Klausimai ir atsakymai

Vi:  Laba diena. Esu krikštyta ir priėjusi komuniją, tačiau neturiu sutvirtinimo sakramento. Ar galiu tokiu atveju tuoktis bažnyčioje?

Kun. Saulius Černiauskas:  Savo atsakymą apibrėšiu cituodamas Kanonų teisės kodekso 1065 kanoną: § 1. Katalikai, dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, turi jį priimti prieš sudarydami santuoką, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo. § 2. Sutuoktiniams primygtinai patariama priimti Atgailos ir Švenčiausiosios Eucharistijos sakramentus, kad vaisingai būtų priimtas Santuokos sakramentas.

Stasė:  Noriu paklausti apie babtistu bendruomenes.Kodėl jų Vilniuje yra net kelios bendruomenes skirtingais pavadinimais.Tai sektos ar ne.

Kun. Saulius Černiauskas:  Sunku atsakyti į klausimą kodėl jų yra kelios bendruomenės, gali būti įvairių priežasčių. Tai ne sektos.

Inesa:  Laba diena, ar įmanoma ką nors sužinoti apie savo prosenelio Mykolo Tomkevičiaus tėvus bei brolius, seseris. Kuriais metais jie susituokė? Ką galima sužinoti ir apie mano promočiutės Konstancijos Bačanskaitės tėvus? Ar būtina atvykti pas Jus į vietą ar galima sužinoti el,paštu.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreikitės į tos parapijos kleboną, kurioje Jūsų prosenelis ir promočiutė buvo krikštyti, tuokėsi ir palaidoti.

Valdas:  GJK Kada atsinaujinsite svetainę ir joje esančią infomaciją? Nes toks stabiliai nekintantis vaizdas ir medžiaga neatitinka šio laikmečio dvasios...

Kun. Saulius Černiauskas:  Šiuo klausimu yra rimtai dirbama. Greitu laiku pasirodys nauja svetainė.

Eugenijus:  Ar tinka šventų Mišių metu, kurios aukojamos už du mirusiuosius, suteikti ir santuokos sakramentą jaunavedžiams? šv. Mišias aukojo vienas kunigas.

Kun. Saulius Černiauskas:  Jeigu šv. Mišių metu teikiamas Santuokos sakramentas, labiausiai priderėtų melstis ir minėti jaunuosius, tačiau galima paminėti ir mirusiuosius, pvz. jaunojo ar jaunosios mirusius senelius ar tėvus.

Rimgaudas:  Sveiki, Rašau Jums dėl krikšto pažymos gavimo. Gyvenu Vilniuje, tačiau esu krikštytas Alantos bažnyčioje. Galbūt yra galimybė, kad jūs išrašytumėte pažymą ir tuomet sutartume laiką, kada galėčiau atvykti jos pasiimti? Krikšto data: 1993-07-24, vardas Rimgaudas Kukta. Krikštijo kunigas A. Petkūnas.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į Alantos parapijos kleboną.

lina:  G.J. K. Ar galima skaityti V.Uspaskicho knygą katalikams? Ji reklamuojama internete USPASKICHOKNYGA?Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Negalima.

Bronislavas:  G.J.K. AR galima krikščionims skaityti V.Uspaskicho knygą „Mano ligos ir priešai – mano geriausi mokytojai“ ? Ši knyga yra paženklinta YIN YANG ženklu. Joje nuo 47 pusl. minima, kad Dievas aukščiausioji energija, kuria galima užsipildyti čiakras. Blogą energiją išmetame meditacijos metu dvasinėmis pratybomis. Šioje knygoje minima karma, reikarnacija,čiakros,Visatos dėsniai , o ne Dievo Įsakymai ir t. t. Teko sutikti krikščionių, kurie nupirko internetu tą knygą, dalyvavo tų dvasinių pratybų metu, kurias Lietuvoje veda V.Uspaskicho komanda. Šios knygos sudarytojas Viktoras rašo, kad tai psichologinė knyga. Beje, knygos pradžioje nurodyti autoriai iš kurių info ši knyga sudaryta. Jie yra PARAPSICHOLOGAI arba keli diplomuoti psichologai tapę tokiais. Ar skaičiusiems tą knygą, atlikinėjusiams dvasines sinkretizmo praktikas reikia kaip tai ATGAILAUTI? Kaip tą padaryti? Ką aiškinti tiems, kurie ruošiasi pirkti knygą , dalyvauti dvasinėse pratybose neakivaizdžiai ar tiesiogiai su Viktoro komanda? Dėkoju.

Kun. Saulius Černiauskas:  Panašaus turinio knygų skaitymas ir praktikavimas užtraukia rimtas pasekmes ir padarinius, todėl būtina išpažinti tai kaip nuodėmę prieš Pirmąjį Dievo įsakymą.

Tania:  Laba diena, ar galima sudaryti bažnytinę santuoką neregistruojant jos kaip civilinės. Pagal ankstesnę tvarką asmenys galėjo priimti santuokos sakramenta ir vėliau patys (jeigu nori) įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos skyriuje. Šiuo metu, kunigas yra įpareigotas per 10 dienu pranešti civilinės metrikacijos skyriui apie sudarytą santuoką. Todėl kilo klausimas ar tebėra galimybė priimti santuokos sakramentą ir santuokos neregistruoti civilinės metrikacijos skyriuje (del finansinių priežasčių). Dėkoju.

Kun. Saulius Černiauskas:  Po 2012 m. birželio 1 dienos įsigaliojusios sutarties tarp LR Vyriausybės ir Lietuvos vyskupų konferencijos (Nr. 4R-2/1-111) tiokios galimybės nebeliko.

Eugenijus:  Koks dokumentas reglamentuoja kunigų perkėlimą iš parapijos į kitą parapiją?

Kun. Saulius Černiauskas:  Vyskupo dekretas!

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279