Klausimai ir atsakymai

Ina:  Laba diena,noriu paklausti ar krikštijant vaiką neužtenka vieno krikštatėvio?Ar gali būti krikšto mama mergina,kuri dar nėra gavusi sutvirtinimo sakramento?

Kun. Saulius Černiauskas:  Panašų klausimą uždavė Sigita. Atsakymas keletu klausimų žemiau.

Dalia:  Norėčiau sužinoti ar kunigai turėtų laikyti šv. Mišias kasdien nepriklausomai nuo kiek užprašytų mišių, bei intencijų, nors ir tą dieną visai jų nebūtų, juk melstis reikia kasdien?

kun. Saulius Černiauskas:  Pagrindinis norminis teisės aktas Romos Katalikų Bažnyčios teisėje – kanonų teisės kodeksas (Codex Iuris Canonici) nurodo taip: "Visuomet atmindami, kad Eucharistinės Aukos slėpinyje nepaliaujamai vykdomas atpirkimo darbas, kunigai turi dažnai celebruoti; maža to, primygtinai patariamas kasdienis celebravimas, kuris net ir tada, kai negali dalyvauti tikintieji, yra Kristaus ir Bažnyčios veiksmas, kurį atlikdami kunigai vykdo savo pagrindinę pareigą." (904 kan.) Taigi, kaip Jūs klausiate "ar turėtų", atsakau, jog turėtų, bet kanonų teisė nerašo, kad privalo, o primygtinai pataria.
"945 kan. - § 2. Kunigams primygtinai patariama celebruoti Mišias Kristaus tikinčiųjų, ypač neturtingųjų, intencija, net ir nepriėmus jokios aukos." - Čia matome tokią pat primygtinę rekomendaciją.

engiuxe:  Laba diena, norėtume tuoktis šią vasarą bažnyčioje, bet aš neturiu dermavonės. Kiek ilgai truktų ją priimti? nes gyvenu dabar užsieny ir žadu grįžti į Lietuvą tik savaitei.

kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena. Mokymą apie "Dermavonę" arba Sutvirtinimo sakramentą rasite čia. Paprastai paaugliai ruošiasi visus mokslo metus. Siūlau Jums išeitį - kreiptis į vietinės parapijos kleboną, kadangi vis viena ten gyvenate. Jei pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui ir nespėsite, galite tai padaryti vėliau. Jums daug svarbiau šiuo metu yra sutuoktinių kursai, platesnę informaciją rasite čia ir čia.

Ausra:  Laba diena,norėjau paklausti ar bažnyčios durys būna atviros visą dieną? Noriu pabūti joje viena, o ne tada kai vyksta mišios.

kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena, ne visų bažnyčių durys būna atviros visą dieną saugumo sumetimais. Gal galima paprašyti kunigo ar patarnautojų (zakristijono), leisti pabūti bažnyčioje. Siūlau Jums puikią progą pabūti tyloje adoruojant Švč. Sakramentą kokią nors nakties valandą iš šių bažnyčių sąrašo. Šiose bažnyčiose turėtų būti sąrašai, kas kurią valandą adoruoja, todėl galima matyti kiek žmonių bus bažnyčioje.

Sigita:  Laba diena, Norėčiau pasiteirauti dėl vaikučio krikštynų. Kokie dokumentai yra reikalingi, prieš kiek laiko reikia tartis su kunigu dėl krikštynų.O svarbiausias klausimas kas gali būti krikštatėviais. Ar krikštatėviais gali būti tik susituokę Žmonės ar ir nevedusi pora.Krikštyti galvojame utenos mieste. Pagarbiai Sigita

Kun. Saulius Černiauskas:  Sveiki, kreipkitės į kleboną (ar į budintį kunigą), parapijoje, kur ketinate krikštyti kūdikį. Nustatytų datų prieš kiek laiko kreiptis, nėra, bet jei planuojate, geriau ilgai nelaukti. Krikštatėviai (gali būti ir vienas) turi būti sulaukę 16 metų katalikai, priėmę Sutvirtinimo sakramentą. Jei gyvena santuokinį gyvenimą, turi būti priėmę Santuokos sakramentą (jei ir iš atskirų šeimų porų). Krikštatėviai turi žinoti savo pareigą padėti tėvams krikštavaikį auklėti krikščioniškai.

