Klausimai ir atsakymai

Aistė:  Ar įmanoma, kad mano ir mano draugo draugystę palaimintų kunigas, ir kiek kainuotų ši paslauga?

Vyskupijos Kurija:  Draugystę, kuri suprantama, kaip dviejų asmenų nuoširdūs ir platoniški santykiai, kunigas gali palaiminti. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad nėra numatytas joks palaiminimas poroms, kurios gyvena kartu be santuokos. Kartais pasitaiko, kad poros, kurios negali arba nenori sudaryti bažnytinės santuokos, prašo Bažnyčios palaiminimo, norėdamos imituoti pačią santuoką ir nuraminti savo sąžinę. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Bažnyčia "paslaugų" neteikia. Tinkamai prašantiems Bažnyčioje suteikiami patarnavimai. Jie, kaip jūs rašote, nieko nekainuoja, nors tikintieji kartais jų proga savanoriškai aukoja Bažnyčios reikmėms.

Agnė:  Pamečiau vestuvinį žiedą. Ar galima iš naujo pašventinti žiedus ir kaip tas procesas vyksta?

Vyskupijos Kurija:  Deja, pasitaiko, kad prarandame kartais ir pačius brangiausius mums daiktus. Jų praradimas ar tai dėl vagystės ar dėl kitų priežasčių nereiškia kažkokių antgamtinių pasekmių kasdieniniame gyvenime. Suprantamas ir pagirtinas dalykas yra tai, kad norite turėti naują vestuvinį žiedą. Jį pašventinti galite paprasčiausiai nuėjusi pas kunigą bet kuriuo metu arba to paprašyti pasitaikius tinkamai progai. Jokių specialių procedūrų tam nėra numatyta. Nepamirškite, kad vestuvinis žiedas tai tik išorinis ženklas sutuoktinių meilės, kuri nešiojama bei ugdoma širdyje ir kurios neįmanoma pamesti niekada.

milda :  Esu susituokusi bažnyčioje. Ar galiu išsituokti ir gyventi viena, jei vyras mušasi ir geria?

Vyskupijos Kurija:  Santuokos sakramentas priimamas iki vieno iš sutuoktinių mirties. Natūralu yra, kad sutuoktiniai gyvena po vienu stogu. Deja, yra atvejų, kai dėl vieno iš sutuoktinių nederamo elgesio galima, o kartais net būtina, nutraukti sutuoktinių bendrą gyvenimą. Ypač tai aktualu, kai vieno iš sutuoktinių gyvenimo būdas kelia grėsmę likusių šeimos narių sveikatai ar net gyvybei. Dėl šios priežasties palikus sutuoktinį ir gyvenant vienam atskirai neužsitraukiamos jokios pasekmės, tai yra, galima naudotis sakramentiniu Bažnyčios gyvenimu. Tokį sutuoktinių bendro gyvenimo nutraukimą galima ir įteisinti. Tam tikslui reikia kreiptis į gyvenamosios vietos Bažnytinį teismą. Primename, kad (apie tai jau ne kartą rašėme šiame puslapyje) tam tikrais atvejais bažnytiniam teismui galima pateikti ir ieškinį dėl pačios santuokos negaliojimo.

Pilypas:  Kodėl vyskupijoje kai kurie kunigai yra nebaudžiami ir elgiasi su žmonėmis netaktiškai?

Vyskupijos Kurija:  Sunku į taip suformuluotą klausimą pateikti konkretų ir išsamų atsakymą. Norėdami padėti tiek bendruomenei, kurioje gal būt kunigas elgiasi netinkamai, tiek pačiam kunigui suprasti savo klaidingą elgesį ir pasitaisyti, reikia, kad žinotume, kuris kunigas ir kurioje bendruomenėje nusižengia artimo meilei. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pateikdami klausimą ir nenurodydami savo el. pašto adreso nesuteikiate mums galimybės su Jumis susisiekti tiesiogiai ir operatyviai nagrinėti iškeliamus klausimus.

Reda:  Ar yra privalomas sutvirtinimo sakramentas pries santuoką? Ar galima tuoktis bažnyčioje ir be jo?

Vyskupijos Kurija:  Kanonų teisės kodekso kan. 1065, 1 paragrafas sako: "Katalikai, dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, turi jį priimti prieš sudarydami santuoką, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo". 2 paragrafas: "Sutuoktiniams primygtinai patariama priimti Atgailos ir Švenčiausiosios Eucharistijos sakramentus, kad vaisingai būtų priimtas Santuokos Sakramentas". Ar Jūsų atveju galima sudaryti Santuokos sakramentą nepriėmus Sutvirtinimo sakramento turėtumėte nuspręsti kartu su kunigu, kuris laimins Jūsų santuoką.

kristina:  Noriu savo dukrą leisti priimti sakramentus, todėl norėčiau sužinoti mokytojų vardus ir pavardes pas kuriuos galima pasiruošti sakramentų priėmimui?

