Klausimai ir atsakymai

Eugenijus:  Ar yra nustatyta tvarka dėl Šventų Mišių apjungimo? Ar gali būti apjungiamos ir aukojamos Mišios vienu metu už gyvuosius ir mirusiuosius?

Vyskupijos kurija:  Įprastai kiekvieno tikinčiojo paprašyta intencija aukojamos atskiros Šv. Mišios. Visose bažnyčiose nustatytomis dienomis ir valandomis yra aukojamos sudėtinės Šv. Mišios. Tokiu atveju aukojamos vienerios Šv. Mišios visomis tikinčiųjų nurodytomis intencijomis. Dažniausiai būna vienos sudėtinės Šv. Mišios gyvųjų intencija, kitos - mirusiųjų. Kartais pasitaiko, kad dėl įvairių priežasčių kunigui tenka sujungti dvejas ar daugiau intencijų ir per nesudėtines Šv. Mišias. Tai jis gali padaryti, jeigu yra įsitikinęs, kad tam neprieštarauja atskiromis intencijomis prašę pasimelsti žmonės. O tai, kad tų pačių Šv. Mišių metu meldžiamasi ir už gyvus, ir už mirusius, nėra nieko neįprasto. Kiekvienų Šv. Mišių metu kunigas meldžiasi tiek už gyvus, tiek už mirusius.

Justin:  Su sužadėtiniu planuojame vestuves, bet abu esame nekrikštyti, tačiau norime susituokti bažnyčioje. Nuo ko pradėti ir kur kreiptis šiais visais klausimais? Ir kur gauti daugiau informacijos?

Vyskupijos kurija:  Tiek krikštui, tiek santuokos sakramentui ruošiamasi savo gyvenamosios vietos parapijoje, todėl Jums reikėtų sužinoti, kur yra pagal jūsų gyvenamąją vietą artimiausia bažnyčia ir kreiptis į tos bažnyčios kleboną. Jis turi pareigą Jus tiems sakramentams paruošti.

Bronė:  Gyvenu santuokoje 24 metai. Užauginome du vaikus. Šiuo metu vyras labai geria ir dėl to šeimoje visi kenčiame. Nežinom kaip jam padėti, su dukra meldžiamės už jį. Ką patartumėt, gal Šv. Mišias galima aukoti už jį?

Vyskupijos kurija:  Kasdiene malda ir ypatingai Šv. Mišių auka ne tik pagerbiame Visagalį Dievą, bet ir galime išprašyti visų reikalingų malonių ir Dievo palaimos mūsų artimiesiems. Taip pat ir Jūsų atveju ne tik galima melstis, bet taip pat ir paprašyti kunigo, kad paaukotų šia intencija Šv. Mišias. Labai dažnai be maldos reikia ir konkrečios kvalifikuotos pagalbos. Šiuo atveju turite surasti būdą ir įtikinti savo vyrą, kad kreiptųsi pas specialistus, kurie padėtų jam išsivaduoti iš alkoholizmo ligos. Alkoholizmas - tai liga, todėl taip, kaip ir kitas ligas, reikia ją gydyti.

Aldona:  Kodėl pasitraukę iš kunigystės dar yra kunigų sąrašuose?

Vyskupijos kurija:  Kunigas laikomas pasitraukusiu iš kunigystės nuo tos dienos, nuo kurios įsigalioja tai patvirtinantis Vyskupo dekretas. Įsigaliojus Vyskupo dekretui yra atitinkamai atnaujinami ir sąrašai. Kartais vėluojama ir dėl žmogiškojo faktoriaus.

Marius:  Kada bus išleistas pilnas lietuviškas Brevijorius ir Kanonų Teisės Kodeksas?

