Klausimai ir atsakymai

Asta:  Garbė Jėzui Kristui. Skaičiau kad valgyti saldumynus yra nuodėmė . Ar tai tiesa? Gyventi ir taip yra sunku ir sudėtinga. Juk sako, kad dangus laukia tokių kaip vaikai sielų. Saldumas pagerina nuotaiką.

Kun. Saulius Černiauskas:  Viskam reikalingas saikas.

Jūratė:  LABA DIENA,MANO SŪNUS 24 METŲ BET DAR NEKRIKŠTYTAS.TAČIAU ŠIUO METU NORĖTU PRIIMTI KRIKŠTO SAKRAMENTĄ.AR GALI JĮ PAKRIKŠTYTI JEI JIS PASIRUOŠ PATS NELANKYDAMAS KURSŲ,KADANGI GYVENA UŽSIENYJE.

kun. Saulius Černiauskas:  Kadangi jis gyvena užsienyje ir jau yra suaugęs, turėtų pats kreiptis pagal gyvenamąją vietą į katalikų parapiją. Jos klebonas galėtų jam patarti ką daryti.

Ignas:  Sveiki, norėjau pasiklausti, einant Pirmosios Komunijos kokias maldas reikia mokėti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Paprastai vaikai (3-4 kl.) rengiami Pirmajai Komunijai ir Sutaikinimo (Išpažinties) sakramentui visus mokslo metus parapijose. Mokomi tikėjimo tiesų, sakramentų, maldų, dalyvavimo sekmadienio šv. Mišiose. Svarbiausia užduotis tenka tėvams ir krikštatėviams, kurie krikštydami savo vaiką įsipareigojo jį auklėti krikščioniškai. Taigi, melstis ir maldos pavyzdį turėtų rodyti tėveliai. Pagrindinės katalikiškos maldos yra: "Tėve mūsų", "Sveika Marija", "Garbė Dievui Tėvui" bei Tikėjimo išpažinimas. Kitaip dar šios išvardintos maldos vadinamos "poteriais" (nuo lotyniškojo Pater noster - Tėve mūsų). Svarbios maldos už mirusiuosius - "Viešpaties angelas", Rožinio malda.

Sandra:  Ar yra nuodėmė muselių, vabaliukų ir kitokių panašių gyvūnėlių - Dievo kūrinių - naikinimas?

Kun. Saulius Černiauskas:  Ne.

Saulė:  Norėjau paklausti ar švęsti Kovo 8 d.t.y Moters dieną yra didelė nuodemė. Ir norėčiau dar paklausti ar tai tarptautinė šventė.Dėkinga už atsakymus.Pagarbiai saulė

Kun. Saulius Černiauskas:  Kovo 8 d. yra Tarptautinė moters diena. Švęsti bet kokias pasaulietines šventes nenukrypstant nuo katalikiškos moralės normų nėra nuodėmė. Svarbu nepamiršti, kad prasidėjusi Gavėnia yra susilaikymo nuo triukšmingų pasilinksminimų laikas.

Eglė:  GJK, Ar aš gerai darau kasdien sukalbėdama tik po vieną rožinio slėpinį su vis kita intencija? Anksčiau kalbėdavau visą rožinio dalį, bet be jokio susikaupimo, tad taip nusprendžiau, kad geriau kalbėti tik vieną slėpinį.

Kun. Saulius Černiauskas:  Svarbiausia, kad malda būtų iš širdies ir su atsidėjimu.

Lina:  Labas vakaras, Ar reikia aukoti bažnyčiai per krikštynas? Ir kas turi aukoti krikšto tėvas ir kūdikio tėvai?

Kun. Saulius Černiauskas:  Paprastai paliekama auka krikšto teikėjui. Auka bažnyčiai (išlaikymui: vargonininkui, zakristijonui išlaikyti, šildymui, elektrai, švarai palaikyti ir t. t.) renkama per sekmadienių ir švenčių rinkliavas arba metama į aukų dėžutes, ant kurių paprastai taip pat būna įvardinta aukos paskirtis. Atsakant į Jūsų klausimą, kas turi aukoti, nėra nustatyta.

Vilma:  Sveiki. Norėtumėm susituokti Rugpjūčio 15 dieną. Norėčiau pasiteirauti ar galėtų kunigas mus sutuokti, nes ši diena yra Žolinė. Pagarbiai ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į kleboną parapijos, kurioje norite tuoktis.

Eglė:  Laba diena, ruošiu pristatymą apie Jūsų organizaciją, turiu klausimų kaip Jūsų teikiamos paslaugos pasieka žmones? Iš kur jie sužino apie galimas paslaugas? Ar yra kokia gaunančiųjų paslaugas atranka? Jei taip kaip ji vyksta. Būčiau dėkinga už informaciją, ji būtų labai naudinga ir man ir mano kurso draugams. Gražios dienos!

Kun. Saulius Černiauskas:  Patikslinkite klausimą: apie kokią "organizaciją" ir kokias "paslaugas" kalbama?

Sandra:  Laba diena, ar vardų trumpinimas, iškraipymas yra nuodėmė, kurią reikia išpažinti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena, nemanau, kad vardų trumpinimas yra nuodėmė. Juk puikiai žinome trumpinimus: Veronika - Verutė, Stanislava - Stasė, Bronislovas - Bronius. Blogai kai trumpiniai ar iškraipymai išsityčioja ar žemina kitą.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294