ar galima prie bendrų sekmadienio mišių? Ir ar galiu užsakyti mišias telefonu, nes Mišias norėtume užsakyti Daujėnuose, tačiau patys ten negyvename. Ačiū už atsakymą. Geros dienos.

kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į Daujėnų parapiją aptarnaujantį administratorių, Pasvalio parapijos kleboną Albertą Kasperavičių, jo rekvizitus rasite mūsų vyskupijos tinklalapyje.

Gertrūda:  Esu girdėjusi,kad šv. Komunija gali būti dalinama įdedant ne į burną, bet į delną. Ar nenumatoma to daryti Lietuvoje. Patikėkit,tai būtų daug etiškiau ir higieniškiau.

kun. Saulius Černiauskas:  Daugelyje Vakarų kraštų šv. Komunija dalinama "į rankas". Ši praktika įsigalėjo Vakaruose po Vatikano II Susirinkimo, o oficialiai įsitvirtino po 1969 m. Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos išleistos instrukcijos "Memoriale Domini", bei įv. kraštų vyskupų konferencijoms prašant leidimo leisti tikintiesiems šv. Komuniją dalinti į rankas. Iki V a., ankstyvosios Bažnyčios apeigose tikintiesiems Eucharistija buvo dalinama į rankas. Tačiau jau tuomet buvo įspėjama, raginama su pagarbia baime artintis prie šventosios Komunijos. Šv. Kirilas Jeruzalietis (IV a.) rašo, kad nuo savo dešinės rankos priimdamas Viešpatį, kairę laikyk jai [dešinei] kaip sostą, nes toji priims Karalių. Ir kiti autoriai kaip šv. Tertulijanas, šv. Kiprijonas Kartaginietis, šv. Jeronimas, šv. Augustinas ir kt. rašo apie didžiulę pagarbą šv. Eucharistijai. Praktikuojant begalinę pagarbą Kristui, esančiam eucharistinėje Duonoje ir Vyne bei bijant išbarstyti šv. Eucharistijos trupinėlius, šv. Komuniją imta dalinti duodant į burną. Visose Rytų Bažnyčiose (išskyrus Rytų Sirų Apaštališkąją Bažnyčią) ši praktika galioja iki šiandienos, kada eucharistinė Duona sudedama į Taurę su eucharistiniu Vynu ir kunigas pasemdamas šaukšteliu dalina tikintiesiems.
Yra žinoma visa eilė atvejų (tą gali paliudyti kunigai patarnavę užsienio parapijose), kada žmonės be jokios pagarbos priima Švč. Sakramentą ar bandančių dėtis į kišenę ir nešti namo sergančiam šuniukui (!) Be to, pats veiksmas, kada pats katalikas dedasi į burną šv. Komuniją prilygsta paprastam, kasdieniam maisto priėmimui, nesusijusiam su sakraliu veiksmu. Šitai glaudžiai susiję su patarnavimu, bet ne su apsitarnavimu šv. Mišių liturgijoje.
Lietuvoje gyva ir aktuali tradicija - šv. Komunijos priėmimas į burną. Dalijantysis paduoda šv. Ostiją priimančiajam padedant ant liežuvio ir prištais neprisiliečiant. Šito mokoma kunigų seminarijose bei rengiant ekstraordinarinius komunijos dalintojus.

Kristina:  Labas vakaras, norečiau užsisakyti šv. Mišias už gyvuosius, už savo šeimą ir už tuos kurie man linki blogio, ar įmanoma užsakyti sausio menesį, ir kur kreiptis? Ačiū iš anksto.

kun. Saulius Černiauskas:  Labai graži intencija, patariu kreiptis į savo parapijos kunigus. Susižinokite kuriuo laiku yra šv. Mišios ir, geriausia po jų, nueiti į zakristiją, ten galėsite paprašyti.

Mindaugas:  Laba diena. Ar galima sunkiam ligoniui jei išklausęs kursus priimti Sutvirtinimo sakramentą iš kunigo igalioto vyskupo rankų. Aš turiu omenyje žmogų su negalia.

kun. Saulius Černiauskas:  Sutvirtinimo sakramentą gali teikti vyskupas arba jo įgaliotas kunigas. Jei negalia yra sunki, Sutvirtinimo sakramentą galima teikti namuose ar ligoninėje.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-286