Klausimai ir atsakymai

VIDA:  Garbė Jėzui Kristui įdomu būtų sužimoti ar katalikų bažnyčioje pašventinta Agotos duona nėra dalinis atitikmuo MATRONOS MASKVIETĖS duonai ? Ortodoksai savo duoną kaip suprantu ypač gerbia,mes AGOTOS duoną PAŠVENTINTĄ nešiojamės rankinukuose,dėliojame visuose kambariuose,siunčiame draugams ir vaikams į Airiją,JAV.,o jie ją vežiojasi mašinose,nešasi i pliažus,nes labai tiki kad AGOTOS duonelė juos apsaugos nuo visokiausių pavojų.Ar tai nevirsta magija ? Labai prašyčiau paaiškinimo,nes ŠV.AGOTOS diena jau visai netoli.Ačiu.

Kun. Saulius Černiauskas:  Per amžius. Žinoma galime įžvelgti atitikmenų, tačiau vis tik tai skirtingų laikotarpių pamaldumo tradicijos (žr. į atsakymą apie šv. Matroną Maskvietę). Sakramentalijos skirstomos į daiktines (Agotos duona, Blažiejaus žvakės, Kalėdaičiai, šventintas vanduo, aliejai, druska, pelenai, kryžiai, rožančiai, škaplieriai ir t.t.), asmenų palaiminimai bei pašventinimai (Abato pašventinimas, vienuolių įžadai, tėvų ir vaikų laiminimas ir kt.) ir bažnytinių reikmenų (bažnyčios konsekracija, varpų, taurių, liturginių drabužių ir indų pašventinimai). Agotos duona, kaip ir kitos išvardintos sakramentalijos tikintiesiems yra tai pat tikėjimo regimieji ženklai. Tai susiję su pamaldumu tikint šventųjų globa, užtarimu ir pagalba. Sakramentalijos reikalauja pagarbos, tačiau dažnai tampa tam tikrais amuletais, kuriems suteikiama maginė reikšmė, tikėjimas virsta prietaringu, kaip Jūs ir rašote klausime. Pirmiausia seka pasitikėjimasir priėmimas Dievo valios, sekimas Kristumi, kuriuo sekė šv. Agota, apie kurią mums ir primena jos gimimo dangui dieną palaiminta duona. Be tikėjimo ir jo praktikos neverta tikėtis ir stebuklų.

Kristina:  Laba diena. Man reikia kunigo psichologo,ar galiu tai rasti ir kuo skubiau, nes labai turiu daug problemų.

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena. Panevėžio vyskupijoje yra tik vienas kvalifikuotas kunigas-psichologas. Kontaktus rasite čia http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/rokiskio/juodupe/

jolanta:  Laba diena. Norėtume tuoktis jūsų bažnyčioje. Ko mums reikia, kad galėtume tai padaryti, kokių dokumentų ir pan. Už kiek laiko iki vestuvių dienos turėtume parašyti pareiškimą? Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena. Jums reikia kreiptis į parapijos kleboną. Čia rasite visų Panevėžio vyskupijos parapijų/rektoratų sąrašą bei kontaktus: panevezys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/.

Sandra:  Laba diena, Ar privaloma laikytis 5-dienio pasninko? Ar jo nesilaikymas yra nuodėmė? Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena, išsamų atsakymą į Jūsų klausimą rasite čia.

Emma:  Bijau eiti ispazinties nes baznycioje nebuvau ilga laika bei nuodemes galeciau beveik paskirti kad nusizengiau daugumai Dievo Isakymu. Kazkodel nedrasu. Gal galite patarti? Aciu.

Kun. Saulius Černiauskas:  Baimintis tikrai neverta. Svarbiausia nuoširdumas einant išpažinties ir ryžtas taisytis, keistis.

Dalina:  Teko girdėti, kad pravoslavų religijoje gali kunigai būti vieną kartą vedę, ar tai tiesa?

Kun. Saulius Černiauskas:  Stačiatikių tradicijoje taip pat ir vedę vyrai šventinami kunigais. Tačiau nesusituokusiems priėmus šventimus, vesti nebeleidžiama.

