Klausimai ir atsakymai

Greta:  Norėjau paklausti ką galite papasakoti apie šventąją Izabelę?

Kun. Saulius Černiauskas:  Izabelė tai tas pats Elžbietos vardas ispaniškas arba portugališkas variantas.

Rima:  Laba diena,kai susituokėme su vyru jo sesuo buvo nepatenkinta, vis stengėsi mane kažkaip pašiepti, paniekinti, nors ir nežymiai, bet visada jaučiau, kad manęs nemėgsta. Bandžiau ieškoti priežasties, tačiau nepavyko, ji nepripažino, kad pyksta ant manęs ar pavydi, kad brolis vedė ir nebe ji svarbiausia jam. Motina visada liepdavo sūnui, t. y.mano vyrui sese rūpintis. manau, kad tai buvo pavydas ir santykiai visiškai pašlijo. Dabar nei aš, nei mano vyras su savo sese nebendraujame. ji pyksta ant mūsų, o mes daug kartų prašėme pasikalbėti apie tai ir viską išsiaiškinti, bet ji taip ir neatėjo. Manau, kad bijo ar nenori pripažinti suklydusi. Eidami išpažinties visada pasakome šią nuodėmę, Bet kadangi nesusitaikome, tai ta nuodėmė mus kankina. Ar nusikalstame jei imame Šv. Komuniją? Ar galima šią situaciją kaip nors išspręsti? Ar labai baisioj nuodėmėj gyvename?

Kun. Saulius Černiauskas:  Jei vyro sesuo pati sąmoningai vengia taikytis, tai tegu šitai lieka jos sąžinei, o ne Jūsų.

Vilma:  Laba diena, mano draugas nėra priėjęs prie pirmos komunijos, o santuokai ji būtina. Kaip prie jos prieiti suaugusiam žmogui,kuris namuose būna tik savaitgaliais?

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreiptis į parapijos kleboną, jis patars.

Petronėlė ir Asta:  Ar yra krikštijami vaikai kada tėvai neturi bažnytinės santuokos? Petronėlė. Ar krikštijamas kūdikis, jei vaiko gimimo liudijime nėra tėvo pavardės? Asta

Kun. Saulius Černiauskas:  Jei yra kliūtis bažnytinei santuokai, vaikai vis viena turėtų būti krikštijami ir katalikiškai auklėjami. Tačiau jei tėvai sąmoningai vengia bažnytinės santuokos, iškyla rimta abejonė ar pakrikštytas vaikas bus katalikiškai auklėjamas. Pastarasis teiginys grindžiamas KTK (Kanonų teisės kodekso) 868 kan. byloja: "Kad kūdikis būtų teisėtai pakrikštytas, reikalaujama: 1 kad tėvai ar bent vienas jų arba tie, kurie teisėtai pakeičia tėvus, sutiktų; 2 kad būtų pagrįsta viltis, jog kūdikis bus auklėjamas katalikų tikėjimu; jei jos visiškai nėra, krikštas pagal partikuliarinės teisės nuostatas turi būti atidėtas, apie priežastį pranešus tėvams. /.../" Nesant vieno iš kūdikio tėvų, vaiką krikšto metu įsipareigoja auklėti esanti pusė ir krikšto tėveliai.

tomas:  Noriu pradėti domėtis tikėjimo mokslu. Nuo ko man pradėti domėtis?

Kun.Saulius Černiauskas:  Kiekvienas turi savo jau tam tikrą patirtį, todėl labai sunku patarti. Siūlyčiau asmeniškai pasikalbėti su parapijos kunigu, gal jis galėtų patarti.

Evaldas:  Esu tikintis, tačiau jau bus keli metai kaip nesu atlikęs išpažinties. Priežastis paprasta - gyvenu dorai, nuodėmių tikrai neturiu. Kaip atlikti išpažinti, ką sakyti kunigui? Tik nesakykit, kad tokių nebūna.

Kun. Saulius Černiauskas:  Manau, kad po šios sąžinės patikros, atsiras ką sakyti. Sąžinės patikrai spausti čia

:):  Kiek metų turi turėti, kad galėtum prieiti sutvirtinimo sakramentą?

Kun. Saulius Černiauskas:  Sutvirtinimo sakramentas Panevėžio vyskupijoje teikiamas tikinčiajam esant 15 m.

:) :  Ar galima prieiti bažnyčioje komunijos neatlikus išpažinties?

Kun. Saulius Černiauskas:  Galima, jeigu po paskutinės išpažinties nebuvo padaryta sunkių nuodėmių.

Asta:  Garbė Jėzui Kristui. Skaičiau kad valgyti saldumynus yra nuodėmė . Ar tai tiesa? Gyventi ir taip yra sunku ir sudėtinga. Juk sako, kad dangus laukia tokių kaip vaikai sielų. Saldumas pagerina nuotaiką.

Kun. Saulius Černiauskas:  Viskam reikalingas saikas.

Jūratė:  LABA DIENA,MANO SŪNUS 24 METŲ BET DAR NEKRIKŠTYTAS.TAČIAU ŠIUO METU NORĖTU PRIIMTI KRIKŠTO SAKRAMENTĄ.AR GALI JĮ PAKRIKŠTYTI JEI JIS PASIRUOŠ PATS NELANKYDAMAS KURSŲ,KADANGI GYVENA UŽSIENYJE.

kun. Saulius Černiauskas:  Kadangi jis gyvena užsienyje ir jau yra suaugęs, turėtų pats kreiptis pagal gyvenamąją vietą į katalikų parapiją. Jos klebonas galėtų jam patarti ką daryti.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-282