Vyskupijos kurija:  Pilno lietuviško Brevioriaus I tomas pasirodė šiomis dienomis. Jį galima jau įsigyti atitinkamose prekybos vietose. Po šito tomo seks kiti trys tomai. Tikimės, kad jų ilgai laukti nereikės. Kanonų Teisės kodeksas bus baigtas spausdinti dar šiais metais. Jis visuomenei bus pristatytas 2012 m. sausio 25 dieną. Po tos datos bus galima jį įsigyti.

parapijietis:  Dėl klausimų konkretiems klebonams

Vyskupijos kurija:  Brangieji šios svetainės lankytojai. Dažnai pateikiate klausimą konkretiems mūsų vyskupijos klebonams, konkrečiais klausimais. Deja, ši svetainė nėra skirta spręsti pavienių parapijų kasdienes problemas. Jas reikia spręsti kreipiantis pas konkrečius klebonus. Pavyzdžiui, dėl Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros choro veiklos kreipkitės tiesiogiai pas kunigą Eugenijų. Jam galite rašyti: pkatedra@takas.lt.

Irena:  Ar galima krikštyti kūdikį ne savo parapijos bažnyčioje?

Vyskupijos kurija:  Tinkamiausia vieta krikštui yra Jūsų gyvenamosios vietos parapijos bažnyčia. Esant reikalui galima kūdikį pakrikštyti ir kitoje bažnyčioje. Ypač, jeigu ta bažnyčia susijusi su vieno iš kūdikio tėvų istorija. Kaip bebūtų krikšto vieta turi būti bažnyčia, o ne šiaip bet kokia kita vieta.

Regina:  Norėtumėm sužinoti ar Šv.Onos atlaidai visada keliami į paskutinį sekmadienį?

Vyskupijos kurija:  Deja į šį klausimą atsakyti negalime, nes nėra nurodyta kurios parapijos Šv. Onos atlaidai domina. Norint tiksliai sužinoti parapijos švenčių kalendorių patariame kreiptis tiesiais pas suinteresuotos parapijos kleboną. Visų Panevėžio vyskupijos parapijų kontaktus galite rasti šios svetainės puslapyje: http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/

Birutė:  Kur galima pamatyti Eucharistijos sąrašus ?

Vyskupijos kurija:  Visų Panevėžio vyskupijos parapijų pamaldų tvarka galite rasti šios svetainės puslapyje: http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/

Remigijus:  Remigijus ir kiti klausia apie Merkinės piramidę. Klausia ką šiuo klausimu galime jiems paaiškinti.