Sandra:  Laba diena, Ar yra nuodėmė duoti išmaldą tiems žmonėms, kai yra tikimybė, kad pinigai bus skirti alkoholiui ar kt. netinkamiems daiktams įsigyti. Ačiū už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Yra visada didelis pavojus, kad paaukoti pinigai bus taip panaudoti, todėl geriau remti labdaringas organizacijas, kurios rūpinasi tokiais žmonėmis reikalingiems pagalbos.

Justinas:  Norėjau sužinoti kodėl rusu tautoje kryžius vaizduojamas su dviem skersiniais pagaliukais iš kuriu apačioje mažesnis ir istrižas? Iš anksto dėkoju už paaiškinimą.

Vysk. Lionginas Virbalas:  Rusijos ir Serbijos ortodoksų Bažnyčių naudojamas kryžius paprastai turi ne tik didelį horizontalų skersinį, bet dar du kitus. Viršutinis simbolizuoja užrašą ant Kristaus kryžiaus: „Jėzus Nazarietis Žydų Karalius“ (lotyniški inicialai: INRI). Žemutinis įstrižas skersinis simbolizuoja ant kryžiaus prikaltą atramą Nukryžiuotojo kojoms. Provoslaviškoje tradicijoje jis drauge simbolizuoja svarstykles, kuriomis pasveriamos žmonių nuodėmes ir dorybės, o palinkimas į kairę pusę primena tai, kad Kristaus dešinėje nukryžiuotas ir atgailavęs plėšikas pirmasis pateko į rojų, o kairėje buvęs ir Kristui piktžodžiavęs nusikaltėlis dar labiau apsunkino savo likimą.

Dalina:  Norėjau sužinoti plačiau apie Šv MATRONĄ MASKVIETĘ ir apie jos vardu platinamą duoną, kuri atneša sėkmę, nuima prakeiksmus, jei kreipiesi į šią šventąją ir kepama vieną kartą gyvenime. Tuo raugu reikia dalintis su kitais žmonėmis, taip ji ir plinta.Kepama kas šeštą dieną, ji rauginama ir yra taisyklės kaip ją suvalgyti laužant, nepjaustyti, nevaišinti. Ar galima tikėti tuo? ir ar nėra tame kažkokios magijos ar pan? Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kiek teko domėtis ir pas pačius rusų ortodoksus (kitaip pravoslavus arba stačiatikius) yra susiklosčiusi negera praktika su palyginti negilias tradicijas turinčiu šv. Matronos Maskvietės (+1952) pagerbimo kultu. Netgi vienuolynas Maskvoje, pašvęstas šiai šventajai tokios duonos nekepa. Kiek supratau, tai liaudies pamaldumas, kuris spėjo virsti tam tikra magija. Griežtos taisyklės kepant, laikant, valgant, nes kitaip ta duona "nesuveiks" yra niekas kitas kaip magija. Apskritai jei kalbame tiek apie sakramentalijas tiek devocionalijas kyla didelis pavojus suteikti jiems maginę reikšmę: jei turėsiu arba ten kur jis bus padėtas, tai apsaugos nuo žalingos įtakos ir pan. Tai yra maginis šventintų ar palaimintų daiktų supratimas, neturintis nieko bendro su tikėjimo ženklais.

Sandra:  Ar nėra nuodėmė eiliniam katalikui skaityti ekumeninį šv. Raštą be komentarų, kadangi galima neteisingai interpretuoti, netinkamai suvokti. Ar būtina įsigyti Bibliją su komentarais?

Vysk. Jonas Kauneckas:  Gerbiama Sandra, ačiū už Jūsų klausimą. Ekumeninis šv. Rašto vertimas yra suderintas ir su Katalikų Bažnyčia, todėl jame negali būti Dievo žodžio netikslumų ar iškraipymų. Tad ir jo skaitymas negali būti nuodėmė. Tik kylančias abejones ar klausimus reikia išsiaiškinti su kunigais ar su turinčiais teologinį išsilavinimą. Be to, ir katalikiški šiuolaikiniai lietuviški šv. Rašto vertimai išleidžiami beveik be komentarų. Jei kyla abejonių dėl kai kurių vertimo išsireiškimų, galima pasitikrinti internete www.biblija.lt Dievo palaimos Jums

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279