Vyskupijos Kurija:  Tai atsakyti gali Jūsų parapijos klebonas. Visų Panevėžio vyskupijos parapijų adresus galite rasti šios svetainės puslapyje: http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/

Simona:  Ruošiamės su būsimu vyru vestuvėms. Esu krikštyta Naujamiesčio bažnyčioje. Ar tuokiantis kitame mieste bažnyčioje bus reikalinga kažkokia pažyma iš tos bažnyčios, kurioje buvau pakrikštyta - t.y. Naujamiesčio? Jei taip, ką turiu turėti su savimi prieš atvykdama pasiimti krikštą patvirtinančią pažymą?

Vyskupijos Kurija:  Klebonui bažnyčios, kurioje ketinate sudaryti santuoką, privalėsite pristatyti krikšto pažymą, išduotą ne daugiau kaip prieš 6 mėnesius. Tos pažymos privalote kreiptis pas kunigą, tos bažnyčios, kurioje buvote pakrikštyta. Su savimi reikėtų turėti asmens dokumentą.

Tomas:  Kaip oficialiai atsisakyti religijos (tikėjimo)? Kokia procedūra?

Vyskupijos Kurija:  Katalikų Bažnyčios nariu tampama priėmus krikšto sakramentą. Krikštu žmogus pažymimas neišdildoma žyme, todėl nėra jokio būdo tą krikštą panaikinti. Tačiau yra įmanoma nutraukti išorinius ryšius su tikinčiųjų bendruomene. Pats paprasčiausias būdas atsisakyti tikėjimo, tai yra, to tikėjimo nepraktikuoti ir gyventi nesilaikant to tikėjimo normų. Pastaruoju metu populiarėja bandymai formaliai atsisakyti tikėjimo. Tam tikslui krikšto vietos klebonui asmenys pateikinėja pareiškimus atsisakyti tikėjimo. Toks pareiškimas dėl atsiskyrimo nuo Romos Katalikų Bažnyčios konkrečių praktinių-juridinių pasekmių neturi, nors dažnai klebonai krikšto knygose apie tokį pareiškimą pažymi. Be to galima pastebėti, kad apostatas, eretikas arba schizmatikas užsitraukia ekskomuniką. Taipogi už kai kuriuos kitus nusikaltimus Bažnyčia numato ekskomunikos arba interdikto bausmes.

Jūratė:  Ar galima vaiką parengti namuose Pirmajai Komunijai? Kokios tam reikalingos sąlygos (pvz.žinių patikrinimas bažnyčioje). Jei negalima, norėčiau žinoti, kodėl?

Vyskupijos Kurija:  Įprastai pagal Lietuvos Vyskupų Konferencijos tvarką šiuo metu Lietuvoje Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo, bei Santuokos sakramentams asmenys yra ruošiami prie parapijų. Kiekvienam sakramentui yra numatyta tam tikra programa. Pagal tas programas sakramentams ruošia tam paruošti katechetai, kartais kviečiami ir kiti specialistai (ypač ruošiant Santuokos sakramentui). Su besiruošiančiais priimti sakramentus susitinka ir parapijos kunigai. Patogiausia ir praktiškiausia ruoštis sakramentams yra grupėmis, kurios sudaromos prie parapijų. Suprantama yra, kad dėl įvairių pagrįstų priežasčių, pvz.: sveikatos problemos, kai nėra galimybės lankyti organizuotų grupių ir t.t., asmenį paruošti sakramentams, galima ir namuose. Esant tokiai pagrįstai priežasčiai reikėtų susisiekti su savo gyvenamosios vietos klebonu, paaiškinti jam, kad vaiką Pirmajai Komunijai pageidaujate ruošti namuose ir suderinti su juo to paruošimo apimtis ir būdą, tai yra, nusistatyti konkrečią pasiruošimo programą.

Donata:  Sveiki, norėčiau pasiteirauti ar Panevėžyje yra galimybė prieiti išpažinties "akis į akį" (ne klausykloje, o susėdus kartu su kunigu) ? Ir jei tokia galimybė yra, tai kurioje bažnyčioje?

Vyskupijos kurija:  Norint atlikti išpažintį "akis į akį" reikia to paprašyti kunigo, nes Panevėžio bažnyčiose nėra tam pritaikytų klausyklų.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-282