Klausimai ir atsakymai

Eglė:  GJK, Ar aš gerai darau kasdien sukalbėdama tik po vieną rožinio slėpinį su vis kita intencija? Anksčiau kalbėdavau visą rožinio dalį, bet be jokio susikaupimo, tad taip nusprendžiau, kad geriau kalbėti tik vieną slėpinį.

Kun. Saulius Černiauskas:  Svarbiausia, kad malda būtų iš širdies ir su atsidėjimu.

Lina:  Labas vakaras, Ar reikia aukoti bažnyčiai per krikštynas? Ir kas turi aukoti krikšto tėvas ir kūdikio tėvai?

Kun. Saulius Černiauskas:  Paprastai paliekama auka krikšto teikėjui. Auka bažnyčiai (išlaikymui: vargonininkui, zakristijonui išlaikyti, šildymui, elektrai, švarai palaikyti ir t. t.) renkama per sekmadienių ir švenčių rinkliavas arba metama į aukų dėžutes, ant kurių paprastai taip pat būna įvardinta aukos paskirtis. Atsakant į Jūsų klausimą, kas turi aukoti, nėra nustatyta.

Vilma:  Sveiki. Norėtumėm susituokti Rugpjūčio 15 dieną. Norėčiau pasiteirauti ar galėtų kunigas mus sutuokti, nes ši diena yra Žolinė. Pagarbiai ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į kleboną parapijos, kurioje norite tuoktis.

Eglė:  Laba diena, ruošiu pristatymą apie Jūsų organizaciją, turiu klausimų kaip Jūsų teikiamos paslaugos pasieka žmones? Iš kur jie sužino apie galimas paslaugas? Ar yra kokia gaunančiųjų paslaugas atranka? Jei taip kaip ji vyksta. Būčiau dėkinga už informaciją, ji būtų labai naudinga ir man ir mano kurso draugams. Gražios dienos!

Kun. Saulius Černiauskas:  Patikslinkite klausimą: apie kokią "organizaciją" ir kokias "paslaugas" kalbama?

Sandra:  Laba diena, ar vardų trumpinimas, iškraipymas yra nuodėmė, kurią reikia išpažinti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena, nemanau, kad vardų trumpinimas yra nuodėmė. Juk puikiai žinome trumpinimus: Veronika - Verutė, Stanislava - Stasė, Bronislovas - Bronius. Blogai kai trumpiniai ar iškraipymai išsityčioja ar žemina kitą.

Ina:  Laba diena,noriu paklausti ar krikštijant vaiką neužtenka vieno krikštatėvio?Ar gali būti krikšto mama mergina,kuri dar nėra gavusi sutvirtinimo sakramento?

Kun. Saulius Černiauskas:  Panašų klausimą uždavė Sigita. Atsakymas keletu klausimų žemiau.

Dalia:  Norėčiau sužinoti ar kunigai turėtų laikyti šv. Mišias kasdien nepriklausomai nuo kiek užprašytų mišių, bei intencijų, nors ir tą dieną visai jų nebūtų, juk melstis reikia kasdien?

kun. Saulius Černiauskas:  Pagrindinis norminis teisės aktas Romos Katalikų Bažnyčios teisėje – kanonų teisės kodeksas (Codex Iuris Canonici) nurodo taip: "Visuomet atmindami, kad Eucharistinės Aukos slėpinyje nepaliaujamai vykdomas atpirkimo darbas, kunigai turi dažnai celebruoti; maža to, primygtinai patariamas kasdienis celebravimas, kuris net ir tada, kai negali dalyvauti tikintieji, yra Kristaus ir Bažnyčios veiksmas, kurį atlikdami kunigai vykdo savo pagrindinę pareigą." (904 kan.) Taigi, kaip Jūs klausiate "ar turėtų", atsakau, jog turėtų, bet kanonų teisė nerašo, kad privalo, o primygtinai pataria.
"945 kan. - § 2. Kunigams primygtinai patariama celebruoti Mišias Kristaus tikinčiųjų, ypač neturtingųjų, intencija, net ir nepriėmus jokios aukos." - Čia matome tokią pat primygtinę rekomendaciją.

engiuxe:  Laba diena, norėtume tuoktis šią vasarą bažnyčioje, bet aš neturiu dermavonės. Kiek ilgai truktų ją priimti? nes gyvenu dabar užsieny ir žadu grįžti į Lietuvą tik savaitei.

kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena. Mokymą apie "Dermavonę" arba Sutvirtinimo sakramentą rasite čia. Paprastai paaugliai ruošiasi visus mokslo metus. Siūlau Jums išeitį - kreiptis į vietinės parapijos kleboną, kadangi vis viena ten gyvenate. Jei pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui ir nespėsite, galite tai padaryti vėliau. Jums daug svarbiau šiuo metu yra sutuoktinių kursai, platesnę informaciją rasite čia ir čia.

Ausra:  Laba diena,norėjau paklausti ar bažnyčios durys būna atviros visą dieną? Noriu pabūti joje viena, o ne tada kai vyksta mišios.

kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena, ne visų bažnyčių durys būna atviros visą dieną saugumo sumetimais. Gal galima paprašyti kunigo ar patarnautojų (zakristijono), leisti pabūti bažnyčioje. Siūlau Jums puikią progą pabūti tyloje adoruojant Švč. Sakramentą kokią nors nakties valandą iš šių bažnyčių sąrašo. Šiose bažnyčiose turėtų būti sąrašai, kas kurią valandą adoruoja, todėl galima matyti kiek žmonių bus bažnyčioje.

Sigita:  Laba diena, Norėčiau pasiteirauti dėl vaikučio krikštynų. Kokie dokumentai yra reikalingi, prieš kiek laiko reikia tartis su kunigu dėl krikštynų.O svarbiausias klausimas kas gali būti krikštatėviais. Ar krikštatėviais gali būti tik susituokę Žmonės ar ir nevedusi pora.Krikštyti galvojame utenos mieste. Pagarbiai Sigita

Kun. Saulius Černiauskas:  Sveiki, kreipkitės į kleboną (ar į budintį kunigą), parapijoje, kur ketinate krikštyti kūdikį. Nustatytų datų prieš kiek laiko kreiptis, nėra, bet jei planuojate, geriau ilgai nelaukti. Krikštatėviai (gali būti ir vienas) turi būti sulaukę 16 metų katalikai, priėmę Sutvirtinimo sakramentą. Jei gyvena santuokinį gyvenimą, turi būti priėmę Santuokos sakramentą (jei ir iš atskirų šeimų porų). Krikštatėviai turi žinoti savo pareigą padėti tėvams krikštavaikį auklėti krikščioniškai.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279