Klausimai ir atsakymai

Karolina:  Sveiki, ar gailima bažnytinė santuoka tarp sentikio ir katalikės?

Kun. Saulius Černiauskas:  Taip.

Dalia:  Ar choristai neprivalo klupėdami giedoti giesmę "Pulkim ant kelių"? juk jie stovėdami sau prieštarauja.

kun. Saulius Černiauskas:  Klūpant giedoti yra sunkiau. O be to ne visi gali klūpėti. Daugelis netgi teisinasi, kad neina į bažnyčią, nes negali klūpėti, tačiau tai nėra pagrindinė priežastis.

Dalia:  Kaip reikia elgtis priėmus Komuniją? ar klupėti? ar sėdėti?ar visai neturi reikšmės laikysena?. Aš asmeniškai klupiu ir dėkoju susikaupusi Viešpačiui, nors sako, kad tai reikia sėdėti ir džiaugtis. Norėčiau Jūsų tikresnio paaiškinimo.

kun. Saulius Černiauskas:  Ačiū už klausimą. Įvairiose tradicijose elgiamasi skirtingai. Nėra aiškių nuorodų į priėmusiojo laikyseną. Liturgiškai žvelgiant klūpėjimas - tiek atgailos, tiek nusižeminimo laikysena. Ekstraordinarinė šv. Mišių forma numato šv. Komunijos priėmimą klūpant, todėl ir po to tai tarsi savaime suprantama. Tačiau dabartinės apeigos neįsako klūpėjimo priimant, todėl elgiamasi pagal tai, kaip daro visa bendruomenė.

Saule:  Laba diena ar reikia Sutvirtinimo sakramento bažnytinei santuokai?

Kun. Saulius Černiauskas:  Savo atsakymą apibrėšiu cituodamas Kanonų teisės kodekso 1065 kanoną: § 1. Katalikai, dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, turi jį priimti prieš sudarydami santuoką, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo. § 2. Sutuoktiniams primygtinai patariama priimti Atgailos ir Švenčiausiosios Eucharistijos sakramentus, kad vaisingai būtų priimtas Santuokos sakramentas.

Vitale:  Laba diena. Noriu paklausti ar galima pakrikštyti kūdikį gruodžio 20 d. tai jau bus prieš pat šv.Kalėdas. Ar šiuo laikotarpiu neteikiamas krikšto sakramentas? Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Pagal Kanonų teisės kodekso 856 kanoną krikštas gali būti celebruojamas bet kurią dieną. Jūsų pasirinkta diena pagal Bažnyčios kalendorių - Advento diena, tiktų labiau išimties atveju, nes Advento laikotarpiu susilaikoma nuo triukšmingų pasilinksminimų.

Eglė:  Sveiki, norėčiau sužinoti ar įmanoma bažnyčioje priimti santuokos sakramentą asistuojant ne tos parapijos kunigui, o tuoktis susitarus su kitu, konkrečiu kunigu? Dėkoju už atsakymą!

Kun. Saulius Černiauskas:  Kanonų teisė numato tokią galimybę, tačiau pirmiausia reiktų susitarti su vietos klebonu.

Vaida:  Laba diena. Organizuojame savo vestuves, tik iškilo klausimas ar santuokos sakramentą suteikiate penktadienį, pati gyvenu netoli bažnyčios, bet pastebėjau tik šeštadienį jaunavedžius. Ačiū už atsakymus

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į kleboną parapijos kurioje norite tuoktis.

Agnė:  Laba diena, Mes planuojame vestuves 2015 metų rugpjūčio mėnesį. Norėjau pasiteirauti kada galima užsirezervuoti dieną, mes gyvename ne Lietuvoje, taip pat dėl kursų kyla klausimas kiek laiko jie trunka ir ar galima praeiti prieš pat vestuves. Taip pat kada galima priimti Sakramentą nes mes abu jo nepriėmę. Ačiū už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Jums reikėtų kreiptis į parapijos kleboną pagal gyvenamą vietą. Jis turėtų Jums pasiūlyti tinkamą kursų lankymo grafiką, bei padėti pasiruošti Eucharistijos ir Sutaikinimo sakramentams. Dažnai jaunavedžiai į Lietuvą atvyksta tik kelioms savaitėms ir per tą laiką tikrai nespėja išklausyti kursų sužadėtiniams, todėl geriau tai padaryti vietoje kur gyvena.

Vilma:  Laba diena, noriu paklausti ar reikalingi santuokos kursai, jei man bus antra santuoka bažnyčioje, nes esu našlė. Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Jeigu Jūs prieš pirmą santuoką kursus baigėte, nebereikėtų, tačiau tas pats liečia ir Jūsų sužadėtinį. Iš kitos pusės juk tie kursai nėra kažkokia nereikalinga prievolė, o proga pasigilinti į katalikiškos santuokos tikslus bei savybes. Todėl atrasti laiko susitikimams, tai investicija į būsimos šeimos darną ir tvirtumą.

Deimantė :  Kokias maldas reikia mokėti norint išlaikyti Sutvirtinimo sakramento egzaminą?

Kun. Saulius Černiauskas:  Miela Deimante, kiekvienam tūlam katalikui pridera maldas ne tik mokėti, bet ir melstis, ir šventadieniais Mišiose dalyvauti. Kiek prisimenu dar ir įsipareigoti dalyvauti bažnytiniame gyvenime, pvz.: paskaityti skaitinį Mišių metu, giedoti chore (jei turi gerą klausą) ar pinti vainikus prieš atlaidus, o gal ir lankyti kokią maldos ar Šv. Rašto grupelę.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279