Vyskupijos kurija:  Jiems visiems norime pacituoti kun. Mariaus mintis kurias paėmėme iš Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komandos tinklapio. Štai ką rašo kun. Marius: "Pradėkime nuo Egipto piramidžių. Mokslininkai tyrinėjantys šiuos statinius, pastebėjo, kad jų viduje organinės medžiagos ilgai negenda. Pvz. nugaišusios pelės ar kitokie gyviai neskleidžia jokio puvimo kvapo. Galima sakyti – mumifikuojasi. Pienas ar kiaušiniai daug ilgiau išstovi nesugedę ir pan. Dar įdomiau tai, kad organinės medžiagos negenda ir mažesnėse tyrinėtojų sukonstruotose piramidėse. Čekų mokslininkas net pasiūlė pieną laikyti piramidės formos pakeliuose. Pasak jo taip pienas ilgiau nepraranda savo savybių. O vienas baltarusių mokslininkas pats gamindavosi piramides, dėdavosi ant galvos ir patirdavo įvairių keisčiausių pojūčių, keliaudavo į kitų matavimų erdves. Vadinasi piramidės forma yra kažkuo ypatinga. Šią formą tyrinėjantys mokslininkai sako, kad piramidė yra kaip antena. Antena, kuri gali nukreipti, perskirstyti, elektromagnetinius ar dar kokius mums nežinomus laukus, spindulius. Tačiau rimtos fizikos teorijos, apie tai (kuri paaiškintų tos antenos įtaką įvairioms medžiagoms ir ypač žmonėms) nėra. Taigi reikalas neištirtas. Čia mes turim pirmą argumentą žmonėms norintiems gydytis piramidėje: nėra aišku kas ten joje vyksta, tai ko tada lįsti. Visiškai aišku, kad piramidės poveikis yra fizikinis. Kyla klausimas: kam tada reikia mistifikuoti tą jos poveikį? Kam tad reikia fizikinius dalykus apvilkti religiniais simboliais ir padaryti iš to dvasingumą? Piramidės valdovas, Povilas, teigia, kad paslaptingas balsas nurodė jam tikslius piramidės matmenis, medžiagų sudėtį, jos orientaciją. Liepė pakabinti kryžių, tarsi jis pats savaime ką nors reikštų. Bet gi suprantame, kad esmė yra ne kryžius, o Nukryžiuotasis. Piramidės sienas Povilas vadina Švenčiausios Trejybės vardais. Jis teigia, kad kiekviena siena žmogų veikia skirtingai. Taip Dieviškųjų asmenų veikla tyčia ar netyčia prilyginama tarsi kokiai energijai. Bet Dievas nėra energija, Dievas yra asmuo. Povilas sako: „Gydo Dievas, o ne aš“. Įdomu, apie kokį Dievą jis kalba. Tikri išgydymai krikščionybėje vyksta tik per Jėzų Kristų. Čia gi apie Kristų nekalbama. Čia gydo beasmenis, bevardis dievas. O tai jau kvepia antikrikščioniškuoju New Age‘u. Verčia sunerimti ir tas balsas, duodantis Povilui tiesioginius nurodymus, diktuojantis knygą apie pasaulio pabaigą. Ar tai iš Dievo? Tai labiau primena mediumo bendravimą su neaiškaus plauko (: jeigu jos kartais plaukuotos :) dvasiomis, arba ateities spėjimus. Atrodo, kad Povilas nuoširdžiai tiki tuo ką daro. Todėl galima įtarti, kad jis yra tiktai ledkalnio viršūnėlė, kad kažkas juo manipuliuoja, naudojasi. Nežinau ar taip yra. Bet viena jo praeities detalė, manau, yra labai iškalbinga. Povilo motina dirbo Alytaus medvilnės kombinate. Ten buvo organizuojamos ekstrasensų paskaitos. Motina jose ištikimai lankėsi kartu su savo sūneliu. Paskaitas skaitė Lietuvos, Rusijos ekstrasensai. Paskaitose lankėsi ir jos bendradarbės. Viena iš jų liudijo, kad ten buvo kalbama ir apie kažkokias palapines kaip metodą bendrauti su Dievu. Palapinė ir piramidė. Labai panašios formos. Galbūt ta piramidė vaikystėje girdėtų paskaitų vaisius? Ta pati bendradarbė liudijo, kad visame tame, ką daro Povilas, atpažįsta tai, kas buvo kalbama ekstrasensų paskaitose. Dar vienas įdomus dalykas. Prieš pastatant piramidę Povilas kalbėjo apie tai, kad laukymė, kurioje numatoma statyti piramidę bus ruošiama specialia energetika! Įdomu ar Lurdas, Šiluva, Aušros vartai buvo ruošiama specialia energetika...? Matome nemažai požymių, kurie verčia abejoti tos piramidės teigiamu poveikiu, gydymo galiomis. Turime savo tikėjimą. Jėzuje galime atrasti gyvenimo pilnatvę ir džiaugsmą. Net jeigu sergame sunkia, nepagydoma liga. Jėzus yra tikrasis GELBĖTOJAS bei gydytojas. Ir jis prašo labai nedaug, tik garstyčios grūdelio dydžio tikėjimo. Kun. Marius" (šaltinis:http://kvjk.lt/ivairus/merkines-piramide-kun-mariaus-mintys) Jūsų dėmesiui taip pat išsamesnė studija kunigo dr. Roberto Rumšo Merkinės klebono, kurią radome "XXI amžiuje" - http://xxiamzius.lt/numeriai/2006/02/24/zvil_01.html

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279