VIDA:  Garbė Jėzui Kristui įdomu būtų sužimoti ar katalikų bažnyčioje pašventinta Agotos duona nėra dalinis atitikmuo MATRONOS MASKVIETĖS duonai ? Ortodoksai savo duoną kaip suprantu ypač gerbia,mes AGOTOS duoną PAŠVENTINTĄ nešiojamės rankinukuose,dėliojame visuose kambariuose,siunčiame draugams ir vaikams į Airiją,JAV.,o jie ją vežiojasi mašinose,nešasi i pliažus,nes labai tiki kad AGOTOS duonelė juos apsaugos nuo visokiausių pavojų.Ar tai nevirsta magija ? Labai prašyčiau paaiškinimo,nes ŠV.AGOTOS diena jau visai netoli.Ačiu.

Kun. Saulius Černiauskas:  Per amžius. Žinoma galime įžvelgti atitikmenų, tačiau vis tik tai skirtingų laikotarpių pamaldumo tradicijos (žr. į atsakymą apie šv. Matroną Maskvietę). Sakramentalijos skirstomos į daiktines (Agotos duona, Blažiejaus žvakės, Kalėdaičiai, šventintas vanduo, aliejai, druska, pelenai, kryžiai, rožančiai, škaplieriai ir t.t.), asmenų palaiminimai bei pašventinimai (Abato pašventinimas, vienuolių įžadai, tėvų ir vaikų laiminimas ir kt.) ir bažnytinių reikmenų (bažnyčios konsekracija, varpų, taurių, liturginių drabužių ir indų pašventinimai). Agotos duona, kaip ir kitos išvardintos sakramentalijos tikintiesiems yra tai pat tikėjimo regimieji ženklai. Tai susiję su pamaldumu tikint šventųjų globa, užtarimu ir pagalba. Sakramentalijos reikalauja pagarbos, tačiau dažnai tampa tam tikrais amuletais, kuriems suteikiama maginė reikšmė, tikėjimas virsta prietaringu, kaip Jūs ir rašote klausime. Pirmiausia seka pasitikėjimasir priėmimas Dievo valios, sekimas Kristumi, kuriuo sekė šv. Agota, apie kurią mums ir primena jos gimimo dangui dieną palaiminta duona. Be tikėjimo ir jo praktikos neverta tikėtis ir stebuklų.

Kristina:  Laba diena. Man reikia kunigo psichologo,ar galiu tai rasti ir kuo skubiau, nes labai turiu daug problemų.

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena. Panevėžio vyskupijoje yra tik vienas kvalifikuotas kunigas-psichologas. Kontaktus rasite čia http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/rokiskio/juodupe/

jolanta:  Laba diena. Norėtume tuoktis jūsų bažnyčioje. Ko mums reikia, kad galėtume tai padaryti, kokių dokumentų ir pan. Už kiek laiko iki vestuvių dienos turėtume parašyti pareiškimą? Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena. Jums reikia kreiptis į parapijos kleboną. Čia rasite visų Panevėžio vyskupijos parapijų/rektoratų sąrašą bei kontaktus: panevezys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/.

Sandra:  Laba diena, Ar privaloma laikytis 5-dienio pasninko? Ar jo nesilaikymas yra nuodėmė? Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena, išsamų atsakymą į Jūsų klausimą rasite čia.

Emma:  Bijau eiti ispazinties nes baznycioje nebuvau ilga laika bei nuodemes galeciau beveik paskirti kad nusizengiau daugumai Dievo Isakymu. Kazkodel nedrasu. Gal galite patarti? Aciu.

Kun. Saulius Černiauskas:  Baimintis tikrai neverta. Svarbiausia nuoširdumas einant išpažinties ir ryžtas taisytis, keistis.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294